Gå til sidens indhold

Især ældre abonnerer på aviser

Kulturvaner 1. kvt. 2022 nyhedsforbrug

Kulturvaneundersøgelsens seneste måling viser, at 25 pct. af den voksne befolkning abonnererede på trykte eller digitale aviser i starten af 2022, og andelen stiger markant med alderen. I den yngste aldersgruppe (16-24 år) abonnerede 6 pct. på aviser, mens hver anden over 74 år gjorde det samme. Yngre læsere under 55 år abonnerer i større grad på online end på trykte aviser. Det modsatte gør sig gældende for nyhedsforbrugere på 55 år og derover. Andelen af befolkningen, der abonnerer på online avis (11 pct.), nærmer sig andelen, der holder trykt avis (14 pct.). I alt 6 pct. abonnerer på kombineret trykt og online avis, der både kan læses online og på papir.

Hvordan får du adgang til trykte aviser, netaviser eller online nyhedssider? 1. kvt. 2022Kilde: Særkørsel fra Kulturvaneundersøgelsen 1. kvt. 2022

Trykte aviser: to ud af tre abonnenter er over 64 år

39 pct. af dem, der abonnerede på en trykt avis, var over 74 år og to ud af tre var ældre end 64 år. Fire ud af fem var mindst 55 år, mens andelen af yngre abonnenter på under 45 år udgjorde 9 pct. I starten af 2022 var der i alt lidt under 700.000 personer, der betalte for abonnement på papiraviser. Der en overvægt af pensionister, personer med videregående uddannelse, personer i lederstillinger og personer med bopæl i landsdelen Nordsjælland.

Online aviser: én ud af fem abonnent er over 64 år

Antallet af personer, der abonnerede på online aviser, var ca. 150.000 færre end antallet, der abonnerede på trykte aviser. Gruppen, der abonnerede på digitale aviser, omfattede flere yngre læsere i forhold til gruppen, der holdte papiraviser. To ud af fem abonnenter var på mindst 55 år. Andelen af yngre abonnenter på under 45 år udgjorde 40 pct.

Online nyhedskilder er fortsat i fremgang, mens trykte aviser er på vej ud

Overgangen af nyheder fra papir til digitale platforme afspejles også i Kultur-vaneundersøgelsens resultater, som viser, at digitale nyhedskilder fortsat vinder frem, mens trykte aviser er på vej ud. Andelen, der læser papiraviser, har været støt faldende i de seneste årtier. I 2012 læste hhv. 60 og 51 pct. af befolkningen dagblade eller lokalaviser ugentligt (se www.statistikbanken.dk/kvu1207). Andelen, der læser trykte aviser, var faldet til 31 pct. i tredje kvartal 2018 og lå 6 procentpoint lavere (25 pct.) i første kvartal 2022.

Befolkningens adgang til nyheder 3. kvt. 2018 og 1. kvt. 2022Kilde: www.statistikbanken.dk/kvunyh01

Hver sjette læser udenlandske aviser

Udenlandske aviser er mest populære blandt personer med lang videregående uddannelser eller Ph.d., personer med forældre, der har gennemført en lang videregående uddannelse, indvandrere og efterkommere, personer mellem 25 og 44 år og personer med adresse i de større byer. I alt læste 17 pct. af den voksne befolkning gratis udenlandske trykte eller online aviser i første kvartal 2022. Kun ca. 1 pct. af befolkningen abonnerede på udenlandske aviser.

TV er fortsat det mest populære nyhedsmedie hos befolkningen

På landsplan var det næsten tre ud af fire borgere over 15 år, der så nyheder på tv. Det gjorde tv til det mest udbredte medie til nyhedsformidling. Den næstmest udbredte nyhedskilde var gratis aviser og nyhedssider, som næsten halvdelen af borgerne brugte. 45 pct. lyttede til radio og podcasts, der var det tredje mest anvendte nyhedsmedie efterfulgt af sociale medier, der anvendtes som nyhedskilde af to ud af fem borgere. Se Nyt fra Danmarks statistik 2021:206, Især unge bruger sociale medier som nyhedskilde.

Hvordan får du adgang til nyheder? 1. kvt. 2022Kilde: www.statistikbanken.dk/kvunyh01 og særkørsel fra Kulturvaneundersøgelsen 1. kvt. 2022

Nyt fra Danmarks Statistik

1. juni 2022 - Nr. 195

Hent som PDF
Næste udgivelse: 1. september 2022

Kontakt

Kilder og metode

Kulturvaneundersøgelsen gennemføres hvert kvartal og begyndte 1. juli 2018. Der spørges ca. 6.000 personer hvert kvartal, og statistikken er baseret på resultaterne fra gennemførte interviews blandt et repræsentativt udsnit af befolkningen i alderen 16 år og over.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation