Gå til sidens indhold

Bestanden af elbiler steg med 69 pct. i 2022

Nyregistrerede personbiler
Sæsonkorrigeret
15.109
december 2022
10,3 %
november-december 2022

Nyregistrerede motorkøretøjer december 2022

Tilgangen af nye og importerede brugte elbiler i 2022 har øget bestanden med 69 pct. siden 2021, mens bestanden af plugin hybrider tilsvarende er øget med 35 pct. Antallet af elbiler ved årsskiftet er 112.700 mod 66.600 for et år siden, mens der er 104.900 plugin hybrider mod 77.900 ultimo 2021. Elbilerne og plugin hybriderne stod samlet for 38 pct. af de nye biler i 2022 mod 35 pct. i 2021, og de to typer udgør i alt 7,7 pct. af dagens bestand på 2,8 mio. personbiler mod 5,2 pct. for et år siden.

Registreringer af nye og importerede brugte elbiler og plugin hybriderKilde: www.statistikbanken.dk/bil51 og egne beregninger på data, der ikke er i Statistikbanken.

20 pct. færre nye biler i 2022 end i 2021

Den samlede tilgang af nye personbiler i 2022 var på 149.300 i faktiske tal eller 37.300 færre end i 2021, svarende til en nedgang på 20,0 pct. Tilgangen til husholdningerne faldt med 32.200 til 75.300 biler, mens den faldt med 5.100 i erhvervene til 74.000. Tilgangen af fossildrevne biler - benzin og diesel - udgjorde 92.000, og det var 24,0 pct. færre end i 2021, mens elbilerne steg med 23,8 pct. til 30.800. Plugin hybriderne mv. faldt med 34,7 pct. til 26.500.

Flere nye og importerede elbiler i 2022

Ud over de 30.800 nye elbiler i 2022, blev der også registreret 18.400 importerede brugte, og det giver en samlet tilgang på 49.200 elbiler. I 2021 blev der registreret 24.900 nye og 11.000 brugte. Gennemsnitsalderen for de importerede brugte elbiler i 2022 er 1,1 år. Der må forventes en mindre import i 2023 som følge af ændrede støtteordninger i Tyskland og Sverige, som gør det mindre attraktivt at videresælge nyere brugte biler.

Færre nye og importerede plugin hybrider i 2022

De tilsvarende tal for plugin hybriderne mv. i 2022 er 26.500 nye og 4.900 importerede brugte. Det er en del færre end i 2021, hvor der blev registreret 40.500 nye og 9.500 importerede brugte. Gennemsnitsalderen for de brugte plugin hybrider i 2022 er ca. 2,1 år.

Fire ud af ti nye biler i husholdningernes i december var elbiler

5.700 elbiler udgjorde i december 37,1 pct. af de nye personbiler opgjort i faktiske tal mod 24,5 pct. i november. Husholdningerne stod for 3.100 elbiler, og det svarer til 42,2 pct. af deres nye biler mod 31,5 pct. i november. Elbilandelen i erhvervene var 32,3 pct. i december mod 18,0 pct. i november.

Plugin hybriderne udgjorde med 3.400 biler i december 22,5 pct. af de nye biler mod 17,0 pct. i november. 1.500 heraf gik til husholdningerne, hvilket svarer til 20,4 pct. af deres nye biler mod 17,7 pct. i november. De resterende 1.900 biler gik til erhvervene svarende til 24,4 pct. af deres tilgang i december mod 16,3 pct. i november.

Samlet set udgjorde elbilerne og pluginhybriderne i december 59,6 pct. af de nye biler mod 41,4 pct. i december 2021. For husholdningernes vedkommende var det 62,7 pct. mod 49,2 pct., mens det i erhvervene var 56,7 pct. mod 34,4 pct.

Højeste leasingandel nogensinde

81.300 af de 149.300 nye biler i 2022 eller 54,5 pct. blev registreret til leasing, og det er den højeste andel på et år nogensinde. Privatleasing udgjorde 26,9 pct. af husholdningernes tilgang af nye biler, mens 82,5 pct. af erhvervenes nye biler var leaset.

Nye personbiler til leasing i husholdningerne og erhvervene og leasingandelen af tilgangenKilde: www.statistikbanken.dk/bil55

Stigning i husholdningernes og erhvervenes sæsonkorrigerede bilkøb

Der blev registreret 15.100 nye personbiler i december opgjort i sæsonkorrigerede tal, og det er 10,3 pct. flere end i november. Tilgangen til husholdningerne lå 13,9 pct. højere i december end i november, mens tilgangen til erhvervene lå 6,0 pct. højere. Det samlede sæsonkorrigerede salg i fjerde kvartal 2022 var 8,6 pct. højere end i tredje kvartal 2022. For husholdningernes vedkommende var stigningen på 10,5 pct., mens tilgangen i erhvervene steg med 6,5 pct.

Månedlig tilgang af nye personbiler, faktiske og sæsonkorrigerede værdierKilde: www.statistikbanken.dk/bil55

Tilgang af nye personbiler, sæsonkorrigeret

 

2022

 

2022

 

Juli
 

Aug.
 

Sept.
 

Okt.
 

Nov.
 

Dec.
 

 

okt.-dec./
juli-sept.

Dec./
nov.

 

antal

 

pct.

Tilgang i alt

12780

12811

14300

14525

13701

15109

 

8,6

10,3

I husholdningerne

6702

6739

7649

7496

7391

8420

 

10,5

13,9

I erhvervene

6077

6072

6651

7029

6310

6689

 

6,5

6,0

Kilde: www.statistikbanken.dk/bil5 og bil55

Køb, leasing og tilgang af nye køretøjer, faktiske tal

 

December

Æn-
dring

 

Jan. 2021
- dec. 2021

Jan. 2022
- dec. 2022

Æn-
dring

 

2021

2022

 

 

 

 

 

 

antal

pct.

 

antal

pct.

Nye personbiler i alt

17817

15241

-14,5

 

186592

149296

-20,0

Benzin

5815

4932

-15,2

 

95676

75447

-21,1

Diesel

1736

1224

-29,5

 

25520

16595

-35,0

El

4759

5659

18,9

 

24876

30804

23,8

Plugin hybrid mv.

5507

3426

-37,8

 

40520

26450

-34,7

Husholdningerne

 

 

 

 

 

 

 

Køb

7573

5442

-28,1

 

83355

55040

-34,0

Privatleasing

2386

1950

-18,3

 

24096

20241

-16,0

Samlet tilgang

9959

7392

-25,8

 

107451

75281

-29,9

Erhvervene

 

 

 

 

 

 

 

Køb

10244

9799

-4,3

 

103237

94256

-8,7

Ikke-leasingbiler (a)

1775

1285

-27,6

 

17107

12919

-24,5

Til leasing

8469

8514

0,5

 

86130

81337

-5,6

Erhvervsleasing (b)

6083

6564

7,9

 

62034

61096

-1,5

Samlet tilgang (a+b)

7858

7849

-0,1

 

79141

74015

-6,5

Erhvervskøretøjer i alt

3348

2593

-22,6

 

36352

32470

-10,7

Varebiler

2928

2140

-26,9

 

31551

27169

-13,9

Lastbiler

193

223

15,5

 

2065

2082

0,8

Sættevognstrækkere

129

185

43,4

 

2016

2505

24,3

Busser

98

45

-54,1

 

720

714

-0,8

Kilde: www.statistikbanken.dk/bil55

Nyregistrerede personbiler
Sæsonkorrigeret
15.109
december 2022
10,3 %
november-december 2022

Nyt fra Danmarks Statistik

12. januar 2023 - Nr. 12

Hent som PDF
Næste udgivelse: 10. februar 2023

Kontakt

Kilder og metode

Trenden i den månedsopgjerte figur er beregnet af sæsonkorrek-tionsprogrammet jDemetra, som benytter modellen X12-Arima.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation