Gå til sidens indhold

Fald i antallet af ledige stillinger

Ledige stillinger 3. kvt. 2022

Ændret 13. december 2022 kl. 08:57

Vi har desværre konstateret fejl i opgørelsen af ledige stillinger for 3. kvartal 2022. Tallene for hele landet, Region Hovedstaden, branchen Handel og transport mv., arbejdssteder med over 100 ansatte samt tilhørende figurer, tabeller og beregninger af udviklinger er i artiklen rettet og markeret med rødt.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Antallet af ledige stillinger i den private sektor faldt i tredje kvartal med 2.900 til 67.000, når der er korrigeret for sæsonudsving. Faldet kommer efter stigninger i de foregående otte kvartaler. Andelen af ledige stillinger udgjorde i tredje kvartal 3,5 pct. af samtlige stillinger, hvilket er et fald på 0,2 procentpoint i forhold til andet kvartal.

Antal ledige stillinger i den private sektor, sæsonkorrigeretKilde: www.statistikbanken.dk/lsk03Figuren er ændret i forhold til oprindelig version.

Region Nordjylland havde det største fald i andel af ledige stillinger

Region Nordjylland havde med et fald på 0,3 procentpoint en andel af ledige stillinger på 2,5 pct. Dermed havde regionen både den laveste andel samt den største tilbagegang i tredje kvartal i forhold til samme kvartal året før. Region Hovedstaden havde den højeste andel af ledige stillinger på 3,9 pct., og dermed en stigning på 0,3 procentpoint. I Region Syddanmark faldt andelen med 0,1 procentpoint til en andel af ledige stillinger på 3,1 pct. Region Sjælland havde en andel af ledige stillinger på 3,0 pct., hvilket svarer til et fald på 0,2 procentpoint. Eneste region med en uændret andel af ledige stillinger var Region Midtjylland, med en andel af ledige stillinger på 2,9 pct. Sammenlignet med året før steg andelen af ledige stillinger opgjort for hele landet og uden sæsonkorrektion med 0,1 procentpoint til 3,4 pct.

Udviklingen i andelen af ledige stillinger fordelt på regioner. 3. kvt. 2022 i forhold til 3. kvt. 2021Kilde: www.statistikbanken.dk/lsk02Figuren er ændret i forhold til oprindelig version.

Bygge og anlæg havde det største fald i andel af ledige stillinger

Med et fald på 0,6 procentpoint i forhold til året før var bygge og anlæg den branche, der havde det største fald i andelen af ledige stillinger, svarende til en andel på 3,2 pct. i tredje kvartal 2022. Samme andel af ledige stillinger på 3,2 pct. havde handel og transport mv., hvilket er uændret i forhold til året før. Information og kommunikation havde et fald i andelen på 0,5 procentpoint til en andel af ledige stillinger på 4,1 pct. Branchen industri, råstofindvinding og forsyningsvirksomhed havde en stigning på 0,6 procentpoint til en andel på 3,1 pct. Erhvervsservice havde med en stigning på 0,5 procentpoint til 4,3 pct. den højeste andel af ledige stillinger. I forhold til samme kvartal året før havde finansiering, forsikring og ejendomshandel den største stigning på 0,7 procentpoint i andelen af ledige stillinger til en andel på 3,0 pct.

Udviklingen i andelen af ledige stillinger fordelt på brancher. 3. kvt. 2022 i forhold til 3. kvt. 2021Kilde: www.statistikbanken.dk/lsk01Figuren er ændret i forhold til oprindelig version.

Ledige stillinger i den private sektor fordelt på regioner

 

Ledige stillinger

Andel ledige stillinger

 

2021

2022

2021

2022

 

3. kvt.

4. kvt.

1. kvt.

2. kvt.

3. kvt.

3. kvt.

4. kvt.

1. kvt.

2. kvt.

3. kvt.

 

antal

pct.

I alt - sæsonkorrigeret

60708

66149

68472

69846

66956

3,4

3,6

3,7

3,7

3,5

I alt - faktiske

61327

62303

67949

74031

67235

3,3

3,3

3,6

3,7

3,4

Hovedstaden

23894

26165

26265

30925

28323

3,6

3,8

3,8

4,3

3,9

Sjælland

6141

4906

5250

6415

5837

3,2

2,7

2,9

3,2

3,0

Syddanmark

11667

12387

13917

13487

11606

3,2

3,4

3,9

3,6

3,1

Midtjylland

12444

12635

14437

15269

13353

2,9

2,9

3,3

3,4

2,9

Nordjylland

4204

3325

4663

4667

4036

2,8

2,1

3,0

2,9

2,5

Uden fast arbejdssted1

2977

2884

3418

3268

4080

4,2

3,8

4,9

4,7

5,9

1Uden fast arbejdssted er fiktive enheder, hvor personer uden et fast fysisk arbejdssted er placeret, fx sælgere, sømænd og cykelbude.
Kilde: www.statistikbanken.dk/lsk02 og lsk03 Tabellen er ændret i forhold til oprindelig version. Ud over fejlen for hele landet samt Region Hovedstaden er der indkommet efterregistreringer fra arbejdssteder siden seneste offentliggørelse.

Ledige stillinger (faktiske tal) i den private sektor fordelt på branche og arbejdsstedets størrelse

 

3. kvt. 2022

 

I alt

 

1-9
ansatte
 

10-49
ansatte
 

50-99
ansatte
 

100 +
ansatte
 

Uden fast
arbejds-
sted1

 

antal ledige stillinger

Antal ledige stillinger

67235

11916

22035

7543

21661

4080

Industri, råstofudvinding og

 

 

 

 

 

 

forsyningsvirksomhed

11456

632

2194

1039

7557

35

Bygge og anlæg

6211

2389

2169

841

798

14

Handel og transport mv.

24722

5018

10401

2733

5567

1002

Information og kommunikation

5399

677

2123

710

1793

95

Finansiering, forsikring og

 

 

 

 

 

 

ejendomshandel

3977

859

777

401

1931

8

Erhvervsservice

15470

2341

4371

1820

4015

2925

 

andel ledige stillinger i pct.

Andel ledige stillinger

3,4

3,7

3,3

2,7

3,4

5,9

Industri, råstofudvinding og

 

 

 

 

 

 

forsyningsvirksomhed

3,1

2,5

2,6

2,0

3,6

3,3

Bygge og anlæg

3,2

5,2

2,9

2,6

2,0

1,2

Handel og transport mv.

3,2

3,5

3,1

2,5

3,2

5,1

Information og kommunikation

4,1

3,9

4,9

3,8

3,5

3,7

Finansiering, forsikring og

 

 

 

 

 

 

ejendomshandel

3,0

2,9

2,8

2,9

3,2

1,5

Erhvervsservice

4,3

4,1

4,6

3,8

3,5

6,7

1Se note til foregående tabel.
Kilde: www.statistikbanken.dk/lsk01 Tabellen er ændret i forhold til oprindelig version. Ud over fejlen for totalen, branchen Handel og Transport mv. samt arbejdssteder med over 100 ansatte er der indkommet efterregistreringer fra arbejdssteder siden seneste offentliggørelse.

Nyt fra Danmarks Statistik

25. november 2022 - Nr. 401

Hent som PDF
Næste udgivelse: 24. februar 2023

Kontakt

Kilder og metode

Statistikken dækker tilnærmelsesvist den private sektor, idet statistikken dækker de fleste brancher, som domineres af private virksomheder. Der indsamles dog ikke data for landbrug, skovbrug og fiskeri samt kultur, fritid og anden service. Statistikken udarbejdes kvartalsvis, men data indsamles månedsvis, og statistikken er således ikke en status på et givet tidspunkt, men beskriver ledige stillinger som et gennemsnit for hele kvartalet. 

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation