Gå til sidens indhold

Hver femte privatansat er i et udenlandsk ejet firma

Udenlandsk ejede firmaer 2020

I 2020 var 21 pct. af lønmodtagerne i den private sektor i Danmark ansat i et udenlandsk ejet firma. Det er næsten den samme andel som i 2019. De næsten 8.100 udenlandsk ejede firmaer i Danmark udgjorde kun 3 pct. af det samlede antal firmaer, men de beskæftigede, hvad der svarer til 318.000 fuldtidsansatte i 2020. Omsætningen i de udenlandsk ejede firmaer var på 1.043 mia. kr., svarende til 24 pct. af den samlede omsætning i den private sektor.

Andel af lønmodtagere ansat i et udenlandsk ejet firma. Den private sektorKilde: www.statistikbanken.dk/ifatsf1

Størst andel inden for information og kommunikation

Andelen af medarbejdere, der var ansatte i udenlandsk ejede firmaer, var med 32 pct. størst inden for branchegruppen information og kommunikation. Derefter fulgte industri, råstofindvinding og forsyningsvirksomhed med 29 pct. Bygge og anlæg var med 7 pct. branchegruppen med den laveste andel medarbejdere ansat i udenlandsk ejede firmaer.

Størst andel ansat i svenske firmaer

Ansatte i svensk ejede firmaer udgjorde med 22 pct. den største andel af de ansatte i udenlandsk ejede firmaer i Danmark. Dernæst fulgte ansatte i tysk ejede firmaer med en andel på 14 pct. og ansatte i amerikansk ejede firmaer med 12 pct. Af de ansatte i de udenlandsk ejede firmaer arbejdede 59 pct. i firmaer, som havde en ejer fra et andet EU-land.

Forskning og udvikling i industrien skiller sig ud

I Danmark var 27 pct. af de forsknings- og udviklingsbeskæftigede inden for industrien beskæftiget i udenlandsk ejede firmaer i 2019. Det er mere end den overordnede andel men samtidig en lavere andel end i de fleste andre lande. I Sverige var 56 pct. af de forsknings- og udviklingsbeskæftigede inden for industrien beskæftiget i udenlandsk ejede firmaer, mens andelen for Norge og Finland var hhv. 30 pct. og 33 pct.

Forskning- og udviklingsbeskæftigede inden for industri. Andel beskæftigede i udenlandsk ejede firmaer. År 2019Kilde: appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=fats_g1a_rd&lang=en

Firmaer, fuldtidsansatte og omsætning i den private sektor. Fordelt på dansk og udenlandsk ejerskab

 

I alt

Dansk ejerskab

Udenlandsk ejerskab

 

2018

2019

2020

2018

2019

2020

2018

2019

2020

 

mia. kr.

Omsætning1

4221

4403

4274

3176

3226

3231

1044

1177

1043

 

tusinde

Fuldtidsansatte

1501

1499

1498

1181

1176

1180

320

322

318

 

antal

Firmaer

307238

311630

313260

299623

303625

305201

7615

8005

8059

Fuldtidsansatte

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pr. firma

5

5

5

4

4

4

42

40

39

 

pct.

Omsætning1

100,0

100,0

100,0

75,3

73,3

75,6

24,7

26,7

24,4

Fuldtidsansatte

100,0

100,0

100,0

78,7

78,5

78,8

21,3

21,5

21,2

Antal firmaer

100,0

100,0

100,0

97,5

97,4

97,4

2,5

2,6

2,6

1Omsætningen omfatter ikke pengeinstitutter og finansieringsvirksomhed, foreninger mv.
Kilde: www.statistikbanken.dk/ifatsf1

Nyt fra Danmarks Statistik

13. september 2022 - Nr. 309

Hent som PDF
Næste udgivelse: 29. august 2023

Kontakt

Kilder og metode

På basis af oplysninger fra Nationalbanken, private datakilder og firmaernes officielle regnskaber dannes populationen af udenlandsk ejede firmaer. Oplysninger om firmaernes branche og størrelse er hentet fra den generelle firmastatistik. De udenlandsk ejede firmaer omfatter dem, det har været muligt at finde vha. ovennævnte kilder og det vurderes til at udgøre langt hovedparten. I forbindelse med offentliggørelse af nye tal kan der forekomme revisioner i tidligere offentliggjorte tal.
I statistikken er fastlæggelsen af et firmas ejerskab knyttet til den ultimative ejer, der har kontrol over firmaet, dvs. har mulighed for at fastlægge et firmas generelle strategi ved om nødvendigt at vælge en bestyrelse. Som hovedregel fortolkes den kontrollerende enhed som den ultimative ejer, der direkte eller indirekte besidder mere end 50 pct. af egenkapitalen eller aktionærenes stemmerettigheder. Ultimativ ejer skal forstås i relation til den direkte ejer, idet et firma umiddelbart kan være ejet (direkte) fra et land, selvom det i sidste ende (ultimativt) er ejet fra et andet land. Fx vil et firma i Danmark, der i første omgang er ejet fra fx Luxembourg, men som i sidste ende er ejet med kontrol fra Sverige, indgå i statistikken som et svensk firma. Tilsvarende vil et firma ejet direkte fra Luxembourg indgå som et dansk firma, hvis den ultimative ejer med kontrol er placeret i Danmark.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation