Gå til sidens indhold

Svagt stigende tilgang af nye biler

Nyregistrerede personbiler
Sæsonkorrigeret
13.400
oktober 2022
+8,4 %
september - oktober 2022

Nyregistrerede motorkøretøjer oktober 2022

Der blev registreret 13.400 nye personbiler i oktober opgjort i sæsonkorrigerede tal, og det er 1,2 pct. flere end i september. Tilgangen til husholdningerne og erhvervene i oktober var hhv. 3,7 pct. lavere og 6,1 pct. højere end i september. Det samlede antal registreringer af nye biler i august-oktober 2022 var 8,4 pct. højere end i maj-juli 2022. I husholdningerne var stigningen på 5,9 pct., mens tilgangen i erhvervene steg med 10,8 pct. I denne artikel er der fokus på udviklingen i elbilernes andel af bestanden i husholdningerne og erhvervene, herunder hvilke typer private og offentlige virksomheder og organisationer, der har relativt flest/færrest elbiler.

Månedlig tilgang af nye personbiler i husholdninger og erhverv, faktiske og sæsonkorrigerede værdierKilde: www.statistikbanken.dk/bil55

Elbilerne udgjorde 22 pct. af de nye biler i oktober

2.400 elbiler udgjorde i oktober 22,1 pct. af de nye personbiler opgjort i faktiske tal mod 23,0 pct. i september. Husholdningerne stod for 1.500 elbiler, og det svarer til 28,8 pct. af deres nye biler mod 30,8 pct. i september. Elbilandelen i erhvervene var 15,8 pct. i oktober mod 14,3 pct. i september. Ud over de 2.400 nye elbiler blev der registreret lidt over 1.100 importerede brugte elbiler.

Markant lavere tilgang de seneste 12 måneder

Den samlede tilgang af nye biler i perioden november 2021 - oktober 2022 var på 153.700, hvilket var 21,1 pct. eller 41.100 lavere end i den foregående 12-månedersperiode. Tilgangen til husholdningerne faldt med 28,7 pct. til 80.000 biler, mens den faldt med 10,7 pct. i erhvervene til 73.700 biler. De fossilt drevne biler (benzin og diesel) gik 30,3 pct. tilbage i forhold til de foregående 12 måneder, mens elbilerne steg med 31,1 pct. Pluginhybriderne faldt med 19,4 pct.

Handlen med brugte biler er også i tilbagegang

Handlen med brugte biler i form af genregistreringer og ejerskifter er også i tilbagegang. Efter et niveau i 2020 og 2021 på omkring 50.000 biler om måneden, er niveauet i løbet af 2022 faldet til omkring 45.000. Det er især antallet af genregistreringer, der har udvist et fald. Husholdningerne står for omkring 87 pct. af brugtvognshandlen.

Handlen med brugte personbiler, udglattede værdierKilde: www.statistikbanken.dk/bil6

Bestanden af elbiler vokset med 83 pct. siden oktober sidste år

Bestanden af elbiler udgjorde ultimo oktober 102.000 stk., hvilket er 82,9 pct. flere end for et år siden. 85,1 pct. af bestanden har en bruger i husholdningerne, mens 14,9 pct. har en erhvervsbruger.

For husholdningernes vedkommende udgør elbilerne 3,3 pct. af bestanden, mens de for erhvervenes vedkommende udgør 7,9 pct. Elbilandelen for erhvervsbrugerne er størst i regionerne og kommunerne med hhv. 17,0 pct. og 14,8 pct., mens den er mindst i staten med 1,2 pct. For statens vedkommende svarer det til 81 biler.

Andelen af elbiler af bestanden af personbiler i husholdninger og erhverv og virksomhedsformKilde: Egne beregninger på basis af data i bilregistret.

Bestanden af personbiler i husholdninger og erhverv og virksomhedsform efter drivmiddel

 

I alt

Fossil

Plugin

El

El-andel

 

Antal

Pct.

I alt

2799758

2597993

99448

102030

3,6

Virksomheder i alt

191497

156570

19484

15205

7,9

Enkeltmandsvirksomhed

16455

14733

730

981

6,0

Aktieselskab

102509

79634

14471

8348

8,1

Anpartsselskab

37584

31948

2924

2634

7,0

Statslig administrativ enhed

6624

6495

48

81

1,2

Region

1390

1141

11

236

17,0

Primærkommune

13650

11510

43

2014

14,8

Øvrige virksomhedsformer

13285

11109

1257

911

6,9

Husholdninger

2608261

2441423

79964

86825

3,3

Tilgang af nye personbiler, sæsonkorrigeret

 

2022

 

2022

 

Maj

Juni

Juli

Aug.

Sept.

Okt.

 

Aug.-nov./
maj-juli

Okt./
sept.

 

antal

 

pct.

Tilgang i alt

11920

11522

12233

12107

13194

13355

 

8,4

1,2

I husholdningerne

6056

5568

6146

5935

6562

6319

 

5,9

-3,7

I erhvervene

5863

5953

6087

6171

6631

7036

 

10,8

6,1

Kilde: www.statistikbanken.dk/bil5 og bil55

Køb, leasing og tilgang af nye køretøjer, faktiske tal

 

Oktober

Æn-
dring

 

Nov. 2020
- okt. 2021

Nov. 2021
- okt. 2022

Æn-
dring

 

2021

2022

 

 

 

 

 

 

antal

pct.

 

antal

pct.

Nye personbiler i alt

12720

10895

-14,3

 

194810

153700

-21,1

Benzin

5762

5455

-5,3

 

103514

76811

-25,8

Diesel

1488

1201

-19,3

 

31485

17238

-45,3

El

2124

2408

13,4

 

22672

29713

31,1

Pluginhybrid mv.

3346

1831

-45,3

 

37139

29938

-19,4

Husholdningerne

 

 

 

 

 

 

 

Køb

5802

3734

-35,6

 

87362

59027

-32,4

Privatleasing

1644

1529

-7,0

 

24839

20939

-15,7

Samlet tilgang

7446

5263

-29,3

 

112201

79966

-28,7

Erhvervene

 

 

 

 

 

 

 

Køb

6918

7161

3,5

 

107448

94673

-11,9

Ikke-leasingbiler (a)

1287

787

-38,9

 

18660

13935

-25,3

Til leasing

5631

6374

13,2

 

88788

80738

-9,1

Erhvervsleasing (b)

3987

4845

21,5

 

63949

59799

-6,5

Samlet tilgang (a+b)

5274

5632

6,8

 

82609

73734

-10,7

Erhvervskøretøjer i alt

2579

2328

-9,7

 

37347

33356

-10,7

Varebiler

2212

1865

-15,7

 

32806

28115

-14,3

Lastbiler

159

155

-2,5

 

2035

2056

1,0

Sættevognstrækkere

185

277

49,7

 

1952

2382

22,0

Busser

23

31

34,8

 

554

803

44,9

Kilde: www.statistikbanken.dk/bil55

Nyregistrerede personbiler
Sæsonkorrigeret
13.400
oktober 2022
+8,4 %
september - oktober 2022

Nyt fra Danmarks Statistik

10. november 2022 - Nr. 378

Hent som PDF
Næste udgivelse: 9. december 2022

Kontakt

Kilder og metode

Trenden i den månedsopgjerte figur er beregnet af sæsonkorrek-tionsprogrammet jDemetra, som benytter modellen X12-Arima.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation