Gå til sidens indhold

Ledigheden steg med 500 i januar

Arbejdsløsheden (md.) januar 2023

Fra december til januar steg antallet af ledige med 500 til 81.000 personer, svarende til en stigning fra 2,7 til 2,8 pct. af arbejdsstyrken. Stigningen i januar skyldtes 700 flere aktiverede ledige og 100 færre ikke-aktiverede ledige.

Ledigheden, sæsonkorrigeretKilde: www.statistikbanken.dk/aus07

Stigning i antallet af aktiverede kontanthjælpsmodtagere

Fra december til januar steg antallet af ledige kontanthjælpsmodtagere med 100 personer, fordelt på 500 flere aktiverede og 400 færre ikke-aktiverede ledige kontanthjælpsmodtagere. Antallet af ledige dagpengemodtagere steg med 400, fordelt på 100 flere aktiverede og 200 flere ikke-aktiverede ledige dagpengemodtagere.

Uændret antal af ledige ukrainere under særloven

I januar steg antallet af ledige ukrainske flygtninge, der via særloven modtog kontanthjælp i form af selvforsørgelses-, hjemsendelses- og overgangsydelse med 100 til 5.800 (ikke sæsonkorrigeret). Dette niveau har været næsten konstant siden juli 2022.

Ledighedsprocenten steg for de 60-66-årige

Fra december til januar steg ledighedsprocenten med 0,1 procentpoint for de 60-66-årige, mens den forblev uændret for de øvrige aldersgrupper.

Ledighedsprocenten var uændret i syv ud af elleve landsdele

Fra december til januar steg ledighedsprocenten med 0,1 procentpoint i Vest- og Sydsjælland, på Fyn, i Østjylland og i Nordjylland. Ledighedsprocenten var uændret i de resterende syv landsdele. Herefter var Nordsjælland fortsat landsdelen med den laveste ledighed med 2,0 pct., mens Byen København fortsat havde landets højeste ledighedsprocent i januar med 3,3 pct.

Revisioner ved denne offentliggørelse

De sæsonkorrigerede ledighedstal for december 2022 er i forbindelse med denne offentliggørelse revideret ned med 400, mens tallene for oktober og november er uændrede i forbindelse med revisionen. Revisioner kan både skyldes opdateringer af de faktisk (ikke-sæsonkorrigerede) indberettede ledige samt selve sæsonkorrektionen, som justerer de seneste sæsonkorrigerede månedstal ved inddragelsen af de nyeste faktiske ledighedsindberetninger.

Ledige fuldtidspersoner fordelt på ydelsestype, køn, alder og landsdele, sæsonkorrigeret

 

Ledige

Ledighedsprocent1

 

2022

2023

2022

2023

 

Okt.

Nov.

Dec.

Jan.

Okt.

Nov.

Dec.

Jan.

 

1.000 personer

pct.

Ledige

76,3

78,1

80,4

81,0

2,6

2,7

2,7

2,8

Nettoledige

66,1

67,7

69,0

68,9

2,2

2,3

2,3

2,3

Dagpengemodtagere

54,7

56,6

58,1

58,3

Kontanthjælpsmodtagere

11,4

11,1

10,9

10,5

Aktiverede ledige

10,2

10,4

11,5

12,1

Dagpengemodtagere

6,3

6,3

6,8

6,9

Kontanthjælpsmodtagere

3,9

4,1

4,7

5,2

Mænd

36,3

37,1

38,3

38,4

2,4

2,4

2,5

2,5

Kvinder

40,0

41,0

42,1

42,6

2,8

2,9

3,0

3,0

16-24 år

5,0

5,1

5,2

5,3

1,2

1,2

1,2

1,2

25-29 år

14,1

14,7

15,2

15,4

4,4

4,6

4,8

4,8

30-39 år

22,9

23,3

23,9

24,0

3,8

3,9

4,0

4,0

40-49 år

13,7

13,9

14,2

14,2

2,2

2,2

2,2

2,2

50-59 år

12,9

13,2

13,5

13,5

1,9

2,0

2,0

2,0

60-66 år2

7,7

8,0

8,3

8,6

2,6

2,7

2,8

2,9

Heraf 65-66-årige3

1,6

1,7

1,5

1,9

Byen København

15,1

15,2

15,4

15,1

3,3

3,3

3,3

3,3

Københavns omegn

7,5

7,6

7,7

7,7

2,7

2,7

2,8

2,8

Nordsjælland

4,2

4,3

4,5

4,5

1,9

1,9

2,0

2,0

Bornholm

0,4

0,4

0,4

0,4

2,3

2,4

2,5

2,5

Østsjælland

2,8

2,8

2,9

2,9

2,2

2,2

2,2

2,2

Vest- og Sydsjælland

7,3

7,3

7,5

7,7

2,6

2,7

2,7

2,8

Fyn

6,8

6,9

7,1

7,4

2,8

2,9

3,0

3,1

Sydjylland

7,5

7,9

8,2

8,3

2,1

2,2

2,3

2,3

Østjylland

12,1

12,5

13,0

13,3

2,6

2,7

2,8

2,9

Vestjylland

4,1

4,4

4,6

4,7

2,0

2,1

2,2

2,2

Nordjylland

8,5

8,7

9,1

9,2

3,0

3,0

3,1

3,2

1Ledighedsprocenterne i tabellen beregnes altid i forhold til den senest opgjorte registerbaserede arbejdsstyrke, der pt. refererer til ultimo november 2021.
2Fra januar 2019 er der potentielt set gradvist flere der kan indgå i denne gruppe pga. den gradvise forøgelse af folkepensionsalderen.
3Den separate opgørelse for 65-66-årige er ikke sæsonkorrigeret men er vist for at give en indikation af betydningen af den gradvise forøgelse af folkepensionsalderen for den samlede ledighedsudvikling.
Kilde: www.statistikbanken.dk/aus07 og aus08

Nyt fra Danmarks Statistik

2. marts 2023 - Nr. 72

Hent som PDF
Næste udgivelse: 30. marts 2023

Kontakt

Kilder og metode

Danmarks Statistik offentliggør på baggrund af et mindre detaljeret og mindre opdateret datagrundlag en hurtig, månedlig ledighedsindikator omkring 12 dage efter udgangen af referencemåneden. Ledighedsindikatoren er en tidlig indikation af, hvad bruttoledighedsstatistikken (denne offentliggørelse) for samme måned vil vise ca. 18 dage senere.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation