Gå til sidens indhold

Forbrugertilliden på endnu et historisk lavpunkt

Forbrugertillidsindikatoren
-32,1
september 2022
-7,0
fra august til september 2022

Forbrugerforventninger september 2022

Forbrugertilliden for september måned ligger på minus 32,1 og er dermed faldet markant siden august, hvor den lå på minus 25,1. Forbrugertilliden har dermed ramt et nyt laveste niveau i statistikkens 48-årige historie. Gennemsnittet for de seneste seks måneder ligger på minus 25,2. Alle fem indikatorer, der danner forbrugertilliden, er faldet siden sidste måned, dog er det forbrugernes forventninger til Danmarks fremtidige økonomiske situation, samt deres vurdering af familiens nuværende økonomiske situation, der er faldet mest. Forbrugertilliden belyser befolkningens syn på dens nuværende og fremtidige økonomiske situation.

Forbrugertillidsindikatoren og udvalgte delindikatorerKilde: www.statistikbanken.dk/forv1

Vurdering af familiens nuværende økonomiske situation falder kraftigt

Danmarks økonomiske situation i dag vurderes dårligere end for et år siden. Indikatoren ligger på minus 55,6, mens gennemsnittet for de seneste seks måneder ligger på minus 43,1. Forbrugerne vurderer, at familiens egen økonomiske situation i dag er dårligere end for et år siden. Indikatoren ligger på minus 29,4, hvilket er det laveste niveau i statistikkens historie. Gennemsnittet for de seneste seks måneder ligger højere, på minus 19,7.

Forventningerne til Danmarks økonomiske situation falder markant

Forbrugerne forventer, at familiens økonomiske situation vil være dårligere om et år end i dag. Indikatoren ligger på minus 9,2. Gennemsnittet for de seneste seks måneder er på minus 7,2. Forbrugerne forventer, at Danmarks økonomiske situation om et år vil være betydeligt dårligere end i dag. Efter en stigning i august er indikatoren faldet markant og ligger nu på minus 22,4. Gennemsnittet for de seneste seks måneder ligger på minus 21,3.

Forbrugerne vil holde igen med køb af større forbrugsgoder

Forbrugerne vurderer fortsat, at det ikke er fordelagtigt at anskaffe større forbrugsgoder i øjeblikket. Indikatoren er faldet yderligere siden sidste måneds fald og ligger på minus 44,0. Gennemsnittet for de seneste seks måneder ligger på minus 34,4.

Forbrugerne oplever fortsat højere priser

Forbrugerne oplever, at priserne i dag er markant højere end for et år siden. Indikatoren ligger i september på 73,3. Gennemsnittet for de seneste seks måneder er 63,3.

Indikatoren om, hvordan priserne vil udvikle sig i løbet af de næste 12 måneder, er steget fra 0,8 i august til 17,8 i september, hvilket indikerer, at forbrugerne fortsat forventer markante prisstigninger. Gennemsnittet for de seneste seks måneder er på 24,9.

På linket kan den faktiske prisudvikling i forbrugerprisindekset ses og følges hver måned på www.statistikbanken.dk/pris111 og i sidste offentliggørelse Nyt fra Danmarks Statistik 2022:307.

Forbrugerne forventer stigende arbejdsløshed

Forbrugerne forventer fortsat, at arbejdsløsheden vil været steget om et år sammenlignet med i dag. Indikatoren ligger på 17,9 mens gennemsnittet for de seneste seks måneder er 14,1. Dvs. at forbrugerne forventer fortsat en højere stigning i arbejdsløsheden om et år, end de i gennemsnittet gjorde i det seneste halve år.

Udvikling i forbrugertillidsindikatoren

 

2019

2020

2021

2022

 

 

 

 

Apr.

Maj

Juni

Juli

Aug.

Sep.

 

nettotal

Forbrugertillidsindikatoren

3,8

-4,1

0,3

-20,9

-22,4

-24,8

-25,6

-25,1

-32,1

Hvordan er familiens økonomiske situation i dag sammenlignet med for et år siden?

7,6

4,7

5,3

-13,9

-14,8

-17,3

-21,3

-21,5

-29,4

Hvordan tror du, familiens økonomiske situation vil være om et år sammenlignet med i dag?

12,7

10,9

11,9

-8,4

-6,1

-7,8

-7,2

-4,6

-9,2

Hvordan synes du, den økonomiske situation for Danmark er i dag sammenlignet med for et år siden?

7,1

-20,9

-12,1

-29,1

-37,8

-42,1

-45,5

-48,3

-55,6

Hvordan tror du, at den økonomiske situation for Danmark vil være om et år sammenlignet med i dag?

-1,5

-6,1

4,4

-22,2

-23,2

-23,5

-23,0

-13,7

-22,4

Mener du, at det for øjeblikket er fordelagtigt at anskaffe større forbrugsgoder som fjernsyn, vaskemaskine eller lignende, eller er det bedre at vente?

-7,1

-9,1

-7,9

-31,0

-30,1

-33,0

-30,7

-37,7

-44,0

Anm. 1: Forbrugertillidsindikatoren er et simpelt gennemsnit af nettotallene for de fem spørgsmål i denne tabel.
Anm: 2: Nettotallene tildeles svaret meget bedre værdien 100, lidt bedre værdien 50, uændret værdien 0, lidt dårligere værdien -50 og meget dårligere værdien -100. Nettotallene beregnes ved at summere værdier for svarene og dividere summen med antallet af afgivne svar. Svarmulighederne kan dog variere i forhold til spørgsmålets formulering, men princippet er det samme.
Læs mere på www.dst.dk/fti.
Kilde: www.statistikbanken.dk/forv1

Udviklingen i øvrige forbrugerforventninger

 

2019

2020

2021

2022

 

 

 

 

Apr.

Maj

Juni

Juli

Aug.

Sep.

 

nettotal

Hvordan synes du, priserne er i dag sammenlignet med for et år siden?1

-7,7

-12,8

1,2

50,8

54,4

63,6

66,7

71,2

73,3

Sammenlignet med den nuværende situation hvordan tror du, priserne vil udvikle sig i løbet de kommende 12 måneder?2

24,6

21,9

30,0

42,4

37,6

28,2

22,5

0,8

17,8

Hvordan tror du, arbejdsløsheden vil være om et år, sammenlignet med i dag?3

0,8

14,7

-6,5

11,0

9,1

12,6

18,1

15,8

17,9

Hvor meget vil familien i de kommende 12 måneder bruge til større forbrugsgoder sammenlignet med de sidste 12 måneder?

-2,8

-5,8

-0,1

-12,7

-14,5

-16,9

-17,5

-17,5

-20,0

Anser du det for fornuftigt at spare op i den nuværende økonomiske situation?

58,0

58,5

56,6

57,9

62,4

61,4

60,8

63,0

60,3

Regner du med i de kommende 12 måneder at kunne spare noget op (ud over opsparing i form af afdrag på prioritetslån og andre lån)?

33,0

35,6

41,5

29,8

30,1

25,4

26,0

26,9

16,6

Hvordan er familiens økonomiske situation for øjeblikket? Med andre ord: Kan du/I lægge noget til side, slår pengene lige til, eller bruger du/I mere, end du/I tjener?

28,9

30,8

35,0

22,9

28,5

24,6

18,4

23,7

16,4

Anm. 1: Se anmærkning under første tabel.
1 I nettotallene tildeles svaret meget højere værdien 100, noget højere værdien 50, lidt højere værdien 0, uændret værdien -50 og lidt lavere værdien -100. Nettotallene beregnes ved at summere værdier for svarene og dividere summen med antal afgivne svar.
2 I nettotallene tildeles svaret stige hurtigere end nu værdien 100, stige i samme tempo som nu værdien 50, stige langsommere end nu værdien 0, forblive uændret værdien -50 og falde lidt værdien -100. Nettotallene beregnes ved at summere værdier for svarene og dividere summen med antal afgivne svar.
3 Ved spørgsmålet om arbejdsløshed betyder et positivt nettotal, at forbrugerne forventer en stigning. Et negativt tal betyder fald.
Kilde: www.statistikbanken.dk/forv1

Forbrugertillidsindikatoren
-32,1
september 2022
-7,0
fra august til september 2022

Nyt fra Danmarks Statistik

22. september 2022 - Nr. 322

Hent som PDF
Næste udgivelse: 21. oktober 2022

Kontakt

Kilder og metode

Undersøgelsen gennemføres i første halvdel af hver måned via telefoninterviews og internetbesvarelser med et repræsentativt udsnit af befolkningen i alderen 16-74 år. En ændring i en indikator fra en måned til en anden skal normalt være over 5 for at være statistisk sikker. Der er ikke basis for at sæsonkorrigere forbrugertillidsindikatoren. 

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation