Gå til sidens indhold

Antallet af ledige stillinger stiger fortsat

Ledige stillinger 2. kvt. 2022

Antallet af ledige stillinger i den private sektor steg i andet kvartal med 2.800 til 71.400, når der er korrigeret for sæsonudsving. Stigningen fra de foregående syv kvartaler er dermed fortsat. Antallet af ledige stillinger er fordoblet i forhold til starten af 2020 umiddelbart før den første COVID-19-nedlukning, der medførte et markant fald. Andelen af ledige stillinger udgjorde i andet kvartal 3,7 pct. af samtlige stillinger, hvilket er uændret i forhold til første kvartal.

Antal ledige stillinger i den private sektor, sæsonkorrigeretKilde: www.statistikbanken.dk/lsk03

Region Hovedstaden havde den højeste andel af ledige stillinger

Region Hovedstaden havde med en andel af ledige stillinger på 4,4 pct. i andet kvartal både den højeste andel samt den største stigning med 1,1 procentpoint, når man sammenligner med samme kvartal året før. Region Midtjylland havde en stigning i andelen på 0,6 procentpoint til en andel af ledige af stillinger på 3,3 pct. Andelen af ledige stillinger var på 3,6 pct. i Region Syddanmark, hvilket var en stigning på 0,4 procentpoint. Mindste stigning i andelen af ledige stillinger på 0,3 procentpoint havde både Region Sjælland og Region Nordjylland. Her var andelen af ledige stillinger hhv. 3,1 og 2,9 pct. Region Nordjylland havde med 2,9 pct. den laveste andel af ledige stillinger.

Udviklingen i andelen af ledige stillinger fordelt på regioner. 2. kvt. 2022 i forhold til 2. kvt. 2021Kilde: www.statistikbanken.dk/lsk02

Bygge og anlæg var eneste branche med fald i andelen af ledige stillinger

I forhold til samme kvartal året før faldt andelen af ledige stillinger i bygge og anlæg med 0,2 procentpoint til at udgøre 3,1 pct. af samtlige stillinger i branchen. Bygge og anlæg var den eneste branche med en tilbagegang. Finansiering, forsikring og ejendomshandel havde den største stigning på 1,0 procentpoint i andelen af ledige stillinger til 3,2 pct. Med en andel af ledige stillinger på 5,1 pct. var information og kommunikation den branche, der havde den højeste andel af ledige stillinger, svarende til en stigning på 0,6 procentpoint. Industri, råstofindvinding og forsyningsvirksomhed havde også en stigning på 0,6 procentpoint i andelen af ledige stillinger til 3,0 pct. Dermed havde branchen den laveste andel af ledige stillinger.

Udviklingen i andelen af ledige stillinger fordelt på brancher. 2. kvt. 2022 i forhold til 2. kvt. 2021Kilde: www.statistikbanken.dk/lsk01

Ledige stillinger i den private sektor fordelt på regioner

 

Ledige stillinger

Andel ledige stillinger

 

2021

2022

2021

2022

 

2. kvt.

3. kvt.

4. kvt.

1. kvt.

2. kvt.

2. kvt.

3. kvt.

4. kvt.

1. kvt.

2. kvt.

 

antal

pct.

I alt - sæsonkorrigeret

53570

59962

65719

68674

71436

3,0

3,3

3,6

3,7

3,7

I alt - faktiske

55690

61346

62407

67995

74027

3,0

3,3

3,3

3,6

3,7

Hovedstaden

21022

23800

26164

26281

31470

3,3

3,6

3,8

3,8

4,4

Sjælland

5224

6180

4934

5315

6273

2,8

3,2

2,7

2,9

3,1

Syddanmark

11577

11717

12458

14053

13683

3,2

3,2

3,4

3,9

3,6

Midtjylland

11572

12436

12616

14259

15206

2,7

2,9

2,9

3,2

3,3

Nordjylland

3832

4232

3349

4668

4680

2,6

2,8

2,1

3,0

2,9

Uden fast arbejdssted1

2462

2980

2885

3419

2714

3,5

4,2

3,8

4,9

3,9

1 Uden fast arbejdssted er fiktive enheder, hvor personer uden et fast fysisk arbejdssted er placeret, fx sælgere, sømænd og cykelbude.
Kilde: www.statistikbanken.dk/lsk02 og lsk03

Ledige stillinger (faktiske tal) i den private sektor fordelt på branche og arbejdsstedets størrelse

 

2. kvt. 2022

 

I alt

 

1-9
ansatte
 

10-49
ansatte
 

50-99
ansatte
 

100 +
ansatte
 

Uden fast
arbejds-
sted1

 

antal ledige stillinger

Antal ledige stillinger

74027

14505

26632

8990

21186

2714

Industri, råstofudvinding og

 

 

 

 

 

 

forsyningsvirksomhed

11059

691

2479

1867

5961

61

Bygge og anlæg

5994

2525

2327

437

691

14

Handel og transport mv.

29092

7117

12981

3006

5386

601

Information og kommunikation

6813

450

2601

1117

2534

111

Finansiering, forsikring og

 

 

 

 

 

 

ejendomshandel

4253

966

1090

479

1710

9

Erhvervsservice

16816

2756

5154

2084

4904

1918

 

andel ledige stillinger i pct.

Andel ledige stillinger

3,7

4,4

4,0

3,4

3,3

3,9

Industri, råstofudvinding og

 

 

 

 

 

 

forsyningsvirksomhed

3,0

2,6

2,9

3,3

3,0

5,9

Bygge og anlæg

3,1

5,4

2,9

1,8

1,7

1,1

Handel og transport mv.

3,7

4,7

3,8

2,9

3,1

3,0

Information og kommunikation

5,1

2,7

6,3

5,5

4,8

3,7

Finansiering, forsikring og

 

 

 

 

 

 

ejendomshandel

3,2

3,1

3,8

3,4

2,9

1,4

Erhvervsservice

4,7

4,6

5,3

4,9

4,2

4,4

1 Se note til foregående tabel.
Kilde: www.statistikbanken.dk/lsk01

Nyt fra Danmarks Statistik

1. september 2022 - Nr. 295

Hent som PDF
Næste udgivelse: 25. november 2022

Kontakt

Kilder og metode

Statistikken dækker tilnærmelsesvist den private sektor, idet statistikken dækker de fleste brancher, som domineres af private virksomheder. Der indsamles dog ikke data for landbrug, skovbrug og fiskeri samt kultur, fritid og anden service. Statistikken udarbejdes kvartalsvis, men data indsamles månedsvis, og statistikken er således ikke en status på et givet tidspunkt, men beskriver ledige stillinger som et gennemsnit for hele kvartalet. 

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation