Gå til sidens indhold

Forbedring af jordbrugets bytteforhold

Jordbrugets prisforhold (kvt.) 3. kvt. 2022

Jordbrugets bytteforhold, som belyser forholdet mellem jordbrugets salgspriser og priser på forbrug i produktionen, landede på indeks 107 i tredje kvartal 2022. Det er 16,3 pct. højere end foregående kvartal. Høje omkostninger i produktionen har således ikke kunnet slå de kraftige stigninger i salgspriserne på kvæg, svin, mælk og korn. Til sammen er jordbrugets salgsprodukter steget med 20,3 pct. fra andet til tredje kvartal og ender på indeks 147, mens forbruget i produktionen er steget med 3,6 pct. fra indeks 136 til 141.

Indeks for jordbrugets bytteforhold (forholdet mellem jordbrugets løbende salgs- og købspriser)Kilde: www.statistikbanken.dk/lpris21

Prisudvikling på salgsprodukter

Landmandens priser på korn, mælk og svinekød lå betydeligt højere i tredje kvartal end for et år siden. I september 2022 var prisindekstallene for korn og mælk de højeste, begge på 182. Priserne på svin har været stigende i 2022 og lå i september på indeks 134. Priserne på kvæg er faldet lidt fra juli til september i år, men er steget over 50 pct. siden tredje kvartal sidste år.

Prisindeks på jordbrugets vigtigste salgsprodukter (løbende priser)Kilde: www.statistikbanken.dk/lpris21

Priser på forbrug i produktionen stiger kraftigt

Også på omkostningssiden viser priserne på jordbrugets forbrug i produktionen kraftige stigninger over de seneste år. Især priserne på energi, gødning og foder er steget. Gødningsstoffer lå i september 2022 på indeks 230 og energi på 226. Energi er steget 129 pct. i forhold til september 2015, mens kunstgødning er steget med 141 pct., hvilket bl.a. skyldes energi, der betyder meget i fremstillingen af gødning. Prisen på foder er samtidig steget 34 pct.  det seneste år. De store prisstigninger kan primært relateres til usikkerhed i verden, som følge af krigen i Ukraine.

Prisindeks på energi, gødning og foder (løbende priser)Kilde: www.statistikbanken.dk/lpris21

Stigende priser på korn og foder

Større prisstigninger på korn og foderstoffer har medvirket til et fald i svinebestanden, da det bedre har kunne betale sig at sælge kornet, frem for at bruge det som svinefoder. Den seneste opgørelse af svinebestanden 1. oktober 2022 viser et betydeligt fald i bestanden på 10 pct., mens antallet af søer er faldet med 9 pct. på et år, se www.statistikbanken.dk/svin.

Prisindeks for salgsprodukter samt forbrug i produktionen og investeringer

 

Prisindeks

Ændringer

 

2015-vægt-
fordeling

2. kvt.
2022

3. kvt.
2022

3. kvt. 2021
- 3. kvt. 2022

2. kvt. 2022
- 3. kvt. 2022

 

promille

indeks, 2015 = 100

pct.

Bytteforholdet

92

107

7,0

16,5

Jordbrugets salgsprodukter

1.000

122

147

30,5

20,3

Vegetabilske salgsprodukter

308

145

159

31,9

10,1

Heraf

 

 

 

 

 

Korn

131

185

183

51,2

-1,4

Raps

33

222

169

25,4

-23,8

Grøntsager og prydplanter

78

122

125

9,9

2,2

Animalske salgsprodukter1

692

117

139

29,5

19,0

Heraf

 

 

 

 

 

Kvæg

46

145

166

57,0

14,7

Svin

308

117

128

21,3

9,3

Fjerkræ

26

120

130

43,4

8,1

Mælk

195

159

181

46,6

14,0

Forbrug og investeringer

1.000

132

137

22,0

3,2

Forbrug i produktionen

876

136

141

24,3

3,6

Heraf

 

 

 

 

 

Energi

49

226

226

44,4

0,0

Gødningsstoffer

37

200

230

115,1

14,8

Plantebeskyttelsesmidler

35

94

100

7,0

6,8

Foderstoffer

297

144

151

34,4

5,1

Vedligeholdelse og reparation

81

112

112

4,0

0,3

Investeringsgoder

124

113

113

7,0

0,4

Anm.: Afhængigt af salgstidspunktet indgår produkterne med forskellig betydning (vægt) i kvartalerne, hvilket kan være årsag til ændringer fra et kvartal til det næste. Dette gør sig særligt gældende for de sæsonbetonede vegetabilske produkter.
1 Inklusive pelsdyr.
Kilde: www.statistikbanken.dk/lpris21

Nyt fra Danmarks Statistik

15. november 2022 - Nr. 384

Hent som PDF
Næste udgivelse: Ingen planlagt

Kontakt

Kilder og metode

Oplysningerne om priser, der enten formidles direkte eller i form af indeks, er som hovedregel indsamlet hos aftagere af jordbrugsprodukter eller hos leverandører af produktionsmidler til landbruget. Priser på ikke-jordbrugsspecifikke produktionsfaktorer er baseret på Danmarks Statistiks generelle prisstatistik. Metoderne følger de retningslinjer, som er fastlagt i EU, og resultaterne indgår i Eurostats databaser. Metoderne indebærer skift af basisår hvert femte år, og er med 2010 som basisår (2010 = 100). Årsvægtene er baseret på jordbrugets salg af landbrugsprodukter og køb af produktionsfaktorer i kalenderåret 2010. For salgsprodukter med betydende sæsonvariation i salget er vægtene fordelt på måneder ud fra salgets fordeling. For produktionsfaktorerne er vægtene ligeligt fordelt på måneder.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation