Gå til sidens indhold

Stigning i det fuldførte byggeri i tredje kvartal

Påbegyndt etageareal
Sæsonkorrigeret/estimeret
1.600.782 m2
3. kvt. 2022
-1 %
2. kvt.-3. kvt. 2022
Påbegyndt antal boliger
Sæsonkorrigeret/estimeret
6714
3. kvt. 2022
-11 %
2. kvt.-3. kvt. 2022

Byggeaktivitet 3. kvt. 2022

Det samlede fuldførte etageareal i tredje kvartal 2022 er estimeret til at ende på 2,2 mio. m2, hvilket er en stigning på 7 pct. i forhold til andet kvartal. Stigningen ses primært i fuldførelsen af erhvervsbygninger og øvrige bygningstyper, mens det fuldførte byggeri af beboelsesbygninger kun steg marginalt. Ser man på antallet af fuldførte boliger, blev der i andet kvartal fuldført 10.060 boliger, hvilket er en flad udvikling i forhold til andet kvartal. Alle tal er korrigeret for normale sæsonudsving. Herudover er der korrigeret for forsinkede registreringer i BBR. Opgørelsen af den seneste byggeaktivitet skal generelt tages med forbehold, da datagrundlaget for de seneste perioder er usikkert.

Tilladt, påbegyndt og fuldført byggeri, estimeret og sæsonkorrigeret, kvartalKilde: www.statistikbanken.dk/bygv88 og bygv99

Påbegyndt byggeri faldt lidt i tredje kvartal

I tredje kvartal blev der påbegyndt 1,6 mio. m2 byggeri, hvilket er et fald på 1 pct. i forhold til andet kvartal. Faldet i det påbegyndte areal ses mest inden for erhvervsbygninger, mens der for beboelsesbygninger er tale om en lille stigning på 1 pct. Ser man på antallet af boliger, blev der i tredje kvartal påbegyndt 6.714 boliger, hvilket er et fald på 11 pct. i forhold til andet kvartal. Det skal dog bemærkes, at opgørelse af det påbegyndte byggeri er behæftet med usikkerhed grundet forsinkelser ved registrering i BBR.

Andre indikatorer tyder på, at væksten i byggeriet kan stilne af

Nyt fra Danmarks Statistik 2022:404 viser, at den negative stemning, der havde indfundet sig ved offentliggørelsen af andet kvartal, er fortsat. Der er nu meldinger om, at beskæftigelse og omsætning har været faldende de seneste måneder samt forventninger om, at denne tendens vil fortsætte i de kommende måneder.

Samlet etageareal, estimeret og sæsonkorrigeret

 

2021

2022

3. kvt. 2022
i forhold til

 

3. kvt.

4. kvt.

1. kvt.

2. kvt.

3. kvt.

2. kvt. 2022

 

1.000 m2

pct.

Påbegyndt

2082

2028

1762

1619

1601

-1

Beboelsesbygninger

1020

1023

870

796

805

1

Erhvervsbygninger1

663

607

518

514

487

-5

Øvrige bygninger2

399

398

375

309

308

0

Fuldført

1788

2022

1991

2055

2209

7

Beboelsesbygninger

957

943

967

1065

1071

1

Erhvervsbygninger1

476

561

604

610

714

17

Øvrige bygninger2

354

519

420

380

424

12

1 Omfatter bygninger til produktion, administration mv.
2 Bygninger til kulturelle formål samt institutions- og fritidsformål, samt småbygninger (garager, carporte og udhuse).
Kilde: www.statistikbanken.dk/bygv88

Antal boliger, estimeret og sæsonkorrigeret

 

2021

2022

3. kvt. 2022
i forhold til

 

3. kvt.

4. kvt.

1. kvt.

2. kvt.

3. kvt.

2. kvt. 2022

 

antal boliger

pct.

Påbegyndt

8646

8191

6742

7508

6714

-11

Enfamiliehuse1

3897

3726

3684

3086

3398

10

Etagebyggeri

4197

3635

2414

3712

3159

-15

Øvrige bygninger2

552

830

644

710

157

-78

Fuldført

8783

8815

8117

10070

10060

0

Enfamiliehuse1

3568

3340

3711

3855

3751

-3

Etagebyggeri

4168

3873

3636

5438

4783

-12

Øvrige bygninger2

1047

1602

770

776

1526

97

1Stuehuse, parcelhuse og række-, kæde- og dobbelthuse.2Øvrige bygninger til helårsbeboelse, erhvervsbygninger og bygninger til kulturelle formål samt institutions- og fritidsformål.Kilde: www.statistikbanken.dk/bygv99

Forsinkede indberetninger til BBR

Opgørelsen af den seneste byggeaktivitet skal generelt tages med forbehold, da datagrundlaget er usikkert. Det skyldes primært forsinkede indberetninger til BBR. Danmarks Statistik korrigerer for forsinkelsen via en estimationsmodel. Tallene revideres løbende. Nedenstående tabel viser revisionerne i forhold til sidste offentliggørelse.

Revisioner i pct. i forhold til sidste kvartals opgørelse, estimeret og sæsonkorrigeret

 

Påbegyndt

 

Fuldført

 

3. kvt.

4. kvt.

1. kvt.

2. kvt.

 

3. kvt.

4. kvt.

1. kvt.

2. kvt.

 

pct.

Samlet etageareal

7

3

6

5

 

-3

3

1

7

Antal boliger

6

-4

4

3

 

1

1

0

-1

Påbegyndt etageareal
Sæsonkorrigeret/estimeret
1.600.782 m2
3. kvt. 2022
-1 %
2. kvt.-3. kvt. 2022
Påbegyndt antal boliger
Sæsonkorrigeret/estimeret
6714
3. kvt. 2022
-11 %
2. kvt.-3. kvt. 2022

Nyt fra Danmarks Statistik

14. december 2022 - Nr. 422

Hent som PDF
Næste udgivelse: 9. februar 2023

Kontakt

Kilder og metode

Statistikken over byggevirksomheden udarbejdes på grundlag af Bygnings- og Boligregistret (BBR). Byggetallene er estimerede med henblik på at tage højde for de erfaringsmæssigt store forsinkelser i indberetningerne af byggesager til BBR. Der foretages korrektioner af de offentliggjorte tal tilbage i tiden.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation