Gå til sidens indhold

Producent- og importpriser for varer stiger fortsat

Producent- og importprisindeks for varer august 2022

Det samlede producentprisindeks for varer steg i august 2022 med 37,6 pct. i forhold til samme måned sidste år. Årsstigningen i producentprisindekset er 2,6 procentpoint større end i sidste måned, hvor indekset steg med 35,0 pct. Det er den højeste årsstigning for det samlede producentprisindeks i den periode indekset har været opgjort. Importprisindeks for varer er i samme periode steget med 20,1 pct. Stigningen i importprisindekset er 0,2 procentpoint større end i sidste måned, hvor indekset på årsbasis steg med 19,9 pct.

Producent- og importprisindeks for varerKilde: www.statistikbanken.dk/pris4315

Fortsat markant stigende priser på årsbasis

Årsudviklingen på 37,6 pct. for det samlede producentprisindeks er drevet af en ny historisk stigning i energiforsyning på 325,0 pct., samt stigninger for både industri og råstofindvinding på hhv. 12,9 og 94,1 pct. Disse hovedgrupper udgør hhv. 6,6, 88,1 og 4,6 pct. af det samlede producentprisindeks. Inden for industri er det stigninger i fødevare- og maskinindustri, der driver udviklingen.

For importprisindekset er årsudviklingen på 20,1 pct. hovedsageligt drevet af stigningen i industri på 16,0 pct. Udviklingen inden for industri er bl.a. drevet af kemivare-, fødevare- og elektronikindustri. Industri udgør 95,7 pct. af importprisindekset og er derfor udslagsgivende for udviklingen i det samlede importprisindeks for varer.

Producentprisindeks for Danmark og EU-27 (uden Storbritannien)Kilde: Eurostat

Producentpriserne stiger fortsat også markant i Europa på årsbasis

Siden februar 2021 viser det samlede producentprisindeks for varer for de 27 medlemslande i EU (EU-27 (uden Storbritannien)) samme udviklingstendens som i Danmark. Årsstigningerne har været over 10 pct. for både EU og Danmark siden juli 2021, hvilket ikke er set før for EU. Tal for august 2022 er endnu ikke offentliggjort på europæisk niveau, men årsstigningen i juli på 29,5 pct. var den største stigning for den tidsperiode, som indekset er produceret i. Indekset for EU er beregnet for perioden januar 2000 til juli 2022.

Tallene for EU revideres én gang månedligt, når de sidste nationale data er indkommet. De kan ses på Eurostats hjemmeside og på ec.europa.eu/eurostat/web-/main/data/database.

Historisk store månedlige prisstigninger i energiforsyning

Det samlede producentprisindeks for varer er i august steget med 3,7 pct. set i forhold til juli måned. Udviklingen skyldes hovedsageligt en stigning  i energiforsyning på 52,3 pct. Det er den største månedlige stigning i energiforsyning siden delindekset blev offentliggjort for det samlede producentprisindeks i 2019.

Importprisindeks for varer er i august steget med 0,8 pct. set i forhold til juli måned.

For importprisindekset er det ligeledes en historisk stor stigning i energiforsyning, som trækker udviklingen i indekset opad. Stigningen i energiforsyning har fra juli til august været på hele 133,6 pct.

Producent- og importprisindeks for varer

 

2018

2021

2022

Ændring

 

Vægt-
forde-
ling

Aug.

 

Juni

 

Juli

 

Aug.

 

Juli - aug.
2022
 

Aug. 2021
- Aug. 2022
 

 

 

indeks 2015 = 100

pct.

Producentprisindeks for samlet dansk

 

 

 

 

 

 

 

Produktion

 

 

 

 

 

 

 

Råstofindvinding, industri, energi-

 

 

 

 

 

 

 

og vandforsyning

100,00

116,3

152,1

154,3

160,0

3,7

37,6

Råstofindvinding og industri

92,68

109,4

127,9

128,7

128,4

-0,2

17,4

Råstofindvinding

4,59

145,0

303,0

294,4

281,5

-4,4

94,1

Industri

88,10

106,5

119,0

120,1

120,2

0,1

12,9

Energiforsyning

6,56

215,1

531,4

600,3

914,2

52,3

325,0

Vand-, kloak- og affaldsindustri

0,76

102,5

103,8

103,5

103,5

0,0

1,0

 

 

 

 

 

 

 

 

Producentprisindeks for dansk produktion

 

 

 

 

 

 

 

til hjemmemarkedet

 

 

 

 

 

 

 

Råstofindvinding, industri, energi-

 

 

 

 

 

 

 

og vandforsyning

100,00

128,8

189,7

193,7

207,4

7,1

61,0

Råstofindvinding og industri

85,53

116,7

145,3

146,2

145,9

-0,2

25,0

Råstofindvinding

7,62

139,8

313,7

306,4

296,8

-3,1

112,3

Industri

77,91

112,4

128,3

129,7

129,9

0,2

15,6

Energiforsyning

12,77

..

..

..

..

..

..

Vand-, kloak- og affaldsindustri

1,70

..

..

..

..

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

Producentprisindeks for dansk produktion

 

 

 

 

 

 

 

til eksport

 

 

 

 

 

 

 

Råstofindvinding, industri og energiforsyning

100,00

106,6

124,5

125,6

126,6

0,8

18,8

Råstofindvinding og industri

98,48

104,5

116,6

117,3

117,1

-0,2

12,1

Råstofindvinding

2,13

132,0

225,4

215,8

198,6

-8,0

50,5

Industri

96,34

102,8

113,2

114,0

114,1

0,1

11,0

Energiforsyning

1,52

..

..

..

..

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

Importprisindeks

 

 

 

 

 

 

 

Råstofindvinding, industri,

 

 

 

 

 

 

 

og energiforsyning

100,00

108,5

130,4

129,3

130,3

0,8

20,1

Råstofindvinding og industri

99,20

107,3

127,3

126,3

126,5

0,2

17,9

Råstofindvinding

3,50

149,3

280,8

261,0

254,2

-2,6

70,3

Industri

95,69

105,9

123,0

122,5

122,8

0,2

16,0

Energiforsyning

0,80

308,2

561,1

502,8

1174,4

133,6

281,1

Anm. 1: Udvikling i totalindeks kan afvige fra udviklingen i den direkte sammenvejning af underindeks pga. afrunding og kædning.
Anm. 2: Indeks markeret med '..' offentliggøres ikke af diskretionshensyn.
Anm. 3: Der indgår interne afregningspriser i prisindeksene.
Anm. 4: Indekstallene for 2022 er beregnet med vægte fra 2018. Indekstallene for 2021 er beregnet med vægte fra 2017.
Kilde: www.statistikbanken.dk/pris4315

Nyt fra Danmarks Statistik

15. september 2022 - Nr. 313

Hent som PDF
Næste udgivelse: 17. oktober 2022

Kontakt

Kilder og metode

Producentprisindeks for varer belyser udviklingen i danske producenters salgspriser på det danske marked og eksportmarkedet. Importprisindeks for varer belyser prisudviklingen i danske importørers købspriser. Priserne er opgjort uden afgifter. Denne udgivelse er en af flere konjunkturindikatorer fra Danmarks Statistik. Læs mere om konjunkturindikatorer og de nyeste nøgletal på www.dst.dk/konjunkturdata.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation