Gå til sidens indhold

Producent- og importpriser for varer stiger fortsat

Producent- og importprisindeks for varer februar 2022

Det samlede producentprisindeks for varer er i februar 2022 steget med 31,0 pct. i forhold til samme måned sidste år. Årsstigningen i producentprisindekset er 0,4 procentpoint større end i sidste måned, hvor indekset steg med 30,6 pct. Importprisindeks for varer er i samme periode steget med 17,4 pct. Stigningen i importprisindekset er 0,1 procentpoint større end i sidste måned, hvor indekset på årsbasis steg med 17,3 pct. Denne måneds årsstigning er den største i importprisindeksets historie. Indekset er beregnet siden 2005. Indekset er beregnet på baggrund af priser, der som udgangspunkt er indsamlet den 15. i måneden.

Producent- og importprisindeks for varerKilde: www.statistikbanken.dk/pris4315

Fortsat markant stigende priser på årsbasis

Årsudviklingen på 31,0 pct. for det samlede producentprisindeks er hovedsageligt drevet af en stigning i energiforsyning på 186,5 pct., samt stigninger for både råstofindvinding og industri på hhv. 156,5 og 7,5 pct. Disse hovedgrupper udgør hhv. 6,6, 4,6 og 88,1 pct. af det samlede producentprisindeks.

For importprisindeks for varer er årsudviklingen på 17,4 pct. hovedsageligt drevet af stigningen i industri på 13,5 pct. Årsstigningen for industri er ligeledes den største i importprisindeksets historie. Udviklingen inden for industri er bl.a. drevet af kemi, metal- og fødevareindustri. Industri udgør 95,7 pct. af importprisindekset og er derfor udslagsgivende for udviklingen i det samlede importprisindeks for varer, hvor råstofindvinding kun udgør 3,5 pct.

Fortsat store stigninger i energiforsyning på årsbasis

Energiforsyning i det samlede producentprisindeks har de sidste mange måneder været kraftigt stigende på årsbasis. I de sidste 10 måneder har årsstigningerne været over 100 pct., og denne måneds stigning er også over 100 pct. med en stigning på 186,5 pct. Årsstigningen for energiforsyning i importprisindekset er denne måned på 104,4 pct., hvilket er den 13. måned i træk med en årsstigning over 100 pct. Stigningen er dog den mindste siden januar 2021. Årsudviklingerne for energiforsyning skal ses i sammenhæng med betydelige bevægelser i de internationale priser for el og naturgas, som netop er afspejlet i denne branche.

Producentprisindeks for varer for EU-27Kilde Eurostat

Producentpriserne stiger også markant i Europa

Siden februar 2021 viser det samlede producentprisindeks for varer for de 27 medlemslande i EU (EU-27 (uden Storbritannien)) samme udviklingstendens som i Danmark. Årsstigningerne har været på over 10 pct. for både EU og Danmark siden juli 2021. Tocifrede stigninger er ekstraordinære i EU og er ikke forekommet før juli 2021. Tal for februar 2022 er ikke offentliggjort på europæisk niveau endnu, men årsstigningen i januar på 23,1 pct. er den største stigning for den tidsperiode, som indekset er produceret i, og er mere end tre gange så stor som den største stigning før COVID-19, som var på 7,1 pct. i juli 2008. Indekset for EU-27 (uden Storbritannien) er beregnet for perioden januar 2000 til december 2021.

Årsudviklingen i energiforsyning for EU-27 (uden Storbritannien) er ligeledes steget markant med mere end 20 pct. for alle måneder siden maj 2021. Stigninger over 20 pct. i energiforsyning er også ekstraordinære i EU og er kun sket en enkelt gang før maj 2021, som var i september 2008 med en stigning på 20,3 pct. Stigningen i januar 2022 på 96,5 pct. er den største stigning i energiforsyning i indeksets historie, og var næsten fem gange så stor som den største stigning før COVID-19.

Ligeledes er årsudviklingen i råstofindvinding for EU steget markant med stigninger på mere end 30 pct. for alle måneder siden maj. Stigninger over 30 pct. i råstofindvinding er også ekstraordinære i EU og er ikke sket før maj 2021. Stigningen i januar 2022 på 85,7 pct. er mere end tre gange så stor som den største stigning før COVID-19, som var i august 2008 på 27,5 pct.

Tallene for EU-27 (uden Storbritannien) revideres én gang månedligt, når det sidste nationale data er indkommet, og kan ses på Eurostats hjemmeside. Se også ec.europa.eu/eurostat/web/main/data/database.

Stigninger på månedsbasis

Det samlede producentprisindeks for varer er i februar 2022 steget med 1,8 pct. set i forhold til januar 2022. Udviklingen skyldes hovedsageligt stigning i industri på 1,2 pct. og stigning i råstofindvinding på 26,4 pct. Energiforsyningen bidrager i denne måned til at holde udviklingen nede med et fald på 10,3 pct.

Importprisindeks for varer er i februar 2022 steget med 1,4 pct. set i forhold til januar 2022. I denne måned skyldes udviklingen hovedsageligt en stigning i industri på 1,0 pct., samt en stigning i råstofindvinding på 12,1 pct. Energiforsyning bidrager også her til at holde udviklingen nede med et fald på 22,4 pct.

Producent- og importprisindeks for varer

 

2018

2021

2022

Ændring

 

Vægt-
forde-
ling

Feb.

 

Dec.

 

Jan.

 

Feb.

Jan. - feb. 2022
 

Feb. 2021
- feb. 2022
 

 

 

indeks 2015 = 100

pct.

Producentprisindeks for samlet dansk

 

 

 

 

 

 

 

Produktion

 

 

 

 

 

 

 

Råstofindvinding, industri, energi-

 

 

 

 

 

 

 

og vandforsyning

100,00

105,4

137,0

135,7

138,1

1,8

31,0

Råstofindvinding og industri

92,68

102,6

115,2

114,6

117,5

2,5

14,5

Råstofindvinding

4,59

99,5

192,7

201,9

255,2

26,4

156,5

Industri

88,10

102,3

109,6

108,7

110,0

1,2

7,5

Energiforsyning

6,56

138,5

470,5

442,4

396,8

-10,3

186,5

Vand-, kloak- og affaldsindustri

0,76

104,4

102,5

103,8

103,8

0,0

-0,6

 

 

 

 

 

 

 

 

Producentprisindeks for dansk produktion

 

 

 

 

 

 

 

til hjemmemarkedet

 

 

 

 

 

 

 

Råstofindvinding, industri, energi-

 

 

 

 

 

 

 

og vandforsyning

100,00

110,5

166,7

166,9

169,9

1,8

53,8

Råstofindvinding og industri

85,53

105,7

126,7

128,7

133,1

3,4

25,9

Råstofindvinding

7,62

94,1

199,9

201,4

261,5

29,8

177,9

Industri

77,91

105,9

116,1

118,0

119,0

0,8

12,4

Energiforsyning

12,77

..

..

..

..

..

..

Vand-, kloak- og affaldsindustri

1,70

..

..

..

..

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

Producentprisindeks for dansk produktion

 

 

 

 

 

 

 

til eksport

 

 

 

 

 

 

 

Råstofindvinding, industri og energiforsyning

100,00

101,1

114,4

112,5

114,3

1,6

13,1

Råstofindvinding og industri

98,48

100,5

107,5

105,3

107,3

1,9

6,8

Råstofindvinding

2,13

95,0

142,6

166,1

195,5

17,7

105,8

Industri

96,34

99,8

105,5

102,9

104,4

1,5

4,6

Energiforsyning

1,52

..

..

..

..

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

Importprisindeks

 

 

 

 

 

 

 

Råstofindvinding, industri,

 

 

 

 

 

 

 

og energiforsyning

100,00

101,9

114,9

118,0

119,6

1,4

17,4

Råstofindvinding og industri

99,20

101,1

111,8

115,2

116,8

1,4

15,5

Råstofindvinding

3,50

119,0

165,1

188,5

211,3

12,1

77,6

Industri

95,69

100,4

110,0

112,9

114,0

1,0

13,5

Energiforsyning

0,80

197,8

793,5

520,9

404,4

-22,4

104,4

Anm. 1: Udvikling i totalindeks kan afvige fra udviklingen i den direkte sammenvejning af underindeks pga. afrunding og kædning.
Anm. 2: Indeks markeret med '..' offentliggøres ikke af diskretionshensyn.
Anm. 3: Der indgår interne afregningspriser i prisindeksene.
Anm. 4: Indekstallene for 2022 er beregnet med vægte fra 2018. Indekstallene for 2021 er beregnet med vægte fra 2017.
Kilde: www.statistikbanken.dk/pris4315

Nyt fra Danmarks Statistik

15. marts 2022 - Nr. 85

Hent som PDF
Næste udgivelse: 19. april 2022

Kontakt

Kilder og metode

 Producentprisindeks for varer belyser udviklingen i danske producenters salgspri¬ser på det danske marked og eksportmarkedet. Importprisindeks for varer belyser prisudviklingen i danske importørers købs-priser. Priserne er opgjort uden afgifter. Se også emnesiden Producent- og importprisindeks for varer.
Metoden er beskrevet nærmere i statistikdokumentationen om Producent- og importprisindeks for varer.
Denne udgivelse er en af flere konjunkturindikatorer fra Danmarks Statistik. Læs mere om konjunkturindikatorer og de nyeste nøgletal på www.dst.dk/konjunkturdata.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation