Gå til sidens indhold

Markant stigning i de unges koncertforbrug

Kulturvaner 2. kvt. 2022 unges kulturforbrug

Kulturvaneundersøgelsens måling fra andet kvartal 2022 viser, at hver fjerde i befolkningen har været til koncert inden for den seneste tremånedersperiode. Der var flest i den yngste aldersgruppe (16-24 år), der havde været ude og høre musik. 38 pct. havde været til koncert, hvilket er markant højere sammenlignet med de øvrige aldersgrupper. En sammenligning af de nyeste tal med samme periode i 2019 viser, at andelen af koncertgængere i den yngste aldersgruppe er steget fra 25 pct. i 2019 til 38 pct. i 2022, det vil sige en stigning på 13 procentpoint i forhold til perioden før COVID-19-pandemien ramte Danmark. De 45-54-årige havde som den eneste aldersgruppe et lavere forbrug med et fald på fire procentpoint i andet kvartal 2022 sammenlignet med samme periode i 2019. De øvrige aldersgruppers forbrug af koncerter er meget lig deres forbrug i andet kvartal 2019 med udsving på to procentpoint og derunder.

Har været til koncert inden for de seneste tre måneder. 2. kvt.Kilde: www.statistikbanken.dk/kvuhoved

Flest unge opsøger kultur

Når man ser på kulturforbruget i andet kvartal 2022, er det tydeligt, at der er flest i den yngste aldersgruppe, der bruger kulturaktiviteter uden for eget hjem. Det kan være et besøg på kunst- eller kulturhistorisk museum, en tur i biografen, deltagelse i en koncert, overværelse af en sportsbegivenhed som tilskuer eller, at man har set scenekunst enten på et teater, på festival eller i det offentlige rum. Den yngste aldersgruppe indtager førstepladsen i fire ud af fem af disse kulturområder. De unge er den aldersgruppe, hvor flest havde været i biografen (29 pct.), flest havde deltaget i koncerter (38 pct.), overværet sportsbegivenheder som publikum (32 pct.) og flest havde været på museum (32 pct.). Det eneste kulturområde, hvor de unge ikke har det højeste forbrug, er scenekunst. Blandt de 45-54-årige havde flest (29 pct.) overværet scenekunst i andet kvartal 2022.

Forbrug af forskellige kulturaktiviteter inden for de seneste tre måneder 2. kvt. 2022

 

Biograf
 

Rytmisk/
klassisk koncert

Sports
begivenhed

Museum
 

Scenekunst
 

 

pct.

I alt

23

25

19

25

23

16-24 år

29

38

32

32

24

25-34 år

26

26

21

25

25

35-44 år

24

25

20

26

22

45-54 år

25

25

21

24

29

55-64 år

23

24

16

23

23

65-74 år

19

22

13

24

22

75 år og derover

16

14

9

18

16

Kilde: www.statistikbanken.dk/kvuhoved

Den gennemsnitlige museums-, stadion og koncertgæst er blevet yngre

I andet kvartal 2019 var der langt større spredning i de forskellige aldersgruppers brug af kulturaktiviteter uden for eget hjem. De 65-74-årige gik mest på museum (40 pct.), hver fjerde både blandt de 35-54-årige og de 16-24-årige overværede sportsbegivenheder som tilskuere, og de 45-54-årige var mest til koncert (29 pct.). Herudover var den yngste aldersgruppe mest i biografen (35 pct.), og 30 pct. både blandt de 35-54-årige og 65-74-årige havde set scenekunst på teater, på teaterfestival eller i det offentlige rum. Når man ser på de nyeste tal fra andet kvartal 2022, er det den yngste aldersgruppe, der har deltaget i flest kulturaktiviteter uden for eget hjem. Det bør dog bemærkes, at andelen af den voksne befolkning, som har deltaget i kulturaktiviteter inden for de nævnte områder endnu ikke samlet set er på niveau med før COVID-19.

Forbrug af forskellige kulturaktiviteter inden for de seneste tre måneder. 2. kvt. 2019

 

Biograf
 

Rytmisk/
klassisk koncert

Sports
begivenhed

Museum
 

Scenekunst
 

 

pct.

I alt

26

24

19

33

27

16-24 år

35

25

23

35

22

25-34 år

32

24

20

33

28

35-44 år

28

25

24

32

30

45-54 år

26

29

24

29

30

55-64 år

23

24

19

34

24

65-74 år

21

22

14

40

30

75 år og derover

12

13

6

30

24

Kilde: www.statistikbanken.dk/kvuhoved

Nyt fra Danmarks Statistik

1. september 2022 - Nr. 296

Hent som PDF
Næste udgivelse: 1. december 2022

Kontakt

Kilder og metode

Kulturvaneundersøgelsen gennemføres hvert kvartal og begyndte 1. juli 2018. Der spørges ca. 6.000 personer hvert kvartal, og statistikken er baseret på resultaterne fra gennemførte interviews blandt et repræsentativt udsnit af befolkningen i alderen 16 år og over.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation