Gå til sidens indhold
Der bliver i øjeblikket foretaget opkald i Danmarks Statistiks navn med besked om, at man er udtrukket til at modtage en pengepræmie og skal udlevere sine bankoplysninger. Opkaldet er IKKE fra Danmarks Statistik, og vi opfordrer modtagere til ikke at udlevere nogen oplysninger.
Hvidt kryds
Der bliver i øjeblikket foretaget opkald i Danmarks Statistiks navn med besked om, at man er udtrukket til at modtage en pengepræmie og skal udlevere sine bankoplysninger. Opkaldet er IKKE fra Danmarks Statistik, og vi opfordrer modtagere til ikke at udlevere nogen oplysninger.
Hvidt kryds

Gæsterne er vendt tilbage til museerne

Kulturvaner 4. kvt. 2021 museumsbesøg

Kulturvaneundersøgelsens seneste måling viser, at andelen af borgere over 15 år, der besøgte museerne, i fjerde kvartal 2021 var tilbage på samme niveau som før COVID-19. Hver tredje har besøgt et museum mindst en gang i løbet af de seneste tre måneder, hvilket er stort set den samme andel som i fjerde kvartal 2018 og fjerde kvartal 2019. Konsekvenserne af COVID-19 og de medfølgende nedlukninger, som startede i marts 2020, ses i statistikken fra andet kvartal 2020. Især første og andet kvartal 2021 var påvirket af COVID-19, hvor museumsbesøget lå på det laveste niveau i de tre år mellem fjerde kvartal 2018 og fjerde kvartal 2021.

Personer, der har besøgt museer i de seneste tre måneder fra besvarelsestidspunktet, fjerde kvartal 2021Kilde: www.statistikbanken.dk/kvumus1

5,4 mio. færre besøg i 2020

Kulturvaneundersøgelsen opgør antal personer, som har været på museum mindst én gang i de seneste tre måneder fra besvarelsestidspunktet, men ikke antallet af besøg. Antallet af besøg opgøres i museumsstatistikken. Ifølge museumsstatistikken 2020 faldt antallet af besøg til museernes udstillinger med mere end en tredjedel i 2020 sammenlignet med året før. I 2020 var der 10,3 mio. besøg, hvilket er 5,3 mio. færre besøg end i 2019. Der var størst fald i besøgstallet på kunstmuseerne og de kulturhistoriske museer. Bemærk, at museumsstatistikken tæller besøg fra alle gæster inklusive udenlandske turister, mens Kulturvaneundersøgelsen kun dækker museumsbesøg af gæster med bopæl i Danmark. Museumsstatistikken for 2021 udkommer i maj 2022.

Senest museumsbesøg: hver anden har besøgt et museum i det seneste år

På trods af COVID-19 har 71 pct. af den voksne befolkning besøgt et kunstmuseum, et kulturhistorisk museum eller et naturhistorisk museum i løbet af de seneste tre år. Hver anden var på museum inden for det seneste år. Det er især kvinder samt yngre mellem 16 og 24 år, som gæstede museerne inden for en 12 måneders periode. Hver femte borger besøgte et museum for mellem ét og tre år siden, og hver tiende var senest på et museum for mellem tre og fem år siden. Én ud af syv personer over 15 år har ikke været på museum i de seneste fem år, og 4 pct. har aldrig besøgt et museum.

Senest museumsbesøgKilde: www.statistikbanken.dk/kvumus6

Hvem har ikke været på museum i de seneste tre år?

Gruppen, som slet ikke har været på museum i løbet af de seneste tre år, udgør 28 pct. af befolkningen over 15 år og 4 pct. har aldrig været på museum. Personer med følgende karakteristika er overrepræsenteret i gruppen af personer, som ikke har været på museum i de seneste tre år: enlige uden børn, grundskole som højest fuldført uddannelse, alder over 75 år, bopæl i tyndt befolket område, bopæl i landsdele Vest- og Sydsjælland og med håndværkspræget arbejde eller beskæftigelse inden for landbrug, skovbrug og fiskeri.

Manglende interesse er den vigtigste årsag til fravalg af museer

En tredjedel af de adspurgte har ikke været på museum inden for det seneste år. Den hyppigst angivne årsag er manglende interesse for museer og de næsthyppigste er jeg er et hjemmemenneske og manglende mulighed for besøg pga. COVID-19, som i en periode lukkede kulturinstitutionerne, herunder museer. Herefter nævnes mangel på udstillinger, som vækker den adspurgtes interesse efterfulgt af frygten for smittefare. Manglende interesse for museer, jeg er et hjemmemenneske og mangel på interessante udstillinger angives især som årsag af mænd, mens kvinder i højere grad peger på årsager relateret til COVID-19, dvs. frygt for smittefare og lukkede museer.

Årsager til fravalg af museumsbesøgKilde: www.statistikbanken.dk//kvumus7

Når man ikke har nogen af følges med

Samme andel af mænd og kvinder svarer, at de ikke kommer på museer, fordi de mangler nogen at følges med. Museumsbesøg sker typisk i fællesskab med andre, idet 94 pct. af de besøgende på museer oftest eller altid kommer sammen med andre. Det viser en tidligere måling fra Kulturvaneundersøgelsen, der belyser de sociale aspekter af befolkningens kulturforbrug.

Nyt fra Danmarks Statistik

1. marts 2022 - Nr. 64

Hent som PDF
Næste udgivelse: 1. juni 2022

Kontakt

Kilder og metode

Kulturvaneundersøgelsen gennemføres hvert kvartal og begyndte 1. juli 2018. Der spørges ca. 6.000 personer hvert kvartal, og statistikken er baseret på resultaterne fra gennemførte interviews blandt et repræsentativt udsnit af befolkningen i alderen 16 år og over.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation