Gå til sidens indhold

Igen stigning i antallet af konkurser

Konkurser i aktive virksomheder
Sæsonkorrigeret
274
januar
+19,2 %
fra december til januar

Konkurser januar 2023

Ændret 07. februar 2023 kl. 09:10

Fejl i nøgletalsboksen og i overskriften på anden sidste afsnit. Der er også fundet fejl i forspalten i første tabel. Rettelserne er markeret med rød.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Der var 274 erklærede konkurser i januar blandt aktive virksomheder, når der korrigeres for normale sæsonudsving, og det er 19,2 pct. flere end i december. Konkurserne medførte 1.301 tabte job (omregnet til fuld tid) i faktiske tal, hvilket er 13,2 pct. flere end i december. Antallet af konkurser i aktive virksomheder i perioden november-januar var 0,2 pct. højere end i august-oktober, mens jobtabet var 7,3 pct. højere. Der er i denne artikel fokus på udviklingen af antallet af konkurser i detailhandlen, og på hvordan udviklingen har været i by og på land.

Konkurser i aktive virksomheder, sæsonkorrigeret og trend samt konkursramte fuldtidsjobKilde: www.statistikbanken.dk/konk3 og egne beregninger baseret på tal fra Konkursregistret, der ikke kan genfindes i Statistikbanken.

Udviklingen i detailhandlen, omsætning og strukturændringer

Udviklingen i detailhandlen og især dagligvarehandlen er et af de centrale elementer i diskussionerne om land-by udviklingen, herunder om forskellene mellem land og by er et problem. Det omfatter forhold som omsætning, brancheforskydninger, antal detailvirksomheder i byerne og i landområderne, handelsmuligheder og -adgang og konkurser mv.

Konkursernes omfang varierer på tværs af brancher og kommunegrupper

Et af spørgsmålene er, hvordan konkurserne fordeler sig mellem land og by og imellem brancherne.

For at få et billede af konkursernes relative omfang, har vi set på konkurstallene i forhold til antallet af virksomheder i den pågældende branche inden for hver kommunegruppe. Der er på tværs af alle brancher og kommunegrupper sket en betydelig stigning fra 2021 til 2022 i andelene, der blev ramt ramt af konkurs jf. figuren og tabellen nedenfor. Men der er betydlige forskelle brancherne imellem ligesom der er betydelige forskelle mellem kommunegrupperne.

Det mest iøjnefaldende er forskellen i det relative konkursomfang mellem hovedstadskommunerne på den ene side og provins-, oplands- og landkommunerne på den anden side. Med et gennemsnitlig relativt konkursomfang på 2,7-4,7 pct. for købmænd, bagere og slagtere i hovedstadskommunerne i forhold til 1,5-2,4 pct. i de andre bystørrelsesgrupper, ligger hovedstadskommunerne generelt højere end de andre kommuner.

Konkurser ift. antal virksomheder i den samlede detailhandel på kommunegrupperKilde: Egne beregninger på udtræk fra Danmarks Statistiks erhvervsstatistiske register og konkursregister.

Konkursernes relative omfang for den samlede detailhandel og udvalgte detailhandelsvirksomheder i kommunegrupper

 

2016

2018

2020

2022

 

konkurser af alle virksomheder, procent

Detailhandel i alt1

1,48

1,77

1,13

1,75

Hovedstadskommune

2,62

2,76

1,65

2,66

Storbykommune

1,53

1,98

1,41

1,82

Provinsbykommune

1,04

1,26

0,97

1,43

Oplandskommune

0,80

1,07

0,71

1,24

Landkommune

0,80

1,23

0,67

1,06

Købmænd i alt

2,26

2,35

2,13

2,40

Hovedstadskommune

3,48

3,04

3,04

3,76

Storbykommune

2,07

4,02

1,27

1,92

Provinsbykommune

1,66

0,88

2,57

0,68

Oplandskommune

2,29

0,98

3,17

2,72

Landkommune

0,88

2,39

0,00

1,71

Slagtere i alt

3,56

3,45

2,73

3,27

Hovedstadskommune

3,03

2,27

2,55

2,90

Storbykommune

6,38

15,56

4,88

2,33

Provinsbykommune

2,73

0,93

5,00

4,90

Oplandskommune

6,58

1,33

0,00

2,56

Landkommune

1,87

4,27

2,00

3,06

Bagere i alt

5,60

4,01

3,59

4,04

Hovedstadskommune

7,02

6,28

6,15

5,66

Storbykommune

10,00

3,77

0,00

5,66

Provinsbykommune

4,85

3,00

1,90

4,65

Oplandskommune

3,28

2,74

1,67

0,00

Landkommune

2,52

1,10

3,80

1,27

1 Omfatter kun den samlede detailhandel i alle brancherne i 47.11.10 - 47.99.00.
Anm.: Omfanget udtrykker andelen af alle virksomheder, der er gået konkurs.
Kilde: Egne beregninger på basis af Konkursregistret. Findes ikke i Statistikbanken.

Erklærede konkurser i januar i faktiske tal

Der var i alt 493 erklærede konkurser i januar opgjort i faktiske tal. Heraf var 253 konkurser eller 51 pct. i aktive virksomheder, der har ansatte og/eller en omsætning ≥ 1 mio. kr. De resterende 240 konkurser var i såkaldte nulvirksomheder, der ikke har ansatte og kun en mindre omsætning.

Regionerne Syddanmark og Midtjylland stod begge for 28 pct. af de tabte job

Der blev tabt 1.301 job ved de 493 erklærede konkurser i januar mod 1.149 tabte job i december. I november-januar blev i alt 3.906 job ramt af konkurs mod 3.640 i august-oktober. Region Hovedstaden stod for 26 pct. af de tabte job i januar, mens Region Sjælland stod for 15 pct. Region Syddanmark og Region Midtjylland stod begge for 28 pct., mens Region Nordjylland stod for 4 pct.

Tvangsopløsninger, efterfølgende konkurser og tidsforløb. Januar 2015 - januar 2023

 

Tvangsopløsninger

Konkurser1

Andel

Gennemsnit

Median

 

antal

pct.

dage

I alt

73553

33841

46,0

110

92

Aktive virksomheder

8497

4714

55,5

108

70

Nulvirksomheder

65056

29127

44,8

111

93

1Kun konkurser med en forudgående tvangsopløsning.
Kilde: Egne beregninger på særudtræk fra Erhvervsregistret, der ikke er i Statistikbanken

Konkurser og tabte job i udvalgte branchegrupper og i regioner mv.

 

2022

2023

 

Jan.

Feb.

Mar.

Apr.

Maj

Juni

Juli

Aug.

Sep.

Okt.

Nov.

Dec.

Jan.

 

antal konkurser

Sæsonkorrigerede i alt

536

451

952

789

882

678

600

571

648

705

626

361

547

Heraf i aktive

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

virksomheder

177

166

249

207

211

271

216

239

258

277

272

230

274

Faktiske i alt

447

363

970

729

833

630

477

311

530

909

959

660

493

Landbrug, skovbrug

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

og fiskeri

7

6

13

10

8

7

3

4

4

3

12

5

8

Industri, råstofindvinding

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

og forsyningsvirksomhed

24

24

33

23

35

27

33

13

34

30

44

31

26

Bygge og anlæg

74

59

128

103

108

137

77

68

92

155

172

94

96

Handel og transport mv.

129

120

266

201

224

186

121

120

163

287

286

216

179

Ejendomshandel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

og udlejning

6

5

23

21

20

12

16

7

17

17

20

26

12

Erhvervsservice

81

70

170

119

153

104

92

46

97

144

144

115

69

Øvrige brancher, ex.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

uoplyste

125

79

337

251

285

157

135

53

123

273

281

172

102

Uoplyst aktivitet

1

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

1

1

Hovedstaden

208

133

578

394

512

259

234

112

229

532

492

313

182

Sjælland

46

62

95

53

83

77

62

44

64

88

96

90

72

Syddanmark

60

73

115

66

87

87

59

52

72

98

131

84

97

Midtjylland

105

63

134

173

121

164

89

74

110

144

174

126

108

Nordjylland

28

32

48

43

30

43

33

29

55

47

66

47

34

 

antal tabte fuldtidsjob

I alt

555

669

1076

1393

948

1743

1044

893

1242

1505

1456

1149

1301

Hovedstaden

132

213

282

430

390

510

426

256

515

505

583

439

336

Sjælland

106

224

270

108

73

366

204

185

184

232

157

228

195

Syddanmark

96

107

249

313

166

283

203

174

167

345

217

129

359

Midtjylland

191

85

160

451

214

512

156

195

221

282

433

274

362

Nordjylland

30

40

115

91

105

72

55

83

155

141

66

79

49

Kilde: www.statistikbanken.dk/konk4 (branchegeupper), konk15 (enkeltbrancher), konk8 og egne beregninger.

Konkurser i aktive virksomheder
Sæsonkorrigeret
274
januar
+19,2 %
fra december til januar

Nyt fra Danmarks Statistik

7. februar 2023 - Nr. 34

Hent som PDF
Næste udgivelse: 7. marts 2023

Kontakt

Kilder og metode

Læs mere om kilder og metode i statistikdokumentationen.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation