Gå til sidens indhold

Færre modtagere af kontanthjælpsydelser

Kontanthjælpsydelser (kvt.) 3. kvt. 2022

I tredje kvartal faldt antallet af modtagere af kontanthjælpsydelser med 1.500 til 98.800 i september. Efter stigningen i andet kvartal, som bl.a. skyldtes tilstrømningen af ukrainske flygtninge, fortsætter faldet fra de foregående syv kvartaler. De 98.800 modtagere i andet kvartal er dog fortsat 4.900 flere end i marts i år, hvor der var 93.900 modtagere af kontanthjælpsydelser.

Antal personer på kontanthjælpsydelser, sæsonkorrigeretKilde: www.statistikbanken.dk/kys01

Færre personer i tilbud til udlændinge i tredje kvartal

Fra juni til september faldt antallet af personer i tilbud til udlændinge med 2.600, svarende til et fald på 13,9 pct. Det  hænger sammen med færre ydelsesmodtagere blandt flygtninge fra krigen i Ukraine med mulighed for at modtage selvforsørgelses-, hjemsendelses- og overgangsydelse. Samtidig faldt antallet af kontanthjælpsmodtagere med 900 personer, svarende til et fald på 1,8 pct., mens antallet af uddannelseshjælpsmodtagere steg med 1.100 personer fra juni til september, svarende til 3,8 pct.

Lille fald i antallet af jobparate ydelsesmodtagere i tredje kvartal

Antallet af jobparate ydelsesmodtagere var i september 19.500, svarende til et fald på 200 eller o,8 pct. siden juni. Samtidig faldt antallet af aktivitetsparate ydelsesmodtagere med 1.400 eller 1,7 pct. Jobparate er her opgjort inklusive underkategorien åbenlyst uddannelsesparate. For begge grupper gælder det, at de vurderes at kunne påtage sig et arbejde eller begynde på en uddannelse med det samme, og de regnes således samtidig også begge med i opgørelsen af ledigheden, se også Nyt fra Danmarks Statistik 2022:406.

Markant fald for kvinder og lille stigning for mænd

Fra juni til september faldt antallet af kvinder blandt modtagerne af kontanthjælpsydelser med 1.800, mens antallet af mænd steg med 300. Det markante fald for kvinder skal ses i lyset af det førnævnte fald i antallet af ukrainske ydelsesmodtagere, da hovedparten af disse er kvinder. Fordelt efter alder steg antallet af 16-24-årige ydelsesmodtagere med 400, mens antallet af 25-39-årige og 40-66-årige ydelsesmodtagere faldt med hhv. 600 og 1.400.

Antal personer på kontanthjælpsydelser efter ydelsestype, visitation, køn og alder, sæsonkorrigeret

 

2022

Ændring

 

Apr.

Maj

Juni

Juli

Aug.

Sep.

Juni 2022
- sep. 2022

 

1.000 personer

pct.

Kontanthjælpsydelser i alt

96,5

99,9

100,3

100,1

99,3

98,8

-1,5

Ydelsestype

 

 

 

 

 

 

 

Kontanthjælp

52,3

51,9

51,6

51,3

51,0

50,6

-1,8

Uddannelseshjælp

29,2

29,2

29,0

29,6

29,9

30,1

3,8

Tilbud til udlændinge1

13,2

17,4

18,4

17,4

16,2

15,9

-13,9

Løntilskud

0,4

0,4

0,4

0,3

0,3

0,3

-27,7

Forrevalidering

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

-12,6

Revalideringsydelse

1,9

1,8

1,8

1,7

1,7

1,7

-3,6

Visitationskategori

 

 

 

 

 

 

 

Jobparat2

15,3

18,3

19,7

20,1

19,7

19,5

-0,8

Aktivitetsparat3

81,2

81,6

80,6

80,0

79,6

79,3

-1,7

Køn

 

 

 

 

 

 

 

Mænd

47,4

47,5

47,6

47,8

47,9

47,9

0,7

Kvinder

49,1

52,5

52,7

52,3

51,4

50,9

-3,5

Alder

 

 

 

 

 

 

 

16-24 år

20,5

20,9

21,0

21,2

21,3

21,4

2,1

25-39 år

36,5

38,0

38,0

38,0

37,7

37,5

-1,5

40-66 år4

39,5

41,0

41,3

41,0

40,3

39,9

-3,4

Anm.: I tabellen med opdeling efter ydelsestype stemmer totalerne ikke overens med summen af undergrupperne, fordi en person kan optræde under flere forskellige kontanthjælpsydelser i løbet af en måned.
1 Serien tilbud til udlændinge er ikke sæsonkorrigeret, hvorfor det er de faktiske tal for denne ydelse, der indgår i tabellen.
2 Inkl. åbenlyst uddannelsesparate uddannelseshjælpsmodtagere. Jobparate eller åbenlyst uddannelsesparate er samtidig de personer, der, alt andet lige, indgår som bruttoledige kontanthjælpsmodtagere i den registerbaserede ledighedsstatistik.
3 Inkl. uddannelsesparate uddannelseshjælpsmodtagere og personer med uoplyst visitationskategori. I uoplyst indgår bl.a. modtagere af revalideringsydelse, da de ikke tildeles visitationskategorier.
4 Fra og med januar 2021 medtælles der gradvist flere 66-årige på kontanthjælpsydelser pga. den gradvise forøgelse af folkepensionsalderen.
Kilde: www.statistikbanken.dk/kys01

Nyt fra Danmarks Statistik

9. december 2022 - Nr. 417

Hent som PDF
Næste udgivelse: 8. marts 2023

Kontakt

Kilder og metode

Statistikken omfatter personer, som modtager kontanthjælpsydelser, dvs. kontanthjælp og beslægtede ydelser. Denne udgivelse er baseret på sæsonkorrigerede tal. Tilbud til udlændinge sæsonkorrige¬res dog ikke pga. fraværet af sæsonmønster i serien, og derfor anvendes i stedet faktiske tal. Modtagere af kon-tant¬hjælpsydelser bliver indplaceret i visitationskategorier i forhold til deres rådighedsforpligtigelse for arbejdsmarke¬det. Modtagere, der er visiteret som enten jobparate eller åbenlyst uddannelsesparate, indgår også ved opgørelsen af den registerbaserede bruttoledighed, med mindre de har modtaget en midlertidig fritagelse for rådighed.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation