Gå til sidens indhold

Fortsat stigende tendens i antallet af konkurser

Konkurser i aktive virksomheder
Sæsonkorrigeret
271
november
-2,5 %
fra oktober til november

Konkurser november 2022

Der var 271 erklærede konkurser i november blandt aktive virksomheder, når der korrigeres for normale sæsonudsving, og det er 2,5 pct. færre end i oktober. Konkurserne medførte 1.456 tabte job (omregnet til fuld tid) i faktiske tal, hvilket er 3,3 pct. færre end i oktober. Antallet af konkurser i aktive virksomheder i perioden september-november var 11,2 pct. højere end i juni-august, mens jobtabet var 14,2 pct. højere. Der er i denne artikel fokus på udviklingen af antallet af konkurser i aktive virksomheder inden for udvalgte branchegrupper siden 2019 samt forskellene i den relative andel af regionernes virksomheder, der er gået konkurs.

Konkurser i aktive virksomheder, sæsonkorrigeret og trend samt konkursramte fuldtidsjobKilde: www.statistikbanken.dk/konk3 og egne beregninger baseret på tal fra Konkursregistret, der ikke kan genfindes i Statistikbanken.

Knap halvdelen af de konkursramte virksomheder fik COVID-momslån

Konkurser blandt de aktive virksomheder, der har fået momslån, udgjorde 43 pct. af det faktiske antal konkurser i de aktive virksomheder i årets første 11 måneder - 1.119 ud af 2.581 konkurser. Det har også været niveauet efter tilbagebetalingsfristen den 1. april (gælder momslånene 1, 2 og 3, som udgør hovedparten). Det gælder for brancherne nævnt nedenfor, at konkurserne i aktive momslånvirksomheder i 2022 udgjorde mellem 34,3 pct. (transport) og 50,6 pct. (engroshandel) af konkurserne i branchernes aktive virksomheder. En del af konkurserne vil formentlig være indtruffet tidligere, hvis virksomhederne ikke havde haft adgang til de forskellige støtteordninger ifm. COVID-19.

Byggebranchen hårdest ramt af konkurser

Stigningen i antallet af konkurser i aktive virksomheder i 2022 er især trukket af udviklingen inden for byggeri, erhvervsservice, detailhandel og restauranter. Figuren nedenfor viser udviklingstendenserne for antallet af konkurser i udvalgte branchegrupper. Mens udviklingen i årene efter finanskrisen i 2009-2010 har været præget af relativt små udsving, er billedet vendt i 2022 med ret store stigninger i de fleste af branchegrupperne. Byggeri og restauranter ligger for øjeblikket ca. 110 pct. højere end niveauet i 2019, mens detailhandel, transport og erhvervsservice ligger ca. 50 pct. højere. Eneste undtagelse er industri, der ligger på samme niveau som i 2019.

Udviklingstendenser for antallet af konkurser i aktive virksomheder, udglattede værdierKilde: Egne beregninger baseret på tal fra Konkursregistret, der ikke kan genfindes i Statistikbanken. Udglatningen af de faktiske tal er foretaget vha. et Hodrick-Prescott filter.

Konkursernes omfang varierer på tværs af brancher og regioner

For at få et billede af konkursernes relative omfang har vi set på konkurstallene i forhold til antallet af virksomheder i den pågældende branche i hver region. Som det fremgår af tabellen nedenfor, er der på tværs af alle brancher og regioner sket en betydelig stigning fra 2021 til 2022 i andelen, der blev ramt ramt af konkurs, men som det indikeres i figuren ovenfor, er der betydlig forskel brancherne imellem. Hertil kommer, at der for de enkelte brancher er betydelige regionale forskelle.

For byggeriet har der fx været betydeligt større omfang af konkurser i 2022 for virksomheder i Region Hovedstaden end i Region Nordlylland. I detailhandlen har det været virksomhederne i Region Syddanmark og Region Midtjylland,  der relativt set har haft flest konkurser. De samme regioner har også haft relativt flest konkurser blandt restauranterne - tæt fulgt af Hovedstaden. Endelig er det Region Syddanmark, der ligger højst for virksomhederne indenfor erhvervsservice.

Konkursernes relative omfang for udvalgte branchegrupper i regionerne, kun aktive virksomheder

 

 

2019

2020

2021

2022*

 

 

konkurser af alle virksomheder, procent

Hele landet, alle brancher

 

1,19

1,01

0,97

1,15

Bygge og anlæg

Hovedstaden

2,44

2,08

2,17

2,78

 

Sjælland

1,91

2,07

2,18

2,33

 

Syddanmark

2,01

1,70

1,26

2,12

 

Midtjylland

1,59

1,37

1,75

2,37

 

Nordjylland

1,59

1,57

1,49

1,78

Detailhandel

Hovedstaden

2,07

1,44

1,46

1,53

 

Sjælland

1,67

1,34

1,29

1,64

 

Syddanmark

2,42

1,32

0,70

1,84

 

Midtjylland

1,86

1,43

1,21

1,89

 

Nordjylland

1,43

0,95

0,76

1,63

Restauranter

Hovedstaden

2,27

2,96

2,25

2,49

 

Sjælland

2,28

2,18

1,70

2,05

 

Syddanmark

2,46

1,71

1,54

2,63

 

Midtjylland

1,93

1,91

2,23

2,62

 

Nordjylland

1,49

1,97

2,76

2,28

Erhvervsservice

Hovedstaden

1,17

1,29

1,20

1,24

 

Sjælland

1,48

1,39

1,15

1,17

 

Syddanmark

1,10

1,15

0,73

1,40

 

Midtjylland

0,97

0,88

0,94

1,11

 

Nordjylland

1,31

0,87

0,87

1,19

Anm.: Konkursernes relative omfang for 2022 er beregnet for konkurserne i januar-november. Omfanget udtrykker andelen af alle virksomheder, der er gået konkurs.
Kilde: Egne beregninger på basis af Konkursregistret. Findes ikke i Statistikbanken.

Erklærede konkurser i november i faktiske tal

Der var i alt 959 erklærede konkurser i november opgjort i faktiske tal. Heraf var 345 konkurser eller 36 pct. i aktive virksomheder, der har ansatte og/eller en omsætning ≥ 1 mio. kr. De resterende 614 konkurser var i såkaldte nulvirksomheder, der ikke har ansatte og kun en mindre omsætning.

Region Hovedstaden stod for 40 pct. af de tabte job

Der blev tabt 1.456 job ved de 959 erklærede konkurser i november mod 1.505 tabte job i oktober. I september-november blev i alt 4.203 job ramt af konkurs mod 3.680 i juni-august. Region Hovedstaden stod for 40 pct. af de tabte job i november, mens Region Sjælland stod for 11 pct. og Region Syddanmark for 15 pct. Region Midtjylland stod for 30 pct. og Region Nordjylland for 5 pct.

Tvangsopløsninger, efterfølgende konkurser og tidsforløb. Januar 2015 - november 2022

 

Tvangsopløsninger

Konkurser1

Andel

Gennemsnit

Median

 

antal

pct.

dage

I alt

73114

33181

45,4

110

92

Aktive virksomheder

8167

4535

55,5

108

70

Nulvirksomheder

64947

28646

44,1

110

93

1Kun konkurser med en forudgående tvangsopløsning.
Kilde: Egne beregninger på særudtræk fra Erhvervsregistret, der ikke er i Statistikbanken

Konkurser og tabte job i udvalgte branchegrupper og i regioner mv.

 

2021

2022

 

Nov.

Dec.

Jan.

Feb.

Mar.

Apr.

Maj

Juni

Juli

Aug.

Sep.

Okt.

Nov.

 

antal konkurser

Sæsonkorrigerede i alt

596

617

583

464

736

686

836

667

604

595

690

742

709

Heraf i aktive

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

virksomheder

192

194

180

167

247

206

215

267

218

243

260

278

271

Faktiske i alt

795

981

447

363

970

729

833

630

477

311

530

909

959

Landbrug, skovbrug

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

og fiskeri

10

14

7

6

13

10

8

7

3

4

4

3

12

Industri, råstofindvinding

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

og forsyningsvirksomhed

41

43

24

24

33

23

35

27

33

13

34

30

44

Bygge og anlæg

112

129

74

59

128

103

108

137

77

68

92

155

172

Handel og transport mv.

220

243

129

120

266

201

224

186

121

120

163

287

286

Ejendomshandel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

og udlejning

18

19

6

5

23

21

20

12

16

7

17

17

20

Erhvervsservice

147

182

81

70

170

119

153

104

92

46

97

144

144

Øvrige brancher, ex.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

uoplyste

246

351

125

79

337

251

285

157

135

53

123

273

281

Uoplyst aktivitet

1

-

1

-

-

1

-

-

-

-

-

-

-

Hovedstaden

452

626

208

133

578

394

512

259

234

112

229

532

492

Sjælland

84

86

46

62

95

53

83

77

62

44

64

88

96

Syddanmark

47

75

60

73

115

66

87

87

59

52

72

98

131

Midtjylland

173

155

105

63

134

173

121

164

89

74

110

144

174

Nordjylland

39

39

28

32

48

43

30

43

33

29

55

47

66

 

antal tabte fuldtidsjob

I alt

1232

694

555

669

1076

1393

948

1743

1044

893

1242

1505

1456

Hovedstaden

594

271

132

213

282

430

390

510

426

256

515

505

583

Sjælland

221

63

106

224

270

108

73

366

204

185

184

232

157

Syddanmark

129

93

96

107

249

313

166

283

203

174

167

345

217

Midtjylland

177

218

191

85

160

451

214

512

156

195

221

282

433

Nordjylland

111

49

30

40

115

91

105

72

55

83

155

141

66

Kilde: www.statistikbanken.dk/konk4 (branchegeupper), konk15 (enkeltbrancher), konk8 og egne beregninger.

Konkurser i aktive virksomheder
Sæsonkorrigeret
271
november
-2,5 %
fra oktober til november

Nyt fra Danmarks Statistik

7. december 2022 - Nr. 411

Hent som PDF
Næste udgivelse: 10. januar 2023

Kontakt

Kilder og metode

Læs mere om kilder og metode i statistikdokumentationen.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation