Gå til sidens indhold

Mindre stigning i passagertallet på jernbanen i 2021

Jernbanetransport af gods
1.986 mio. tonkm
2021
-18,9 %
fra 2020 til 2021
Jernbanetransport af passagerer
211 mio.
2021
+5,1 %
fra 2020 til 2021

Jernbanetransport (år) 2021

I 2021 steg antallet af passagerer på det danske jernbanenet til 211 mio., hvilket svarer til en stigning på 5,1 pct. i forhold til året før. På trods af stigningen, som kommer efter et kraftigt fald i antallet af passager i 2020, var antallet af passagerer i 2021 fortsat under niveauet før COVID-19. Passagertallet må formodes både i 2020 og 2021 at være stærkt påvirket af restriktionerne grundet COVID-19 herunder nedlukninger, reducerede pladser i togene og mere hjemmearbejde. Stigningen i passagertallet i 2021 var inden for alle kategorier på nær S-tog, som oplevede et mindre fald på 2,8 pct.

Udvikling i passagertalKilde: Indeks baseret på www.statistikbanken.dk/bane21

Størst stigning i antallet af metropassagerer

Den relativt største stigning i antallet af passagerer var i Metroen, som steg med 15,2 pct. i 2021 i forhold til året før, hvilket svarer til en stigning på 10 mio. passagerer.  Dermed var det årlige antal af passagerer i Metroen i 2021 blot 7 pct. lavere end i 2019. Bag ved dette gemmer sig det forhold, at M3-Cityringen kun var fuldt åbent i fjerde kvartal i 2019, og at M4-Nordhavnslinjen åbnede 28. marts 2020. Således kan man se, at passagertallet i fjerde kvartal 2019, der var det sidste kvartal inden COVID-19 restriktionerne blev indført, var 30,7 mio. Det gennemsnitlige kvartalsvise antal passagerer i 2021 var 18,4 mio., hvilket var 40,2 pct. lavere end i fjerde kvartal 2019. Det ses dog, at passagertallet i Metroen var stigende igennem 2021.

Passagertal for MetroenKilde: www.statistikbanken.dk/bane25

Stort fald i godstransporten med tog

I 2021 faldt godstransportarbejdet med tog i Danmark med 19 pct. til 2,0 mia. tonkm. Det relativt store fald skal ses i lyset af indførsel af et forbud mod sættevogne på lommevogne i første halvår af 2021 samt 14-tons restriktionen over Storebælt. Transittransporten, som i 2021 udgjorde 82 pct. af al godstransport med tog i Danmark, faldt med 18 pct. Den nationale transport faldt med 51 pct., men udgør blot 4 pct. af den samlede godstransport med tog.

Godstransport med tog

 

2017

2018

2019

2020

2021

 

Ændring seneste år

 

mio. tonkm

pct.

Godstransportarbejde i alt

2653

2594

2524

2450

1986

 

-464

-19

Banedanmarks net

2653

2594

2524

2450

1986

 

-464

-19

Nationalt

163

166

132

158

77

 

-81

-51

Internationalt til Danmark

208

199

167

187

195

 

8

4

Internationalt fra Danmark

82

73

83

102

80

 

-22

-22

Transit

2201

2156

2142

2003

1634

 

-369

-18

Andre baner

-

-

-

-

-

 

-

-

Kilde: www.statistikbanken.dk/bane1

Banenettet pr. 1. januar

 

Netlængde
 

Over-
skæringer
 

Stands-
nings-
steder

 

I alt


 

Med flere
spor

 

Med el


 

Med
hastigheds-
og togstop-
kontrol

Med
stræknings-
sikrings-
anlæg 

 

 

km

antal

1990

2858

927

230

..

..

..

282

2021

2633

1069

924

1679

2537

797

566

2022

2633

1098

951

1828

2537

785

567

Banedanmark

1998

1044

803

1672

1949

393

302

Hovedbaner

725

707

474

673

676

13

69

Regionalbaner

594

165

114

474

594

150

67

S-baner

172

172

172

172

172

-

86

Lokalbaner

503

-

43

351

503

229

80

Godsbaner

4

-

-

2

4

1

-

Metro

38

38

38

38

38

-

41

Andre baner

487

-

-

24

456

330

174

Letbane

110

16

110

94

94

62

50

Kilde: www.statistikbanken.dk/bane41

Persontransport med tog

 

2017

2018

2019

2020

2021

 

Ændring seneste år

 

mio. personkm

pct.

I alt

6622

6547

6625

4262

4551

 

289

7

Banedanmarks net

6061

5939

5913

3755

3965

 

210

6

S-tog

1320

1303

1304

893

874

 

- 19

-2

Landsdækkende trafik

4399

4217

4176

2689

2877

 

188

7

Øst for Storebælt

1480

1479

1428

846

885

 

39

5

Vest for Storebælt

1132

1033

1057

762

733

 

-29

-4

Mellem Øst- og Vestdanmark

1787

1705

1691

1082

1259

 

177

16

Internationale tog

342

419

433

172

215

 

43

25

Øresundstrafik

238

315

319

127

138

 

11

9

Metro

342

352

400

288

331

 

43

15

Andre baner

220

242

261

185

216

 

31

17

Letbane

-

14

51

35

39

 

4

11

Kilde: www.statistikbanken.dk/bane21

Jernbanetransport af gods
1.986 mio. tonkm
2021
-18,9 %
fra 2020 til 2021
Jernbanetransport af passagerer
211 mio.
2021
+5,1 %
fra 2020 til 2021

Nyt fra Danmarks Statistik

31. august 2022 - Nr. 294

Hent som PDF
Næste udgivelse: 31. august 2023

Kontakt

Kilder og metode

Transportarbejde opgøres i tonkm eller personkm. En tonkm/personkm er det arbejde, der foregår, når et ton eller en person flyttes en km. Oplysningerne er ikke sæsonkorrigerede.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation