Gå til sidens indhold

Fortsat faldende prisstigninger på årsbasis

Producent- og importprisindeks for varer december 2022

Det samlede producentprisindeks for varer steg i december 2022 med 10,6 pct. i forhold til samme måned sidste år. Årsstigningen i producentprisindekset er 3,6 procentpoint mindre end i sidste måned, hvor indekset steg med 14,2 pct. Det er den laveste årsstigning siden juni 2021. Importprisindeks for varer er i samme periode steget med 12,2 pct. Stigningen i importprisindekset er 2,9 procentpoint mindre end i sidste måned, hvor indekset på årsbasis steg med 15,1 pct. Dette er den laveste årsstigning siden september 2021.

Producent- og importprisindeks for varerKilde: www.statistikbanken.dk/pris4315

Fortsat stigende priser på årsbasis

Årsudviklingen på 10,6 pct. for det samlede producentprisindeks er drevet af stigning i industri på 7,1 pct. Råstofindvinding og energiforsyning bidrager også til udviklingen med en årsstigning på hhv. 65,6 og 21,3 pct. Disse hovedgrupper udgør hhv. 88,1, 4,6 og 6,6 pct. af det samlede producentprisindeks. Inden for industri står fødevareindustri for mere end halvdelen af årsstigningen og mere end en tredjedel af årsstigningen i det samlede producentprisindeks.

For importprisindekset er årsudviklingen på 12,2 pct. hovedsageligt drevet af stigningen i industri på 11,5 pct. Udviklingen inden for industri er bl.a. drevet af fødevare-, kemivare- og elektronikindustri. Industri udgør 95,7 pct. af importprisindekset og er derfor udslagsgivende for udviklingen i det samlede importprisindeks for varer.

Modsatrettede prisændringer på månedsbasis

Det samlede producentprisindeks for varer er i december steget med 0,7 pct. set i forhold til november måned. For det samlede producentprisindeks er det en stigning i energiforsyning på 31,6 pct., der trækker indekset op, mens fald i industri på 0,8 pct. og råstofindvinding på 4,0 pct. trækker indekset ned.

Importprisindeks for varer er i december faldet med 1,2 pct. set i forhold til november måned. For importprisindekset er det fald i industri på 1,1 pct. samt fald i råstofindvinding på 12,9 pct., der trækker indekset ned, mens stigningen i energiforsyning på 121,3 pct. trækker indekset op.

Producentprisindeks for Danmark og EU-27 (uden Storbritannien)Kilde: Eurostat

Faldende prisstigninger på årsbasis i Europa

Siden februar 2021 viser det samlede producentprisindeks for varer for de 27 medlemslande i EU samme udviklingstendens som i Danmark. Årsstigningerne har været over 10 pct. for både EU og Danmark siden juli 2021, hvilket ikke er set før, men er siden august begyndt at aftage i størrelse. Tal for december 2022 er endnu ikke offentliggjort på europæisk niveau, men årsstigningen i november er på 21,6 pct. Det er den tredje måned i træk, hvor den årlige prisstigning er faldende for EU. Stigningen i november er den laveste årsstigning siden december 2021. Indekset for EU er beregnet for perioden januar 2000 til november 2022.

Tallene for EU revideres én gang månedligt, når de sidste nationale data er indkommet. Tallene for december udkommer den 7. februar 2023. De kan ses på Eurostats hjemmeside og i Eurostats database.

Producent- og importprisindeks for varer

 

2018

2021

2022

Ændring

 

Vægt-
forde-
ling

Dec.

 

Okt.

 

Nov.

 

Dec.

 

Nov.-dec.
2022
 

Dec. 2021
- dec. 2022
 

 

 

indeks 2015 = 100

pct.

Producentprisindeks for samlet dansk

 

 

 

 

 

 

 

produktion

 

 

 

 

 

 

 

Råstofindvinding, industri, energi-

 

 

 

 

 

 

 

og vandforsyning

100,00

137,00

151,9

150,5

151,5

0,7

10,6

Råstofindvinding og industri

92,68

115,2

126,9

128,1

126,7

-1,1

10,0

Råstofindvinding

4,59

192,7

270,5

332,3

319,1

-4,0

65,6

Industri

88,10

109,6

119,0

118,4

117,4

-0,8

7,1

Energiforsyning

6,56

470,5

575,7

433,6

570,8

31,6

21,3

Vand-, kloak- og affaldsindustri

0,76

102,5

103,5

103,5

103,5

0,0

1,0

 

 

 

 

 

 

 

 

Producentprisindeks for dansk produktion

 

 

 

 

 

 

 

til hjemmemarkedet

 

 

 

 

 

 

 

Råstofindvinding, industri, energi-

 

 

 

 

 

 

 

og vandforsyning

100,00

166,7

192,9

192,4

197,0

2,4

18,2

Råstofindvinding og industri

85,53

126,7

146,7

150,9

149,6

-0,9

18,1

Råstofindvinding

7,62

199,9

286,3

378,2

368,0

-2,7

84,1

Industri

77,91

116,1

131,3

130,3

129,6

-0,5

11,6

Energiforsyning

12,77

..

..

..

..

..

..

Vand-, kloak- og affaldsindustri

1,70

..

..

..

..

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

Producentprisindeks for dansk produktion

 

 

 

 

 

 

 

til eksport

 

 

 

 

 

 

 

Råstofindvinding, industri og energiforsyning

100,00

114,4

122,4

120,6

119,6

-0,8

4,5

Råstofindvinding og industri

98,48

107,5

114,2

113,6

112,1

-1,3

4,3

Råstofindvinding

2,13

142,6

188,6

176,8

160,0

-9,5

12,2

Industri

96,34

105,5

111,4

111,0

109,8

-1,1

4,1

Energiforsyning

1,52

..

..

..

..

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

Importprisindeks

 

 

 

 

 

 

 

Råstofindvinding, industri,

 

 

 

 

 

 

 

og energiforsyning

100,00

114,9

131,3

130,4

128,9

-1,2

12,2

Råstofindvinding og industri

99,20

111,8

128,4

127,4

125,2

-1,7

12,0

Råstofindvinding

3,50

165,1

241,2

238,2

207,5

-12,9

25,7

Industri

95,69

110,0

125,1

124,1

122,7

-1,1

11,5

Energiforsyning

0,80

793,5

416,6

480,4

1063,1

121,3

34,0

Anm. 1: Udvikling i totalindeks kan afvige fra udviklingen i den direkte sammenvejning af underindeks pga. afrunding og kædning.
Anm. 2: Indeks markeret med '..' offentliggøres ikke af diskretionshensyn.
Anm. 3: Der indgår interne afregningspriser i prisindeksene.
Anm. 4: Indekstallene for 2022 er beregnet med vægte fra 2018. Indekstallene for 2021 er beregnet med vægte fra 2017.
Kilde: www.statistikbanken.dk/pris4315

Nyt fra Danmarks Statistik

16. januar 2023 - Nr. 14

Hent som PDF
Næste udgivelse: 15. februar 2023

Kontakt

Kilder og metode

Producentprisindeks for varer belyser udviklingen i danske producenters salgspriser på det danske marked og eksportmarkedet. Importprisindeks for varer belyser prisudviklingen i danske importørers købspriser. Priserne er opgjort uden afgifter. Denne udgivelse er en af flere konjunkturindikatorer fra Danmarks Statistik. Læs mere om konjunkturindikatorer og de nyeste nøgletal på www.dst.dk/konjunkturdata.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation