Gå til sidens indhold

Luftfart fortsat markant under niveau før COVID-19

Afrejsende flypassagerer
14,0 mio.
2022
+137 %
Fra 2021 til 2022

Luftfart (år) 2022

Trods en stigning på 137 pct. i forhold til 2021 var antallet af afrejsende passagerer i danske lufthavne i 2022 stadig 23 pct. lavere end i 2019. I 2022 var der i alt 14,0 mio. afrejsende passagerer - hvilket svarer til et fald på 4,2 mio. i forhold til 2019. Dermed er der stadig et stykke op til niveauet før COVID-19. Pandemien sendte de internationale passagertal, som udgør langt hovedparten, i frit fald fra 16,4 mio. i 2019 til 3,8 mio. i 2020. Det er efterfølgende steget med 1,0 mio. passagerer i 2021 og yderligere 7,6 mio. i 2022 til i alt 12,5 mio. passagerer. Dette betyder, at der i 2022 var 24 pct. færre internationale passagerer end i 2019.

Afrejsende passagerer, faktiske talKilde: www.statistikbanken.dk/flyv92

Københavns lufthavn mangler 4 mio. passagerer for at nå niveauet fra 2019

Selvom passagertallet steg med 6,4 mio. sammenlignet med 2021 var der i Københavns lufthavn et fald på 4 mio. passagerer i forhold til 2019. Lufthavnen mangler således 27 pct. passagerer for at nå niveauet før COVID-19. Billund er som den eneste lufthavn på niveau med 2019, mens Aalborg havde 7 pct. og Aarhus 16 pct. færre passagerer. Øvrige lufthavne havde 25 pct. færre passagerer end i 2019. Sammenligner man med 2021 var der pæne stigninger for alle lufthavne. Størst stigning var der for Aarhus lufthavn med en stigning på 210 pct., mens Billund lufthavn havde 171 pct. og Københavns lufthavn 139 pct. flere afrejsende passagerer. Aalborg lufthavn og Øvrige lufthavne havde hhv. 74 og 30 pct. flere passagerer i 2022 end i 2021.

Luftfarten ramt af, at danskerne fortsat i stort omfang ferierer i hjemlandet

Luftfarten blev særligt hårdt ramt af COVID-19 og var i 2022 stadig markant under niveauet for tidligere år. I 2022 holdt danskerne i større grad end tidligere ferie i Danmark, hvilket fremgår af overnatningsstatistikkerne. I 2022 var der i alt 39,6 mio. overnatninger på hoteller, feriecentre, vandrerhjem, campingpladser og i lystbådehavne. Danske gæster stod for 25,6 mio. af de samlede overnatninger i 2022, svarende til 65 pct.  Det er 2,2 mio. flere danske overnatninger end i 2021 og 3,7 mio. flere end i 2019. Hotellerne havde i alt 18,5 mio. overnatninger, heraf var 11,6 mio. danske, hvilket er det højeste antal danske hotelovernatninger nogensinde. Se yderligere tal for overnatninger på hoteller, feriecentre, vandrerhjem, campingpladser og i lystbådehavne i Nyt fra Danmarks Statistik 2023:40.

Afrejsende passagerer fra offentlige danske lufthavne, faktiske tal

 

2022

Hele året

Ændring

 

1. kvt.

2. kvt.

3. kvt.

4. kvt.

2021

2022

 

 

1.000 passagerer

pct.

I alt

2010

3968

4469

3535

5901

13981

137

National

272

438

419

369

1026

1498

46

International

1738

3529

4050

3167

4874

12483

156

Rutetrafik i alt

1837

3669

4016

3315

5368

12837

139

National

264

423

402

355

984

1443

47

International

1573

3246

3614

2960

4384

11393

160

Charter- og taxitrafik

168

293

447

216

519

1124

117

National

7

13

15

12

34

48

38

International

161

280

432

204

484

1076

122

Anden trafik

5

6

6

4

14

21

47

 

 

 

 

 

 

 

 

Afrejselufthavn

 

 

 

 

 

 

 

København

1609

3102

3471

2862

4611

11044

140

National rutetrafik

144

234

227

195

537

800

49

International rutetrafik

1366

2707

2999

2550

3775

9622

155

Charter- og taxitrafik mv.

99

160

246

117

299

622

108

Billund

219

555

672

411

686

1856

171

National rutetrafik

4

11

14

6

25

35

37

International rutetrafik

168

448

515

339

511

1469

188

Charter- og taxitrafik mv.

48

96

143

66

150

353

136

Aalborg

116

195

200

162

385

673

75

National rutetrafik

79

119

111

107

287

416

45

International rutetrafik

24

56

54

36

62

169

175

Charter- og taxitrafik mv.

13

20

35

20

37

88

138

Aarhus

30

58

71

52

68

211

210

National rutetrafik

11

19

16

16

25

62

146

International rutetrafik

15

31

44

33

34

123

265

Charter- og taxitrafik mv.

4

7

11

3

9

26

187

Øvrige lufthavne

35

59

55

48

151

197

30

National rutetrafik

25

40

34

31

110

130

19

International rutetrafik

1

3

3

2

3

10

239

Charter- og taxitrafik mv.

9

16

18

14

39

57

47

Kilde: www.statistikbanken.dk/flyv91

Afrejsende flypassagerer
14,0 mio.
2022
+137 %
Fra 2021 til 2022

Nyt fra Danmarks Statistik

3. marts 2023 - Nr. 73

Hent som PDF
Næste udgivelse: 1. marts 2024

Kontakt

Kilder og metode

Chartertrafik dækker erhvervsmæssig ikke-regelmæssig offentlig lufttrafik og er altså ikke sammenfaldende med charter- eller pakkerejser, selv om de kan foregå med chartrede fly. Statistikken er baseret på data, som lufthavnene har indberettet til Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen på månedsbasis.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation