Gå til sidens indhold

Anmeldte voldsforbrydelser topper

Kriminalitet (år) 2022

I 2022 blev der anmeldt 31.374 tilfælde af vold. Det er det højeste antal siden Danmarks Statistik begyndte at offentliggøre tal om anmeldte forbrydelser i 1990. Dengang var antallet af voldsanmeldelser ca. en tredjedel af, hvad der blev anmeldt i 2022. Efter et fald under COVID steg antallet af anmeldte voldsforbrydelser med 16 pct. fra 2021 til 2022. Simpel vold, vold og lignende mod offentlig myndighed og trusler, er de tre typer voldsforbrydelser, der fylder mest i statistikken med hhv. 38, 24 og 19 pct. af alle voldsforbrydelserne. Mens anmeldelser af simpel vold og vold og lignende mod offentlig myndighed steg fra 2021 til 2022 med 16 og 11 pct., er anmeldelser af trusler faldet 2 pct.

Udvikling i anmeldelser af vold 1990-2022Kilde: www.statistikbanken.dk/straf20

Stalking

Januar 2022 trådte en ny paragraf i straffeloven (§ 242) om stalking i kraft. Den nye overtrædelsestype er en underkategori af psykisk vold. De 1.714 anmeldelser af stalking i løbet af 2022, udgjorde 40 pct. af den samlede stigning i anmeldte voldsforbrydelser. Af de ca. 1.700 anmeldelser af stalking, var næsten 1.200 anmeldt i årets andet kvartal - heraf vedrørte omkring 80 pct. to kommuner. Dette kan tyde på, at der er tale om enkelte sager med mange forhold. Man kan anmelde stalking, hvis nogen systematisk og vedvarende kontakter, forfølger eller på anden måde chikanerer én. Stalking kan straffes med op til tre års fængsel.

Butikstyverier

Antallet af anmeldte butikstyverier har været faldende i en årrække. Men i 2022 tog udviklingen et sving opad. Det steg således fra 15.804 i 2021 til 20.096 i 2022, svarende til en stigning på 27 pct. På en top-fem over byer med størst stigning i antal anmeldte butikstyverier ligger nogle af landets største: Aarhus, Aalborg, København, Odense og Esbjerg. En stor del af de registrerede butikstyverier drejer sig om tyveri fra købmand/supermarked/mejeri. Københavns placering på top-fem over størst stigning i anmeldte butikstyverier skyldes dog ikke tyveri fra dagligvarebutikker - her har der været et fald på 32 pct. fra 2021 til 2022. Derimod har hovedstaden oplevet en stigning i butikstyveri fra andre forretninger og butikstyveri beklædning/skind/fodtøj.

Udviklingen i anmeldelser af butikstyveri 2013-2022Kilde: www.statistikbanken.dk/straf22 og særkørsel

Seksualforbrydelser

I 2022 blev der anmeldt 9.683 seksualforbrydelser. Det er 14 pct. mere end i 2021. Stigningen skyldes hovedsageligt flere anmeldelser af utugt - herunder især sager relateret til børnepornografi, som omfatter 98 pct. af alle anmeldelser vedr. utugt. Således fortsætter den stigning i anmeldte seksualforbrydelser, der har været gældende i en længere årrække - siden 2013 er de steget med 282 pct. Man skal dog være forsigtig med at konkludere, at stigningen entydigt skyldes, at flere udsættes for seksualforbrydelser. Stigningen i anmeldelser af voldtægt skal ses i lyset af en registreringsændring hos politiet i 2015 og registreringsændringer i forbindelse med den nye samtykkelov, der trådte i kraft i 2021. Desuden har en stor sag, hvor et videomateriale blev delt over 1.000 gange, medført mange anmeldelser om blufærdighedskrænkelser og børnepornografi. Både blufærdighedskrænkelser og voldtægt er, på trods af den lange periode med stigninger, faldet fra 2021 til 2022 med hhv. 6 pct. og 10 pct.

Udviklingen i udvalgte seksualforbrydelserKilde: www.statistikbanken.dk/straf20

Nyt fra Danmarks Statistik

23. februar 2023 - Nr. 58

Hent som PDF
Næste udgivelse: 28. februar 2024

Kontakt

Statistik­dokumentation