Gå til sidens indhold

Højeste antal konkurser siden 2010

Konkurser i aktive virksomheder
Sæsonkorrigeret
226
december 2022
-15,8 %
fra november til december 2022

Konkurser december 2022

Med 2.834 konkurser i aktive virksomheder (ansatte og/eller en omsætning større end eller lig med 1 mio. kr.) endte 2022 på det højeste niveau siden 2010. Det svarer til, at lidt under 1,3 pct. af alle aktive virksomheder gik konkurs i 2022. I 2020 og 2021 var det relative omfang kun ca. 1 pct. Virksomheder med momslånene 1, 2 eller 3, som har skullet tilbagebetales i 2022, udgjorde 1.225 eller 43 pct. af konkurserne. Det lave antal konkurser i 2020-2021 efterfulgt af det store antal i 2022 skal derfor ses i lyset af støtteordningerne til erhvervslivet ifm. COVID-19 og disses ophør. Konkurserne i 2022 medførte tab af 13.700 fuldtidsjob, hvilket var det højeste antal siden 2013. Fordelingen af konkurserne i de aktive virksomheder på brancher og selskabsformer samt fordelingen af de tabte job i regionerne og den aktuelle udvikling er behandlet senere i artiklen.

Konkurser og tabte fuldtidsjob, årstalKilde: www.statistikbanken.dk/konk3

Konkurserne i aktive virksomheder fordelt på brancher

De to branchegrupper bygge og anlæg samt handel stod tilsammen for 45 pct. af konkurserne i aktive virksomheder i 2022 mod et gennemsnit for hele perioden 2009-2022 på 44 pct. Herudover stod erhvervsservice for 17 pct. og hoteller mv. for 11 pct. i 2022. Momslånvirksomhedernes andel af konkurserne i 2022 udgjorde fra 17 pct. i branchegruppen finansiering og forsikring til 49 pct. i handel. I hovedparten af de øvrige branchegrupper udgjorde momslånvirksomhederne mellem 39 og 48 pct. af alle konkurserne. I branchegruppen transport udgjorde momslånvirksomhederne 33 pct. af konkurserne.

Konkurser i udvalgte brancher, aktive virksomheder, årstalKilde: www.statistikbanken.dk/konk4

Konkurserne i de aktive virksomheder fordelt på selskabsformer

Iværksætterselskabernes fremkomst i 2014 betød, at de i årene 2017-2021 stod for 8-13 pct. af konkurserne i de aktive virksomheder. I 2022 skete 81 pct. af konkurserne i anpartsselskaber, 10 pct. i enkeltmandsvirksomheder og 6 pct. i aktieselskaber, mens der kun er et fåtal i iværksætterselskaberne.

Konkurser i aktive virksomheder fordelt på selskabsform, årstalKilde: Egne beregninger baseret på tal fra Konkursregistret, der ikke kan genfindes i Statistikbanken

Tabte job fordelt på regioner

Jobtabet på 13.700 i 2022 var det højeste siden 2013, men udviklingen og fordelingen regionerne imellem siden 2009 har været noget forskelligartet. Det generelle billede er, at Region Hovedstaden og Region Sjælland har haft en stigende andel af de tabte job med tilsammen 51 pct. i 2022 i forhold til gennemsnittet for hele perioden på 45 pct., mens de øvrige regioners andele tilsvarende er faldet.

Tabte fuldtidsjob fordelt på regioner, årstalKilde: www.statistikbanken.dk/konk3 og egne beregninger baseret på tal fra Konkursregistret, der ikke kan genfindes i Statistikbanken

Fald i antal konkurser i december 2022

Der var 226 erklærede/kundgjorte konkurser i december blandt aktive virksomheder, når der korrigeres for normale sæsonudsving, og det er 15,8 pct. færre end i november. Konkurserne i december medførte 1.149 tabte job (omregnet til fuld tid) i faktiske tal, hvilket er 21,1 pct. færre end i november. Antallet af konkurser i aktive virksomheder i fjerde kvartal var 7,8 pct. højere end i tredje kvartal, mens jobtabet var 29,3 pct. højere.

Konkurser i aktive virksomheder, sæsonkorrigeret og trend samt konkursramte fuldtidsjobKilde: www.statistikbanken.dk/konk3 og egne beregninger baseret på tal fra Konkursregistret, der ikke kan genfindes i Statistikbanken

Erklærede konkurser i december 2022

Det totale antal erklærede konkurser i december var på 660 opgjort i faktiske tal, hvoraf de 253 eller 38 pct. var i aktive virksomheder, der har ansatte og/eller en omsætning ≥ 1 mio. kr. 201 af disse var anpartsselskaber, mens 29 var enkeltmandsvirksomheder. De resterende 407 konkurser var i de såkaldte nulvirksomheder, der ikke har ansatte og kun en mindre omsætning. 358 heraf var anpartsselskaber, mens 22 var enkeltmandsvirksomheder og 19 iværksætterselskaber. I det sidste halve år er er 194 iværksætterselskaber gået konkurs mod 1.431 i første halvår.

Tvangsopløsninger, efterfølgende konkurser og tidsforløb. Januar 2015 - december 2021

 

Tvangsopløsninger

Konkurser1

Andel

Gennemsnit

Median

 

antal

pct.

dage

I alt

73343

33649

45,9

110

92

Aktive virksomheder

8487

4691

55,3

108

70

Nulvirksomheder

64856

28958

44,6

110

93

1Kun konkurser med en forudgående tvangsopløsning.
Kilde: Egne beregninger på særudtræk fra Erhvervsregistret, der ikke er i Statistikbanken

Konkurser og tabte job i udvalgte branchegrupper og i regioner mv.

 

2021

2022

 

Dec.

Jan.

Feb.

Mar.

Apr.

Maj

Juni

Juli

Aug.

Sept.

Okt.

Nov.

Dec.

 

antal

Sæsonkorrigerede i alt

566

549

452

954

791

885

679

601

573

648

702

620

355

Heraf i aktive

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

virksomheder

199

181

166

249

207

213

271

217

240

258

275

269

226

Faktiske i alt

981

447

363

970

729

833

630

477

311

530

909

959

660

Landbrug, skovbrug

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

og fiskeri

14

7

6

13

10

8

7

3

4

4

3

12

5

Industri, råstofindvinding

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

og forsyningsvirksomhed

43

24

24

33

23

35

27

33

13

34

30

44

31

Bygge og anlæg

129

74

59

128

103

108

137

77

68

92

155

172

94

Handel og transport mv.

243

129

120

266

201

224

186

121

120

163

287

286

216

Ejendomshandel og

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

udlejning

19

6

5

23

21

20

12

16

7

17

17

20

26

Erhvervsservice

182

81

70

170

119

153

104

92

46

97

144

144

115

Øvrige brancher, ex.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

uoplyste

351

125

79

337

251

285

157

135

53

123

273

281

172

Uoplyst aktivitet

0

1

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

1

Hovedstaden

626

208

133

578

394

512

259

234

112

229

532

492

313

Sjælland

86

46

62

95

53

83

77

62

44

64

88

96

90

Syddanmark

75

60

73

115

66

87

87

59

52

72

98

131

84

Midtjylland

155

105

63

134

173

121

164

89

74

110

144

174

126

Nordjylland

39

28

32

48

43

30

43

33

29

55

47

66

47

 

antal tabte fuldtidsjob

I alt

694

555

669

1076

1393

948

1743

1044

893

1242

1505

1456

1149

Hovedstaden

271

132

213

282

430

390

510

426

256

515

505

583

439

Sjælland

63

106

224

270

108

73

366

204

185

184

232

157

228

Syddanmark

93

96

107

249

313

166

283

203

174

167

345

217

129

Midtjylland

218

191

85

160

451

214

512

156

195

221

282

433

274

Nordjylland

49

30

40

115

91

105

72

55

83

155

141

66

79

Kilde: www.statistikbanken.dk/konk4 (branchegeupper), konk15 (enkeltbrancher) konk8 og egne beregninger.

Konkurser i aktive virksomheder
Sæsonkorrigeret
226
december 2022
-15,8 %
fra november til december 2022

Nyt fra Danmarks Statistik

10. januar 2023 - Nr. 7

Hent som PDF
Næste udgivelse: 7. februar 2023

Kontakt

Kilder og metode

Læs mere om kilder og metode i statistikdokumentationen.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation