Gå til sidens indhold

Fald i tilgangen af nye biler

Nyregistrerede personbiler
Sæsonkorrigeret
12.400
november 2022
-6,3 %
oktober - november 2022

Nyregistrerede motorkøretøjer november 2022

Der blev registreret 12.400 nye personbiler i november opgjort i sæsonkorrigerede tal, og det er 6,3 pct. færre end i oktober. Tilgangen til husholdningerne og erhvervene i november var hhv. 3,9 pct. og 8,5 pct. lavere end i oktober. Det samlede antal registreringer af nye biler i september-november 2022 var 8,5 pct. højere end i juni-august. I husholdningerne var stigningen på 8,2 pct., mens tilgangen i erhvervene steg med 8,8 pct. I denne artikel er der fokus på udviklingen i elbilernes andel af nyregistreringer, der i november nåede 24 pct., og på bestanden i husholdningerne og erhvervene, samt udviklingen i brugtbilhandlen.

Månedlig tilgang af nye personbiler i husholdninger og erhverv, faktiske og sæsonkorrigerede værdierKilde: www.statistikbanken.dk/bil55

Elbilerne udgjorde 24 pct. af de nye biler i november

3.200 elbiler udgjorde i november 24,5 pct. af de nye personbiler opgjort i faktiske tal mod 22,1 pct. i november. Husholdningerne stod for 2.000 elbiler, og det svarer til 31,5 pct. af deres nye biler mod 28,8 pct. i november. Andelen af elbiler i erhvervene var 18,0 pct. i november mod 15,8 pct. i oktober. Ud over de 3.200 nye elbiler blev der genregistreret 1.350 importerede brugte elbiler.

Elbiler og pluginhybrider udgør knap 40 pct. af alle nye biler det seneste år

Elbilerne og pluginhybriderne mv. udgjorde i perioden december 2021 - november 2022 samlet set 38,5 pct. af de nye biler mod 32,6 pct. i de foregående 12 måneder. For husholdningernes vedkommende var andelen 43,5 pct. mod 37,4 pct. I erhvervene var andelen 33,2 pct. mod 26,1 pct.

Bestanden af elbiler er vokset med 76 pct. siden november sidste år

Bestanden af elbiler udgjorde ultimo november 106.000 stk., hvilket er 75,6 pct. flere end for et år siden. 85,0 pct. af bestanden har en bruger i husholdningerne, mens 15,0 pct. har en erhvervsbruger. For husholdningernes vedkommende udgør elbilerne aktuelt 3,5 pct. af bestanden, mens de for erhvervenes vedkommende udgør 8,4 pct.

Tilgangen af nye personbiler fordelt på drivmiddel, faktiske talKilde: www.statistikbanken.dk/bil51

Handlen med brugte biler fortsætter nedad

Handlen med brugte biler i form af genregistreringer og ejerskifter er fortsat i tilbagegang. Efter et niveau i 2020 og 2021 på omkring 50.000 biler om måneden, er niveauet i løbet af 2022 faldet til under 43.000. I januar-november 2022 ligger benzinbilerne 8,4 pct. lavere end i den samme periode 2021, mens dieselbilerne ligger 12,1 pct. lavere.

Handlen med brugte personbiler, udglattede værdierKilde: www.statistikbanken.dk/bil6

Markant lavere tilgang de seneste 12 måneder

Den samlede tilgang af nye biler i perioden december 2021 - november 2022 var på 151.900, hvilket er 20,7 pct. eller 39.700 lavere end i den foregående 12-månedersperiode. Tilgangen til husholdningerne faldt med 29,2 pct. til 77.900 biler, mens den faldt med 9,3 pct. i erhvervene til 74.000 biler. De fossilt drevne biler (benzin og diesel) gik 27,6 pct. tilbage i forhold til de foregående 12 måneder, mens elbilerne steg med 24,8 pct. Pluginhybriderne faldt med 26,0 pct.

Tilgang af nye personbiler, sæsonkorrigeret

 

2022

 

2022

 

Juni

Juli

Aug.

Sept.

Okt.

Nov.

 

Sept.-dec./
juni-aug.

Nov./
okt.

 

antal

 

pct.

Tilgang i alt

11670

12094

12065

13233

13237

12405

 

8,5

-6,3

I husholdningerne

5728

6029

5945

6701

6348

6100

 

8,2

-3,9

I erhvervene

5942

6066

6120

6532

6889

6305

 

8,8

-8,5

Kilde: www.statistikbanken.dk/bil5 og bil55

Køb, leasing og tilgang af nye køretøjer, faktiske tal

 

November

Æn-
dring

 

Dec. 2020
- nov. 2021

Dec. 2021
- nov. 2022

Æn-
dring

 

2021

2022

 

 

 

 

 

 

antal

pct.

 

antal

pct.

Nye personbiler i alt

14975

13157

-12,1

 

191548

151875

-20,7

Benzin

6601

6122

-7,3

 

100060

76330

-23,7

Diesel

1714

1584

-7,6

 

28978

17107

-41,0

El

3024

3220

6,5

 

23956

29907

24,8

Pluginhybrid mv.

3636

2231

-38,6

 

38554

28531

-26,0

Husholdningerne

 

 

 

 

 

 

 

Køb

6403

4557

-28,8

 

85526

57175

-33,1

Privatleasing

1993

1730

-13,2

 

24373

20677

-15,2

Samlet tilgang

8396

6287

-25,1

 

109899

77852

-29,2

Erhvervene

 

 

 

 

 

 

 

Køb

8572

8600

0,3

 

106022

94700

-10,7

Ikke-leasingbiler (a)

1335

838

-37,2

 

18368

13408

-27,0

Til leasing

7237

7762

7,3

 

87654

81292

-7,3

Erhvervsleasing (b)

5244

6032

15,0

 

63281

60615

-4,2

Samlet tilgang (a+b)

6579

6870

4,4

 

81649

74023

-9,3

Erhvervskøretøjer i alt

2782

2654

-4,6

 

36909

33228

-10,0

Varebiler

2343

2186

-6,7

 

32278

27958

-13,4

Lastbiler

176

173

-1,7

 

2022

2052

1,5

Sættevognstrækkere

153

220

43,8

 

1973

2450

24,2

Busser

110

75

-31,8

 

636

768

20,8

Kilde: www.statistikbanken.dk/bil55

Nyregistrerede personbiler
Sæsonkorrigeret
12.400
november 2022
-6,3 %
oktober - november 2022

Nyt fra Danmarks Statistik

9. december 2022 - Nr. 415

Hent som PDF
Næste udgivelse: 12. januar 2023

Kontakt

Kilder og metode

Trenden i den månedsopgjerte figur er beregnet af sæsonkorrek-tionsprogrammet jDemetra, som benytter modellen X12-Arima.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation