Gå til sidens indhold

Stigning i antal udmeldelser af folkekirken

Sogne 1. januar 2023

I 2022 meldte 12.751 personer sig ud af folkekirken. Det var en stigning på 42 pct. i forhold til 2021. Stigningen kommer efter tre år med et relativt lavt antal udmeldelser, og niveauet er fortsat langt under antallet af udmeldelser i 2016.

Udmeldelser af folkekirkenKilde: www.statistikbanken.dk/km2

Personer, der meldte sig ud af folkekirken, var i gennemsnit 39 år

Blandt personer, der meldte sig ud af folkekirken i 2022, var gennemsnitsalderen 39 år. Flest udmeldte var der blandt 27-årige. Der var en markant stigning, mellem 17- og 18-års alderen. Antallet af 18-årige, der meldte sig ud af folkekirken, var ti gange højere end for 17-årige.

Udmeldelser af folkekirken efter alder. 2022Kilde: www.statistikbanken.dk/km2

Stadigvæk faldende andel folkekirkemedlemmer

1. januar 2023 var andelen af befolkningen, der var medlem af folkekirken, 72 pct. Det var et fald i forhold til sidste år, hvor andelen var 73 pct. Set i forhold til 1986, hvor denne opgørelse startede, var der et fald på 16 procentpoint.

Andel medlemmer af folkekirken fordelt på herkomstKilde: www.statistikbanken.dk/kmsta001

Kun 7 pct. af indvandrerne var medlemmer af folkekirken

Opdeles befolkningen på herkomst var 84 pct. af personer med dansk oprindelse medlem af folkekirken. For indvandrere og efterkommere var andelen hhv. 7 og 6 pct. Udviklingen siden opgørelsen startede i 1986 har været faldende for alle tre herkomstgrupper.

Top 20 blandt sogne med laveste andel medlemmer af folkekirken. 1. januar 2023Kilde: www.statistikbanken.dk/km1

Kun 14 pct. i Tingbjerg Sogn var medlem af folkekirken

I Tingbjerg Sogn var kun 14 pct. af befolkningen medlem af folkekirken 1. januar 2023, hvilket var sognet med den laveste andel. Herefter fulgte Vollsmose Sogn og Gellerup Sogn, hvor hhv. 24 og 25 pct. af befolkningen var medlemmer af folkekirken. Alle tre sogne er kendetegnet ved, at deres befolkning har en stor andel indvandrere og efterkommere.

Nyt fra Danmarks Statistik

16. februar 2023 - Nr. 53

Hent som PDF
Næste udgivelse: 14. februar 2024

Kontakt

Kilder og metode

Statistikken baseres på oplysninger i Det Centrale Personregister (CPR). Indplaceringen i sogne sker efter adresserne i CPR. Ved opgørelsen af folketallet 1. januar er udgangspunktet de personer, der på denne dato står tilmeldt folkeregisteret (CPR).

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation