Gå til sidens indhold

Vækst i vejgodstransportarbejdet i første kvartal

Godstransport
Sæsonkorrigeret
3,9 mia. tonkm
1. kvt. 2022
+3 %
fra 4. kvt.2021 til 1. kvt. 2022

Godstransport med danske lastbiler 1. kvt. 2022

Det samlede transportarbejde (gods gange distance) med danske lastbiler steg 3 pct. i første kvartal 2022 sammenlignet med fjerde kvartal 2021 og endte på 3,9 mia. tonkm, når der korrigeres for sæsonudsving. Stigningen ses særligt i den internationale kørsel, som har haft en vækst på 13 pct. National transport er steget 1 pct.

Transportarbejde ved kørsel med dansk lastbil, sæsonkorrigeretKilde: www.statistikbanken.dk/vg3

Halvdelen af det nationale vejgods kan transporteres med eldrevne lastbiler

I 2021 blev der transporteret 168 mio. ton gods internt i Danmark med danske lastbiler. Halvdelen af den samlede godsmængde transporteres under 75 km., med hovedparten i intervallet 30-49 km. Under forudsætning af, at de korte ture kan samles på eldrevne lastbiler, vil op mod halvdelen af den nationale vejgodsmængde kunne transporteres med eldrevne lastbiler. På sigt vil dette potentiale være stigende, da der findes eldrevne lastbiler på vejene i dag, som lover op til 300 km på en opladning.

I 2021 udgjorde turene under 75 km 17 pct. af de samlede nationale kørte kilometer. Med en tæt sammenhæng mellem de kørte kilometer og CO2-belastningen vil det betyde en reduceret CO2-udledning fra lastbilstransporten på omkring 17 pct., hvis de korte ture transporteres med eldrevne lastbiler.

National transport efter transportafstandKilde: www.statistikbanken.dk/nvg1

Godstransport med danske lastbiler, sæsonkorrigeret

 

2020

2021

2022

Ændring

 

2. kvt.
 

3. kvt.
 

4. kvt.
 

1. kvt.
 

2. kvt.
 

3. kvt.
 

4. kvt.
 

1. kvt.
 

1. kvt. 2022
ift. 4. kvt. 2021

 

mio. tonkm

pct.

Transportarbejde i alt

3635

3638

3844

3862

3894

3803

3811

3913

101

2,7

National kørsel

3076

3166

3184

3305

3241

3137

3191

3214

22

0,7

Vognmandskørsel

2608

2636

2749

2776

2750

2782

2720

2644

-76

-2,8

Firmakørsel

468

530

435

529

491

356

472

570

98

20,8

International kørsel

559

472

660

558

654

666

620

699

79

12,7

Fra Danmark til udlandet

403

280

429

402

419

473

446

436

-10

-2,3

Fra udlandet til Danmark

115

121

141

100

153

149

131

170

40

30,3

Øvrig kørsel1

41

71

90

55

82

44

43

93

50

115,5

 

mio. ton

 

Pålæsset godsmængde i alt

43,4

43,6

44,5

44,1

44,6

40,7

42,5

43,5

1,0

2,4

National kørsel

42,4

42,7

43,5

43,1

43,6

39,8

41,5

42,4

0,9

2,1

Vognmandskørsel

35,2

34,8

36,7

35,8

35,1

33,6

33,0

34,6

1,6

4,8

Firmakørsel

7,3

7,9

6,8

7,4

8,5

6,1

8,5

7,8

-0,7

-8,4

International kørsel

1,0

0,9

1,0

0,9

1,0

1,0

0,9

1,1

0,2

18,0

Fra Danmark til udlandet

0,7

0,5

0,6

0,6

0,6

0,6

0,6

0,5

0,0

-5,4

Fra udlandet til Danmark

0,2

0,3

0,2

0,2

0,3

0,3

0,3

0,4

0,1

34,9

Øvrig kørsel1

0,1

0,1

0,2

0,1

0,1

0,1

0,1

0,2

0,1

92,8

 

mio. km

 

Kørte km i alt

362

368

380

370

380

377

375

378

3

0,9

National kørsel

320

333

333

330

335

334

329

326

-2

-0,7

Vognmandskørsel

262

268

273

273

275

280

270

264

-6

-2,2

Firmakørsel

58

66

60

57

60

54

59

63

4

6,2

International kørsel

42

35

47

39

45

43

46

52

6

12,2

1 Tredjelandskørsel (kørsel mellem to andre lande end Danmark) og cabotagekørsel (kørsel internt i et andet land end Danmark).
Kilde: www.statistikbanken.dk/vg3

Godstransport
Sæsonkorrigeret
3,9 mia. tonkm
1. kvt. 2022
+3 %
fra 4. kvt.2021 til 1. kvt. 2022

Nyt fra Danmarks Statistik

17. juni 2022 - Nr. 220

Hent som PDF
Næste udgivelse: 16. september 2022

Kontakt

Kilder og metode

Transportarbejdet er opgjort i måleenheden tonkm, som udtrykker produktet af varepartiets vægt og den tilbagelagte afstand med lastbilen. En tonkm er således det arbejde, der foregår, når et ton flyttes en km. Usikkerheden på det samlede transportarbejde for et kvartal er ca. +/- 6 pct.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation