Gå til sidens indhold

Fortsat lav og vigende tilgang af nye biler

Nyregistrerede personbiler
Sæsonkorrigeret
11.700
august 2022
-1,9 %
juli til august 2022

Nyregistrerede motorkøretøjer august 2022

Der blev registreret 11.700 nye personbiler i august opgjort i sæsonkorrigerede tal, og det er 1,9 pct. færre end i juli. Tilgangen til husholdningerne og erhvervene i august var hhv. 4,1 pct. laveret og uændret. Det samlede antal registreringer af nye biler i perioden juni-august 2022 var 1,3 pct. lavere end i marts-maj. I husholdningerne var faldet på 2,2 pct., mens tilgangen i erhvervene var uændret. I denne artikel er der fokus på den aktuelle situation for elbilerne mht. registreringer af nye, import af brugte og den aktuelle bestand.

Månedlig tilgang af nye personbiler i husholdninger og erhverv, faktiske og sæsonkorrigerede værdierKilde: www.statistikbanken.dk/bil55

Elbilerne udgjorde 19 pct. af de nye biler i august

2.400 elbiler udgjorde i august 2022 19,0 pct. af de nye personbiler opgjort i faktiske tal mod 19,5 pct. i juli. Husholdningerne stod for knap 1.600 elbiler, og det svarer til 23,5 pct. af deres nye biler mod 25,2 pct. i juli. Elbilandelen i erhvervene var 14,2 pct. i juli mod 13,7 i juli.

Pluginhybriderne udgjorde med 2.300 biler i august 18,0 pct. af de nye biler mod 19,1 pct. i juli. 1.100 heraf gik til husholdningerne, hvilket svarer til 17,1 pct. af deres nye biler mod 16,1 pct. i juli. De resterende 1.200 biler gik til erhvervene svarende til 19,1 pct. af deres tilgang i august mod 22,0 pct. i juli.

Andelen af nye elbiler og pluginhybrider er steget kraftigt det seneste år

Samlet set udgjorde elbilerne og pluginhybriderne mv. i perioden september 2021 - august 2022 39,6 pct. af de nye biler mod 27,1 pct. i de foregående 12 måneder. For husholdningernes vedkommende var andelen 44,1 pct. mod 31,0 pct. I erhvervene var andelen 34,5 pct. mod 21,7 pct.

Tilgangen af nye personbiler fordelt på drivmiddel, faktiske talKilde: www.statistikbanken.dk/bil51

Importen af brugte elbiler næsten på niveau med tilgangen af nye

Importen af brugte elbiler har i januar-august 2022 næsten ligget på niveau med registreringerne af nye. 13.100 brugte og 16.500 nye elbiler giver en samlet tilgang på 29.600 biler i årets første otte måneder mod 16.600 i samme periode i 2021. Bestanden af elbiler ultimo august 2022 blev dermed fordoblet til 95.300 mod 47.600 i august 2021. Det svarer samtidig til en fordobling af deres andel af den samlede bestand af personbiler fra 1,7 pct. til 3,4 pct.

Registreringer af nye elbiler og import af brugteKilde: www.statistikbanken.dk/bil51 og egne beregninger på basis af data i bilregistret.

Markant lavere tilgang i de seneste 12 måneder

Den samlede tilgang af nye biler i perioden september 2021 - august 2022 var på 156.800, hvilket var 21,7 pct. eller 43.400 lavere end i den foregående 12-månedersperiode. Tilgangen til husholdningerne faldt med 28,0 pct. til 83.600 biler, mens den faldt med 12,9 pct. i erhvervene til 73.200 biler. De fossilt drevne biler (benzin og diesel) gik 35,1 pct. tilbage i forhold til de foregående 12 måneder, mens elbilerne steg med 42,4 pct. Pluginhybriderne faldt med 3,0 pct.

Tilgang af nye personbiler, sæsonkorrigeret

 

2022

 

2022

 

Mar.

Apr.

Maj

Juni

Juli

Aug.

 

Juni-aug./
mar.-maj

Aug./
juli

 

antal

 

pct.

Tilgang i alt

11343

12315

11796

11349

11938

11715

 

-1,3

-1,9

I husholdningerne

5527

6211

6013

5501

6053

5805

 

-2,2

-4,1

I erhvervene

5817

6104

5783

5848

5886

5910

 

-0,3

0,4

Kilde: www.statistikbanken.dk/bil5 og bil55

Køb, leasing og tilgang af nye køretøjer, faktiske tal

 

August

Æn-
dring

 

Sept. 2020
- aug. 2021

Sept. 2021
- aug. 2022

Æn-
dring

 

2021

2022

 

 

 

 

 

 

antal

pct.

 

antal

pct.

Nye personbiler i alt

15916

12827

-19,4

 

200164

156763

-21,7

Benzin

7656

6793

-11,3

 

110776

77260

-30,3

Diesel

1812

1276

-29,6

 

35083

17378

-50,5

El

3048

2443

-19,8

 

20794

29619

42,4

Pluginhybrid mv.

3400

2315

-31,9

 

33511

32506

-3,0

Husholdningerne

 

 

 

 

 

 

 

Køb

7268

4722

-35,0

 

89789

62571

-30,3

Privatleasing

2064

1943

-5,9

 

26354

21003

-20,3

Samlet tilgang

9332

6665

-28,6

 

116143

83574

-28,0

Erhvervene

 

 

 

 

 

 

 

Køb

8648

8105

-6,3

 

110375

94192

-14,7

Ikke-leasingbiler (a)

1450

1100

-24,1

 

19207

14794

-23,0

Til leasing

7198

7005

-2,7

 

91168

79398

-12,9

Erhvervsleasing (b)

5134

5062

-1,4

 

64814

58395

-9,9

Samlet tilgang (a+b)

6584

6162

-6,4

 

84021

73189

-12,9

Erhvervskøretøjer i alt

2979

3021

1,4

 

38480

33447

-13,1

Varebiler

2583

2608

1,0

 

33963

28489

-16,1

Lastbiler

196

185

-5,6

 

2067

1993

-3,6

Sættevognstrækkere

170

188

10,6

 

1849

2250

21,7

Busser

30

40

33,3

 

601

715

19,0

Kilde: www.statistikbanken.dk/bil55

Nyregistrerede personbiler
Sæsonkorrigeret
11.700
august 2022
-1,9 %
juli til august 2022

Nyt fra Danmarks Statistik

9. september 2022 - Nr. 306

Hent som PDF
Næste udgivelse: 11. oktober 2022

Kontakt

Kilder og metode

Trenden i den månedsopgjerte figur er beregnet af sæsonkorrek-tionsprogrammet jDemetra, som benytter modellen X12-Arima.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation