Gå til sidens indhold

Markant fald i danske lastbilers transportarbejde

Godstransport
Sæsonkorrigeret
3,7 mia. tonkm
2. kvt. 2022
-7 %
fra 1. kvt.2022 til 2. kvt. 2022

Godstransport med danske lastbiler 2. kvt. 2022

Det samlede transportarbejde (gods gange distance) med danske lastbiler faldt 7 pct. i andet kvartal 2022 sammenlignet med kvartalet før og endte på 3,7 mia. tonkm, når der korrigeres for sæsonudsving. Faldet er kommet efter en længere periode med et stabilt niveau for transportarbejdet. Faldet ses i både den nationale og internationale transport med fald på hhv. 4 og 21 pct. Vognmændene har set en stigning i det nationale transportarbejde på 2 pct., men på alle andre transporter har der været nedgang.

Transportarbejde ved kørsel med dansk lastbil, sæsonkorrigeretKilde: www.statistikbanken.dk/vg3

Danske lastbiler fastholder deres andel af den internationale transport

De danske lastbiler stod i 2021 for 97 pct. af det nationale vejgodstransportarbejde, mens de sidste 3 pct. blev håndteret af udenlandsk indregistrerede lastbiler, der kørte cabotagekørsel i Danmark. Til gengæld stod de udenlandsk indregistrerede lastbiler for 88 pct. af det internationale transportarbejde og overlod dermed 12 pct. til de danske lastbiler.

De udenlandske lastbilers andel af den internationale transport har siden 2016 været relativ stabil med et gennemsnit på 87 pct. Tabet af markedsandele for danske lastbiler, som for alvor tog fart omkring 2004, synes derfor at være standset.

International transportarbejde for danske og udenlandske lastbilerKilde: www.statistikbanken.dk/ivg1 og uvg1

Godstransport med danske lastbiler, sæsonkorrigeret

 

2020

2021

2022

Ændring

 

3. kvt.
 

4. kvt.
 

1. kvt.
 

2. kvt.
 

3. kvt.
 

4. kvt.
 

1. kvt.
 

2. kvt.
 

2. kvt. 2022
ift. 1. kvt. 2022

 

mio. tonkm

pct.

Transportarbejde i alt

3633

3822

3872

3923

3794

3783

3927

3671

-256

-6,5

National kørsel

3163

3171

3318

3251

3131

3174

3234

3120

-114

-3,5

Vognmandskørsel

2635

2747

2775

2755

2780

2717

2642

2701

59

2,2

Firmakørsel

528

424

543

497

351

457

592

419

-173

-29,2

International kørsel

470

651

554

671

662

609

694

551

-142

-20,5

Fra Danmark til udlandet

279

420

396

439

471

434

428

350

-78

-18,2

Fra udlandet til Danmark

121

142

102

150

148

132

172

149

-24

-13,7

Øvrig kørsel1

70

89

56

82

43

42

93

53

-41

-43,7

 

mio. ton

 

Pålæsset godsmængde i alt

43,5

44,3

43,7

45,2

40,6

42,2

43,2

40,9

-2,2

-5,1

National kørsel

42,6

43,3

42,8

44,2

39,6

41,3

42,1

40,1

-2,0

-4,7

Vognmandskørsel

34,7

36,6

35,4

35,6

33,5

32,9

34,2

32,9

-1,4

-3,9

Firmakørsel

7,9

6,8

7,4

8,5

6,1

8,5

7,8

7,2

-0,6

-8,1

International kørsel

0,9

1,0

0,9

1,0

1,0

0,9

1,1

0,9

-0,2

-20,5

Fra Danmark til udlandet

0,5

0,6

0,6

0,6

0,6

0,5

0,5

0,5

0,0

-1,2

Fra udlandet til Danmark

0,3

0,2

0,2

0,3

0,3

0,3

0,4

0,3

-0,1

-30,7

Øvrig kørsel1

0,1

0,2

0,1

0,1

0,1

0,1

0,2

0,1

-0,1

-50,5

 

mio. km

 

Kørte km i alt

366

382

371

379

375

377

379

372

-7

-1,8

National kørsel

331

334

333

333

332

330

329

330

2

0,5

Vognmandskørsel

265

273

275

274

277

271

266

269

4

1,5

Firmakørsel

66

60

57

59

54

59

63

61

-2

-3,6

International kørsel

35

48

38

46

43

47

50

42

-8

-16,8

1Tredjelandskørsel (kørsel mellem to andre lande end Danmark) og cabotagekørsel (kørsel internt i et andet land end Danmark).
Kilde: www.statistikbanken.dk/vg3

Godstransport
Sæsonkorrigeret
3,7 mia. tonkm
2. kvt. 2022
-7 %
fra 1. kvt.2022 til 2. kvt. 2022

Nyt fra Danmarks Statistik

16. september 2022 - Nr. 316

Hent som PDF
Næste udgivelse: 16. december 2022

Kontakt

Kilder og metode

Transportarbejdet er opgjort i måleenheden tonkm, som udtrykker produktet af varepartiets vægt og den tilbagelagte afstand med lastbilen. En tonkm er således det arbejde, der foregår, når et ton flyttes en km. Usikkerheden på det samlede transportarbejde for et kvartal er ca. +/- 6 pct.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation