Gå til sidens indhold

Producent- og importpriser for varer stiger fortsat

Producent- og importprisindeks for varer juli 2022

Det samlede producentprisindeks for varer steg i juli 2022 med 35,0 pct. i forhold til samme måned sidste år. Årsstigningen i producentprisindekset er 0,2 procentpoint mindre end i sidste måned, hvor indekset steg med 35,2 pct. Det er tredje måned i træk hvor årsstigningen er lavere end forrige måned. Importprisindeks for varer er i samme periode steget med 19,9 pct. Stigningen i importprisindekset er 3,5 procentpoint mindre end i sidste måned, hvor indekset på årsbasis steg med 23,4 pct. For begge indeks er årsstigningerne de laveste siden februar 2022.

Producent- og importprisindeks for varerKilde: www.statistikbanken.dk/pris4315

Fortsat markant stigende priser på årsbasis

Årsudviklingen på 35,0 pct. for det samlede producentprisindeks er drevet af en stigning i energiforsyning på 185,3 pct., samt stigninger for både industri og råstofindvinding på hhv. 13,5 og 135,5 pct. Disse hovedgrupper udgør hhv. 6,6, 88,1 og 4,6 pct. af det samlede producentprisindeks. Inden for industri er det bl.a. stigninger i fødevare-, maskin- samt jern- og metalvareindustri, der driver udviklingen.

For importprisindekset er årsudviklingen på 19,9 pct. hovedsageligt drevet af stigningen i industri på 16,1 pct. Udviklingen inden for industri er bl.a. drevet af kemivare-, fødevare- og elektronikindustri. Industri udgør 95,7 pct. af importprisindekset og er derfor udslagsgivende for udviklingen i det samlede importprisindeks for varer.

Producentprisindeks for Danmark og EU-27 (uden Storbritannien)Kilde: Eurostat

Producentpriserne stiger fortsat også markant i Europa på årsbasis

Siden februar 2021 viser det samlede producentprisindeks for varer for de 27 medlemslande i EU (EU-27 (uden Storbritannien)) samme udviklingstendens som i Danmark. Årsstigningerne har været over 10 pct. for både EU og Danmark siden juli 2021, hvilket ikke er set før for EU. Tal for juli 2022 er endnu ikke offentliggjort på europæisk niveau, men årsstigningen i juni på 28,8 pct. var den næststørste stigning for den tidsperiode, som indekset er produceret i, kun overgået af stigningen i april på 28,9 pct. Indekset for EU er beregnet for perioden januar 2000 til maj 2022.

Tallene for EU revideres én gang månedligt, når de sidste nationale data er indkommet. De kan ses på Eurostats hjemmeside og på ec.europa.eu/eurostat/web-/main/data/database.

Forskelligartet udviklinger på månedsbasis

Det samlede producentprisindeks for varer er i juli steget med 1,4 pct. set i forhold til juni måned. Udviklingen skyldes stigning i energiforsyning på 13,0 pct. og i industri på 0,9 pct. Stigningen i industri er især drevet af fødevareindustri.

Importprisindeks for varer er i juli faldet med 0,8 pct. set i forhold til juni måned. Det er første fald i månedsudviklingen i importprisindekset siden september 2020. Denne måneds udvikling skyldes hovedsageligt fald i industri og råstofindvinding på hhv. 0,4 og 7,1 pct., mens fald i energiforsyning på 10,4 pct. også bidrager til at trække udviklingen nedad. Inden for industri er det bl.a. metalindustrien, der trækker ned. Siden januar 2022 har metalindustri været en signifikant bidragsyder til de store månedsstigninger i industri, men i de sidste to måneder har der været markante fald inden for metalindustri på 7,5 og 6,3 pct. i hhv. juni og juli, som begrænsede stigningen i juni, og som har bidraget til faldet i juli.

Producent- og importprisindeks for varer

 

2018

2021

2022

Ændring

 

Vægt-
forde-
ling

Juli

 

Maj

 

Juni

 

Juli

 

Juni - juli
2022
 

Juli 2021
- juli 2022
 

 

 

indeks 2015 = 100

pct.

Producentprisindeks for samlet dansk

 

 

 

 

 

 

 

Produktion

 

 

 

 

 

 

 

Råstofindvinding, industri, energi-

 

 

 

 

 

 

 

og vandforsyning

100,00

114,3

149,1

152,1

154,3

1,4

35,0

Råstofindvinding og industri

92,68

107,6

125,7

127,9

128,7

0,6

19,6

Råstofindvinding

4,59

125,0

294,7

303,0

294,4

-2,8

135,5

Industri

88,10

105,8

117,1

119,0

120,1

0,9

13,5

Energiforsyning

6,56

210,4

494,8

531,4

600,3

13,0

185,3

Vand-, kloak- og affaldsindustri

0,76

102,5

103,8

103,8

103,5

-0,3

1,0

 

 

 

 

 

 

 

 

Producentprisindeks for dansk produktion

 

 

 

 

 

 

 

til hjemmemarkedet

 

 

 

 

 

 

 

Råstofindvinding, industri, energi-

 

 

 

 

 

 

 

og vandforsyning

100,00

124,9

185,5

189,7

193,7

2,1

55,1

Råstofindvinding og industri

85,53

112,9

143,0

145,3

146,2

0,6

29,5

Råstofindvinding

7,62

114,8

304,7

313,7

306,4

-2,3

166,9

Industri

77,91

111,4

126,6

128,3

129,7

1,1

16,4

Energiforsyning

12,77

..

..

..

..

..

..

Vand-, kloak- og affaldsindustri

1,70

..

..

..

..

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

Producentprisindeks for dansk produktion

 

 

 

 

 

 

 

til eksport

 

 

 

 

 

 

 

Råstofindvinding, industri og energiforsyning

100,00

105,9

122.3

124,5

125,6

0,9

18,6

Råstofindvinding og industri

98,48

103,9

114,5

116,6

117,3

0,6

12,9

Råstofindvinding

2,13

127,1

220,2

225,4

215,8

-4,3

69,8

Industri

96,34

102,3

111,2

113,2

114,0

0,7

11,4

Energiforsyning

1,52

..

..

..

..

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

Importprisindeks

 

 

 

 

 

 

 

Råstofindvinding, industri,

 

 

 

 

 

 

 

og energiforsyning

100,00

107,8

127,8

130,4

129,3

-0,8

19,9

Råstofindvinding og industri

99,20

106,8

124,7

127,3

126,3

-0,8

18,3

Råstofindvinding

3,50

147,4

253,3

280,8

261,0

-7,1

77,1

Industri

95,69

105,5

121,1

123,0

122,5

-0,4

16,1

Energiforsyning

0,80

255,9

545,4

561,1

502,8

-10,4

96,5

Anm. 1: Udvikling i totalindeks kan afvige fra udviklingen i den direkte sammenvejning af underindeks pga. afrunding og kædning.
Anm. 2: Indeks markeret med '..' offentliggøres ikke af diskretionshensyn.
Anm. 3: Der indgår interne afregningspriser i prisindeksene.
Anm. 4: Indekstallene for 2022 er beregnet med vægte fra 2018. Indekstallene for 2021 er beregnet med vægte fra 2017.
Kilde: www.statistikbanken.dk/pris4315

Nyt fra Danmarks Statistik

15. august 2022 - Nr. 280

Hent som PDF
Næste udgivelse: 15. september 2022

Kontakt

Kilder og metode

Producentprisindeks for varer belyser udviklingen i danske producenters salgspriser på det danske marked og eksportmarkedet. Importprisindeks for varer belyser prisudviklingen i danske importørers købspriser. Priserne er opgjort uden afgifter. Denne udgivelse er en af flere konjunkturindikatorer fra Danmarks Statistik. Læs mere om konjunkturindikatorer og de nyeste nøgletal på www.dst.dk/konjunkturdata.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation