Gå til sidens indhold

Producent- og importpriser for varer stiger fortsat

Producent- og importprisindeks for varer maj 2022

Det samlede producentprisindeks for varer er i maj 2022 steget med 37,3 pct. i forhold til samme måned sidste år. Årsstigningen i producentprisindekset er 0,1 procentpoint mindre end i sidste måned, hvor indekset steg med 37,4 pct. Importprisindeks for varer er i samme periode steget med 22,1 pct. Stigningen i importprisindekset er 0,5 procentpoint større end i sidste måned, hvor indekset på årsbasis steg med 21,6 pct. For importprisindekset er det tredje måned i streg med den største årsstigning i indeksets historie. Indeksene er beregnet siden 2005.

Producent- og importprisindeks for varerKilde: www.statistikbanken.dk/pris4315

Fortsat markant stigende priser på årsbasis

Årsudviklingen på 37,3 pct. for det samlede producentprisindeks er især drevet af en stigning i energiforsyning på 218,6 pct., samt stigninger for både industri og råvareindvinding på hhv. 12,7 og 163,8 pct. Disse hovedgrupper udgør hhv. 6,6, 88,1 og 4,6 pct. af det samlede producentprisindeks.

For importprisindeks for varer er årsudviklingen på 22,1 pct. hovedsageligt drevet af stigningen i industri på 17,7 pct. Årsstigningen for industri er ligeledes den største i importprisindeksets historie. Udviklingen inden for industri er bl.a. drevet af kemi-, metal- og fødevareindustri. Industri udgør 95,7 pct. af importprisindekset og er derfor udslagsgivende for udviklingen i det samlede importprisindeks for varer.

Producentprisindeks for Danmark og EU-27 (uden Storbritannien)Kilde: Eurostat

Producentpriserne stiger fortsat også markant i Europa

Siden februar 2021 viser det samlede producentprisindeks for varer for de 27 medlemslande i EU (EU-27 (uden Storbritannien)) samme udviklingstendens som i Danmark. Årsstigningerne har været over 10 pct. for både EU og Danmark siden juli 2021, hvilket ikke er set før for EU. Tal for maj 2022 er ikke offentliggjort på europæisk niveau endnu, men årsstigningen i april på 28,8 pct. var den største stigning for den tidsperiode, som indekset er produceret i. Indekset for EU er beregnet for perioden januar 2000 til april 2022.

Tallene for EU revideres én gang månedligt, når de sidste nationale data er indkommet. De kan ses på Eurostats hjemmeside og på ec.europa.eu/eurostat/web-/main/data/database.

Stigninger på månedsbasis

Det samlede producentprisindeks for varer er i maj 2022 steget med 1,5 pct. set i forhold til april 2022. Udviklingen skyldes en stigning i råstofindvinding og industri på hhv. 16,3 og 0,9 pct.

Importprisindeks for varer er i maj 2022 steget med 1,8 pct. set i forhold til forrige måned. I denne måned skyldes udviklingen hovedsageligt en stigning i industri på 1,4 pct. Inden for industri er det bl.a. fødevare-, drikkevare- og metalindustri, der trækker industri opad.

Producent- og importprisindeks for varer

 

2018

2021

2022

Ændring

 

Vægt-
forde-
ling

Maj

 

Mar.

 

Apr.

 

Maj

 

Apr. - maj
2022
 

Maj 2021
- maj 2022
 

 

 

indeks 2015 = 100

pct.

Producentprisindeks for samlet dansk

 

 

 

 

 

 

 

Produktion

 

 

 

 

 

 

 

Råstofindvinding, industri, energi-

 

 

 

 

 

 

 

og vandforsyning

100,00

108,6

143,3

146,9

149,1

1,5

37,3

Råstofindvinding og industri

92,68

105,0

119,8

123,5

125,7

1,8

19,7

Råstofindvinding

4,59

111,7

266,2

253,3

294,7

16,3

163,8

Industri

88,10

103,9

112,0

116,1

117,1

0,9

12,7

Energiforsyning

6,56

155,3

537,3

511,1

494,8

-3,2

218,6

Vand-, kloak- og affaldsindustri

0,76

104,4

103,8

103,8

103,8

0,0

-0,6

 

 

 

 

 

 

 

 

Producentprisindeks for dansk produktion

 

 

 

 

 

 

 

til hjemmemarkedet

 

 

 

 

 

 

 

Råstofindvinding, industri, energi-

 

 

 

 

 

 

 

og vandforsyning

100,00

116,1

180,1

182,4

185,5

1,7

59,8

Råstofindvinding og industri

85,53

109,9

136,4

139,8

143,0

2,3

30,1

Råstofindvinding

7,62

111,5

278,8

267,6

304,7

13,9

173,3

Industri

77,91

108,5

121,4

125,4

126,6

1,0

16,7

Energiforsyning

12,77

..

..

..

..

..

..

Vand-, kloak- og affaldsindustri

1,70

..

..

..

..

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

Producentprisindeks for dansk produktion

 

 

 

 

 

 

 

til eksport

 

 

 

 

 

 

 

Råstofindvinding, industri og energiforsyning

100,00

102,5

116,6

120.7

122,3

1,3

19,3

Råstofindvinding og industri

98,48

101,6

109,0

112,9

114,5

1,4

12,7

Råstofindvinding

2,13

92,7

191,5

177,6

220,2

24,0

137,5

Industri

96,34

101,0

106,2

110,3

111,2

0,8

10,1

Energiforsyning

1,52

..

..

..

..

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

Importprisindeks

 

 

 

 

 

 

 

Råstofindvinding, industri,

 

 

 

 

 

 

 

og energiforsyning

100,00

104,7

123,2

125,6

127,8

1,8

22,1

Råstofindvinding og industri

99,20

103,9

120,1

122,7

124,7

1,6

20,0

Råstofindvinding

3,50

133,2

251,1

233,8

253,3

8,3

90,2

Industri

95,69

102,9

116,4

119,4

121,1

1,4

17,7

Energiforsyning

0,80

195,8

660,8

513,2

545,4

6,3

178,5

Anm. 1: Udvikling i totalindeks kan afvige fra udviklingen i den direkte sammenvejning af underindeks pga. afrunding og kædning.
Anm. 2: Indeks markeret med '..' offentliggøres ikke af diskretionshensyn.
Anm. 3: Der indgår interne afregningspriser i prisindeksene.
Anm. 4: Indekstallene for 2022 er beregnet med vægte fra 2018. Indekstallene for 2021 er beregnet med vægte fra 2017.
Kilde: www.statistikbanken.dk/pris4315

Nyt fra Danmarks Statistik

15. juni 2022 - Nr. 214

Hent som PDF
Næste udgivelse: 15. juli 2022

Kontakt

Kilder og metode

Producentprisindeks for varer belyser udviklingen i danske producenters salgspriser på det danske marked og eksportmarkedet. Importprisindeks for varer belyser prisudviklingen i danske importørers købspriser. Priserne er opgjort uden afgifter. Denne udgivelse er en af flere konjunkturindikatorer fra Danmarks Statistik. Læs mere om konjunkturindikatorer og de nyeste nøgletal på www.dst.dk/konjunkturdata.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation