Gå til sidens indhold

Fald i antallet af ledige stillinger

Ledige stillinger 3. kvt. 2022

Antallet af ledige stillinger i den private sektor faldt i tredje kvartal med 2.800 til 67.000, når der er korrigeret for sæsonudsving. Faldet kommer efter stigninger i de foregående otte kvartaler. Andelen af ledige stillinger udgjorde i tredje kvartal 3,4 pct. af samtlige stillinger, hvilket er et fald på 0,3 procentpoint i forhold til andet kvartal.

Antal ledige stillinger i den private sektor, sæsonkorrigeretKilde: www.statistikbanken.dk/lsk03

Region Nordjylland havde det største fald i andel af ledige stillinger

Region Nordjylland havde med et fald på 0,3 procentpoint en andel af ledige stillinger på 2,5 pct. Dermed havde regionen både den laveste andel samt den største tilbagegang i tredje kvartal i forhold til samme kvartal året før. Region Hovedstaden havde den højeste andel af ledige stillinger på 3,5 pct., trods et fald på 0,1 procentpoint. I Region Syddanmark faldt andelen også med 0,1 procentpoint til en andel af ledige stillinger på 3,1 pct. Region Sjælland havde en andel af ledige stillinger på 3,0 pct., hvilket svarer til et fald på 0,2 procentpoint. Eneste region med en uændret andel af ledige stillinger var Region Midtjylland, med en andel af ledige stillinger på 2,9 pct. Sammenlignet med året før var andelen af ledige stillinger opgjort for hele landet og uden sæsonkorrektion uændret på 3,3 pct.

Udviklingen i andelen af ledige stillinger fordelt på regioner. 3. kvt. 2022 i forhold til 3. kvt. 2021Kilde: www.statistikbanken.dk/lsk02

Bygge og anlæg havde det største fald i andel af ledige stillinger

Med et fald på 0,6 procentpoint i forhold til året før var bygge og anlæg den branche, der havde det største fald i andelen af ledige stillinger, svarende til en andel på 3,2 pct. i tredje kvartal 2022. Laveste andel af ledige stillinger havde handel og transport mv. med 2,9 pct., hvilket svarer til et fald på 0,3 procentpoint. Information og kommunikation havde et fald i andelen på 0,5 procentpoint til en andel af ledige stillinger på 4,1 pct. Brancherne industri, råstofindvinding og forsyningsvirksomhed og erhvervsservice havde begge en stigning på 0,6 procentpoint til en andel på hhv. 3,1 og 4,4 pct. Erhvervsservice havde dermed den højeste andel af ledige stillinger. I forhold til samme kvartal året før havde finansiering, forsikring og ejendomshandel den største stigning på 0,7 procentpoint i andelen af ledige stillinger til en andel på 3,0 pct.

Udviklingen i andelen af ledige stillinger fordelt på brancher. 3. kvt. 2022 i forhold til 3. kvt. 2021Kilde: www.statistikbanken.dk/lsk01

Ledige stillinger i den private sektor fordelt på regioner

 

Ledige stillinger

Andel ledige stillinger

 

2021

2022

2021

2022

 

3. kvt.

4. kvt.

1. kvt.

2. kvt.

3. kvt.

3. kvt.

4. kvt.

1. kvt.

2. kvt.

3. kvt.

 

antal

pct.

I alt - sæsonkorrigeret

60656

66138

68582

69819

67045

3,4

3,6

3,7

3,7

3,4

I alt - faktiske

61327

62303

67949

74031

67389

3,3

3,3

3,6

3,7

3,3

Hovedstaden

23894

26165

26265

30925

28350

3,6

3,8

3,8

4,3

3,5

Sjælland

6141

4906

5250

6415

5909

3,2

2,7

2,9

3,2

3,0

Syddanmark

11667

12387

13917

13487

11599

3,2

3,4

3,9

3,6

3,1

Midtjylland

12444

12635

14437

15269

13417

2,9

2,9

3,3

3,4

2,9

Nordjylland

4204

3325

4663

4667

4045

2,8

2,1

3,0

2,9

2,5

Uden fast arbejdssted1

2977

2884

3418

3268

4070

4,2

3,8

4,9

4,7

6,0

1Uden fast arbejdssted er fiktive enheder, hvor personer uden et fast fysisk arbejdssted er placeret, fx sælgere, sømænd og cykelbude.
Kilde: www.statistikbanken.dk/lsk02 og lsk03

Ledige stillinger (faktiske tal) i den private sektor fordelt på branche og arbejdsstedets størrelse

 

3. kvt. 2022

 

I alt

 

1-9
ansatte
 

10-49
ansatte
 

50-99
ansatte
 

100 +
ansatte
 

Uden fast
arbejds-
sted1

 

antal ledige stillinger

Antal ledige stillinger

67389

11955

22135

7469

21760

4070

Industri, råstofudvinding og

 

 

 

 

 

 

forsyningsvirksomhed

11443

608

2169

1047

7584

36

Bygge og anlæg

6262

2420

2183

841

804

14

Handel og transport mv.

24748

5012

10472

2646

5616

1002

Information og kommunikation

5412

681

2128

712

1796

95

Finansiering, forsikring og

 

 

 

 

 

 

ejendomshandel

3977

859

777

401

1931

8

Erhvervsservice

15548

2374

4407

1823

4029

2915

 

andel ledige stillinger i pct.

Andel ledige stillinger

3,3

3,7

3,3

2,7

3,0

6,0

Industri, råstofudvinding og

 

 

 

 

 

 

forsyningsvirksomhed

3,1

2,4

2,6

2,0

3,7

3,3

Bygge og anlæg

3,2

5,3

2,8

2,6

2,0

1,2

Handel og transport mv.

2,9

3,5

3,1

2,4

2,2

5,1

Information og kommunikation

4,1

3,9

5,0

3,8

3,5

3,7

Finansiering, forsikring og

 

 

 

 

 

 

ejendomshandel

3,0

2,9

2,8

2,9

3,2

1,5

Erhvervsservice

4,4

4,1

4,6

3,8

3,5

6,9

1Se note til foregående tabel.
Kilde: www.statistikbanken.dk/lsk01

Nyt fra Danmarks Statistik

25. november 2022 - Nr. 401

Hent som PDF
Næste udgivelse: 24. februar 2023

Kontakt

Kilder og metode

Statistikken dækker tilnærmelsesvist den private sektor, idet statistikken dækker de fleste brancher, som domineres af private virksomheder. Der indsamles dog ikke data for landbrug, skovbrug og fiskeri samt kultur, fritid og anden service. Statistikken udarbejdes kvartalsvis, men data indsamles månedsvis, og statistikken er således ikke en status på et givet tidspunkt, men beskriver ledige stillinger som et gennemsnit for hele kvartalet. 

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation