Gå til sidens indhold

2021 gav fremgang for gartnerierne

Regnskabsstatistik for gartneri 2021

Driftsresultatet for de 559 heltidsgartnerier steg med 0,2 mio. kr. til 1,1 mio. kr. i gennemsnit for 2021 i forhold til 2020. Det svarede til en lille stigning i afkastningsgraden fra 5,3 til 5,4 pct., varierende fra 7,7 pct. for væksthusgartnerier og 4,9 pct. for frilandsgartnerier. Statistikken omfatter såvel økologiske som konventionelle gartnerier.

Heltidsgartnerier, afkastningsgradKilde: www.statistikbanken.dk/jord7

Bedre for potteplanter og ringere for grøntsager i væksthussektoren

Bruttoudbyttet for potteplantegartnerier steg med 9 pct. pr. m2 væksthus, hvor priserne se Jordbrugets prisforhold 2021 bidrog med 3 pct. Energiomkostninger steg fra 8 til 10 pct. af bruttoudbyttet, hvorefter driftsresultatet med 1,1 mio. kr. i gennemsnit pr. gartneri var 6 pct. højere end i 2020. For gartnerier med væksthusgrøntsager steg driftsomkostningerne mere end bruttoudbyttet og driftsresultatet faldt derfor til 0,6 mio. kr. i 2021 mod 1,5 mio. kr. i 2020. Energiomkostninger steg fra 10 til 13 pct. og løn fra 31 til 34 pct. af bruttoudbyttet.

Fremgang i driftsresultat for alle typer frilandsgartnerier

For de 88 gartnerier specialiseret i frilandsgrøntsager, 9 færre end i 2020, steg arealet med grøntsager med 8,4 ha til 93,8 ha. Bruttoudbyttet steg mere end driftsomkostningerne og driftsresultatet på 1,7 mio. kr. i gennemsnit var det højeste blandt driftsformerne i 2021 og det højeste for frilandsgrøntsager i statistikserien tilbage til og med 2008. For de 86 planteskoler steg det gennemsnitlige driftsresultat med 0,3 mio. kr. til 1,6 mio. kr. Fremgangen hænger sammen med 7 pct. højere priser på produkterne, se publikationen Jordbrugets prisforhold 2021. Endelig steg driftsresultat for de 176 virksomheder specialiseret i frugt og bær med 0,2 mio. kr. til 0,7 mio. kr. Omsætningsmæssigt er virksomhederne med frugt og bær de mindste i sektoren med et gennemsnitligt bruttoudbytte på 3,4 mio. kr. pr. virksomhed i 2021.

Energiforbruget flyttede sig

I 2021 udgjorde naturgas 30 pct. af væksthusgartneriernes energiforbrug til opvarmning (målt i GigaJoule). Det var 7 procentpoint mindre end året før. Baggrunden findes i prisudviklingen, hvor gartnerier med mulighed for at skifte til fjernvarme, kul eller olie har gjort dette. Fjernvarme steg næsten tilsvarende med 8 procentpoint til 58 pct. af det samlede varmeforbrug. Priserne på naturgas begyndte en kraftig stigning i andet halvår 2021 og er som bekendt yderligere accelereret i 2022 efter den russiske invasion af Ukraine. For regnskabsår 2021 har flere gartnerier dog formentlig været dækket af længere prisaftaler på naturgassen. I modsætning til gas har prisudviklingen på fjernvarme indtil videre været næsten flad.

Prisindeks på gas og fjernvarme (nettoprisindeks) og væksthusgartneriernes varmeforbrug. 2021Kilde: www.statistikbanken.dk/pris114 Kilde: www.statistikbanken.dk/jord9

Resultatopgørelse, heltidsgartnerier

 

Væksthus

Friland

Alle

 

2019

2020

2021

2019

2020

2021

2019

2020

2021

Antal gartnerier

204

203

173

440

410

386

644

613

559

 

1.000kr.

Bruttoudbytte

13908

15307

17026

6140

6495

8301

8601

9413

11001

- Lønomkostninger

4093

4590

5109

1826

2104

2568

2544

2927

3354

- Energiomkostninger

1368

1363

1818

156

134

183

540

541

689

Driftsresultat

849

1194

1006

741

776

1007

775

915

1076

 

Procent

Afkastningsgrad

6,8

9,6

7,7

4,2

4,0

4,9

4,7

5,3

5,4

Soliditetsgrad, ultimo

44,6

44,8

44,5

41,0

39,5

40,9

42,0

41,2

41,8

Kilde: www.statistikbanken.dk/jord2 og jord7

Resultatopgørelse driftsformer, heltidsgartnerier 2021

 

Væksthus

Friland

 

Potteplanter

Grøntsager

Grøntsager

Frugt og bær

Planteskole

Antal gartnerier

128

45

88

176

86

Væksthusareal (m²)

17881

21323

331

592

1295

Frilandsgartneri (ha)

0,6

0,9

95,8

18,6

23,8

Arbejdsforbrug (timer)

25363

32844

25119

7407

21853

 

 

 

 

 

 

 

1.000kr.

Bruttoudbytte

16642

18119

16254

3449

11625

- Lønomkostninger

4722

6210

4605

995

4127

- Energiomkostninger

1657

2277

421

93

144

Driftsresultat

1132

648

1701

650

1634

 

Procent

Afkastningsgrad

8,0

6,7

5,2

2,4

11,3

Soliditetsgrad, ultimo

46,2

39,5

35,8

39,9

49,0

Kilde: www.statistikbanken.dk/jord2 og jord7

Nyt fra Danmarks Statistik

20. oktober 2022 - Nr. 354

Hent som PDF
Næste udgivelse: 16. oktober 2023

Kontakt

Kilder og metode

Statistikken er baseret på en stikprøve og dækker jordbrugsbedrifter, hvor mindst halvdelen af standardoutput kommer fra gartneriprodukter. Data indsendes til EU's informationsnet for landøkonomisk bogføring, der sammenstiller landenes data.
Heltidsgartneri har et samlet arbejdsforbrug på mindst 1.665 timer.
Driftsresultatet aflønner ejerens arbejdsindsats og investerede kapital.
Driftsresultat efter ejeraflønning: Ejerfamiliens arbejde er aflønnet med en beregnet timeløn.
Afkastningsgrad viser forrentningen af den investerede kapital i pct.
Soliditetsgrad efter hensættelser viser egenkapitalen efter hensatte forpligtelser i pct. af samlede aktiver i selveje.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation