Gå til sidens indhold

Stadig lav forbrugertillid trods stigning

Forbrugertillidsindikatoren
-30,4
november 2022
+6,6
fra oktober til november 2022

Forbrugerforventninger november 2022

Forbrugertilliden for november måned ligger på minus 30,4 og er dermed steget en del siden oktober, hvor den lå på minus 37,0. Gennemsnittet for de seneste seks måneder ligger på minus 29,2. Fire ud af fem indikatorer, der tilsammen danner forbrugertilliden, er steget siden sidste måned. Kun indikatoren om vurdering af familiens nuværende økonomiske situation er omtrent uændret i forhold til sidste måned. Stigningen i forbrugertilliden skyldes dog primært kraftige stigninger i indikatorerne om forbrugernes forventninger til Danmarks og familiens fremtidige økonomiske situation, samt en markant stigningen i købelysten. Forbrugertilliden belyser befolkningens syn på dens nuværende og fremtidige økonomiske situation.

Forbrugertillidsindikatoren og udvalgte delindikatorerKilde: www.statistikbanken.dk/forv1

Vurdering af Danmarks nuværende økonomiske situation stiger

Danmarks økonomiske situation i dag vurderes dårligere end for et år siden. Indikatoren er dog steget siden sidste måned og ligger nu på minus 60,0. Gennemsnittet for de seneste seks måneder ligger på minus 52,6. Forbrugerne vurderer fortsat, at familiens økonomiske situation i dag er dårligere end for et år siden. Indikatoren ligger på minus 32,4, mens gennemsnittet for de seneste seks måneder ligger højere, på minus 25,7.

Forventningerne til Danmarks og familiens økonomi stiger kraftigt

Indikatoren om forventningerne til familiens økonomiske situation om et år er steget markant siden sidste måned, hvor den lå på minus 14,1, og ligger nu på minus 4,9. Gennemsnittet for de seneste seks måneder ligger på minus 8,0. Indikatoren om forventningerne til Danmarks økonomiske situation om et år er ligeledes steget kraftigt siden sidste måned, hvor den lå på minus 24,3 og ligger nu på minus 12,1. Gennemsnittet for de seneste seks måneder ligger markant lavere, på minus 19,8.

Forbrugerne afventer med køb af større forbrugsgoder

Forbrugerne vurderer fortsat, at det ikke er fordelagtigt at anskaffe større forbrugsgoder i øjeblikket. Indikatoren er dog steget betydelig siden sidste måned, hvor den lå på minus 50,7 og ligger nu på minus 42,3. Gennemsnittet for de seneste seks måneder ligger lidt højere på minus 39,7.

Forbrugerne oplever fortsat højere priser

Forbrugerne oplever, at priserne i dag er markant højere end for et år siden. Indikatoren ligger i november på 72,6, mens gennemsnittet for de seneste seks måneder er 69,7.

Indikatoren om, hvordan priserne vil udvikle sig i løbet af de næste 12 måneder, er 6,4 i november.  Det indikerer, at forbrugerne fortsat forventer prisstigninger, dog i en meget mindre grad end de i gennemsnittet har gjort for de seneste seks måneder, hvor gennemsnittet lå på 15,8.

På linket kan den faktiske prisudvikling i forbrugerprisindekset ses og følges hver måned på www.statistikbanken.dk/pris111 og i sidste offentliggørelse Nyt fra Danmarks Statistik 2022:376.

Forbrugerne forventer stigende arbejdsløshed

Forbrugerne forventer fortsat, at arbejdsløsheden vil været steget om et år sammenlignet med i dag. Indikatoren er dog faldet siden sidste måned og ligger nu på 25,7, hvilket er betydeligt højere end gennemsnittet for de seneste seks måneder, der ligger på 20,2. Dvs. at forbrugerne fortsat forventer en markant højere stigning i arbejdsløsheden om et år, end de i gennemsnittet gjorde i det seneste halve år.

Udvikling i forbrugertillidsindikatoren

 

2019

2020

2021

2022

 

 

 

 

Juni

Juli

Aug.

Sep.

Okt.

Nov.

 

nettotal

Forbrugertillidsindikatoren

3,8

-4,1

0,3

-24,8

-25,6

-25,1

-32,1

-37,0

-30,4

Hvordan er familiens økonomiske situation i dag sammenlignet med for et år siden?

7,6

4,7

5,3

-17,3

-21,3

-21,5

-29,4

-32,1

-32,4

Hvordan tror du, familiens økonomiske situation vil være om et år sammenlignet med i dag?

12,7

10,9

11,9

-7,8

-7,2

-4,6

-9,2

-14,1

-4,9

Hvordan synes du, den økonomiske situation for Danmark er i dag sammenlignet med for et år siden?

7,1

-20,9

-12,1

-42,1

-45,5

-48,3

-55,6

-64,1

-60,0

Hvordan tror du, at den økonomiske situation for Danmark vil være om et år sammenlignet med i dag?

-1,5

-6,1

4,4

-23,5

-23,0

-13,7

-22,4

-24,3

-12,1

Mener du, at det for øjeblikket er fordelagtigt at anskaffe større forbrugsgoder som fjernsyn, vaskemaskine eller lignende, eller er det bedre at vente?

-7,1

-9,1

-7,9

-33,0

-30,7

-37,7

-44,0

-50,7

-42,3

Anm. 1: Forbrugertillidsindikatoren er et simpelt gennemsnit af nettotallene for de fem spørgsmål i denne tabel.
Anm: 2: Nettotallene tildeles svaret meget bedre værdien 100, lidt bedre værdien 50, uændret værdien 0, lidt dårligere værdien -50 og meget dårligere værdien -100. Nettotallene beregnes ved at summere værdier for svarene og dividere summen med antallet af afgivne svar. Svarmulighederne kan dog variere i forhold til spørgsmålets formulering, men princippet er det samme.
Læs mere på www.dst.dk/fti.
Kilde: www.statistikbanken.dk/forv1

Udviklingen i øvrige forbrugerforventninger

 

2019

2020

2021

2022

 

 

 

 

Juni

Juli

Aug.

Sep.

Okt.

Nov.

 

nettotal

Hvordan synes du, priserne er i dag sammenlignet med for et år siden?1

-7,7

-12,8

1,2

63,6

66,7

71,2

73,3

70,9

72,6

Sammenlignet med den nuværende situation hvordan tror du, priserne vil udvikle sig i løbet de kommende 12 måneder?2

24,6

21,9

30,0

28,2

22,5

0,8

17,8

18,9

6,4

Hvordan tror du, arbejdsløsheden vil være om et år, sammenlignet med i dag?3

0,8

14,7

-6,5

12,6

18,1

15,8

17,9

31,3

25,7

Hvor meget vil familien i de kommende 12 måneder bruge til større forbrugsgoder sammenlignet med de sidste 12 måneder?

-2,8

-5,8

-0,1

-16,9

-17,5

-17,5

-20,0

-27,4

-25,7

Anser du det for fornuftigt at spare op i den nuværende økonomiske situation?

58,0

58,5

56,6

61,4

60,8

63,0

60,3

64,9

59,7

Regner du med i de kommende 12 måneder at kunne spare noget op (ud over opsparing i form af afdrag på prioritetslån og andre lån)?

33,0

35,6

41,5

25,4

26,0

26,9

16,6

12,3

14,2

Hvordan er familiens økonomiske situation for øjeblikket? Med andre ord: Kan du/I lægge noget til side, slår pengene lige til, eller bruger du/I mere, end du/I tjener?

28,9

30,8

35,0

24,6

18,4

23,7

16,4

18,5

19,4

Anm. 1: Se anmærkning under første tabel.
1 I nettotallene tildeles svaret meget højere værdien 100, noget højere værdien 50, lidt højere værdien 0, uændret værdien -50 og lidt lavere værdien -100. Nettotallene beregnes ved at summere værdier for svarene og dividere summen med antal afgivne svar.
2 I nettotallene tildeles svaret stige hurtigere end nu værdien 100, stige i samme tempo som nu værdien 50, stige langsommere end nu værdien 0, forblive uændret værdien -50 og falde lidt værdien -100. Nettotallene beregnes ved at summere værdier for svarene og dividere summen med antal afgivne svar.
3 Ved spørgsmålet om arbejdsløshed betyder et positivt nettotal, at forbrugerne forventer en stigning. Et negativt tal betyder fald.
Kilde: www.statistikbanken.dk/forv1

Forbrugertillidsindikatoren
-30,4
november 2022
+6,6
fra oktober til november 2022

Nyt fra Danmarks Statistik

22. november 2022 - Nr. 388

Hent som PDF
Næste udgivelse: 20. december 2022

Kontakt

Kilder og metode

Undersøgelsen gennemføres i første halvdel af hver måned via telefoninterviews og internetbesvarelser med et repræsentativt udsnit af befolkningen i alderen 16-74 år. En ændring i en indikator fra en måned til en anden skal normalt være over 5 for at være statistisk sikker. Der er ikke basis for at sæsonkorrigere forbrugertillidsindikatoren. 

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation