Gå til sidens indhold

Firmaernes salg faldt i november

Firmaernes salg ekskl. energi
Sæsonkorrigeret
450,0 mia. kr.
november 2022
-2,2%
oktober 2022 - november 2022

Firmaernes køb og salg november 2022

Firmaernes samlede salg ekskl. energi faldt 2,2 pct. fra oktober til november, mens det indenlandske salg faldt 0,1 pct. Når firmaernes samlede salg ekskl. energi for september-november sammenlignes med de foregående tre måneder, faldt salget med 0,8 pct. I samme periode steg det indenlandske salg med 0,4 pct. Salget er korrigeret for normale sæsonudsving og effekten af handelsdage. Statistikken opgøres i løbende priser, hvorfor resultaterne skal ses i lyset af den senere tids prisudvikling. I denne artikel ses nærmere på udviklingen i producentpriserne og i erhvervenes forventninger til de kommende aktiviteter.

Firmaernes salg i løbende priser, sæsonkorrigeretKilde: www.statistikbanken.dk/fiks11

Et aktuelt overblik over tilstanden i dansk økonomi

Faldet i de sæsonkorrigerede tal for firmaernes samlede køb ekskl. energi i november ses inden for flere brancher. Nedgangen er størst inden for transport, som falder 11,0 pct. i forhold til oktober. Herudover falder information og kommunikation 3,2 pct. mens handel falder 1,8 pct. Den største procentvise stigning i salget i november ses inden for ejendomshandel og udlejning, som stiger 15,4 pct. i forhold til oktober. Industriens salg steg 1,7 pct. i november. Temasiden Et overblik over dansk økonomi giver et aktuelt billede af tilstanden i dansk økonomi for en række udvalgte indikatorer.

Fald i forventninger til kommende aktivitet trods faldende producentpriser

De seneste to måneders fald i firmaernes samlede salg, ekskl. energi ses også i producentprisindeks for varer, som også har været faldende i de seneste måneder, se Nyt fra Danmarks Statistik 2022:426. På trods af de faldende producentpriser er erhvervenes forventninger til aktiviteten i de kommende måneder fortsat negativ, hvilket ses i Erhvervstillidsindikatoren og i de fire sammensatte konjunkturbarometre for erhvervslivet, se Nyt fra Danmarks Statistik 2023:1.

Producentprisindekset og erhvervenes forventninger til omsætning/produktion i 2022Kilde: www.statistikbanken.dk/pris4315, kbs1, kbd1, baro6 og kbyg11

Det faktiske salg stadig større end sidste år

Det ikke-sæsonkorrigerede salg viser, at firmaernes samlede salg ekskl. energi steg 8,7 pct., når november 2022 sammenlignes med november 2021. Stigningen er bredt funderet og ses inden for alle brancher på nær handel med biler og motorcykler. Dette skal ses i lyset af den senere tids betydelige prisstigninger.

Revisioner og særlige forhold

Det sæsonkorrigerede salg for oktober var 459,9 mia. kr. i den seneste offentliggørelse af Nyt fra Danmarks Statistik 2022:424 og revideres i denne offentliggørelse til 460,0 mia. kr.

Firmaernes salg ekskl. energi mv.

 

Sæsonkorrigeret

 

Ikke-sæsonkorrigeret

 

2020

2021

2022

 

2020

2021

2022

 

mia. kr.

Januar

356,8

337,9

416,4

 

342,3

311,1

391,3

Februar

337,3

344,5

431,6

 

305,5

305,5

387,3

Marts

335,1

374,2

448,7

 

344,8

391,8

471,4

April

309,5

366,9

448,2

 

305,9

358,2

437,6

Maj

308,6

368,5

460,4

 

297,7

356,8

455,5

Juni

327,2

375,7

462,3

 

339,9

404,4

488,0

Juli

333,4

377,7

462,4

 

319,1

356,1

428,5

August

330,4

377,7

474,9

 

311,3

363,6

466,2

September

334,3

390,4

478,7

 

346,9

406,2

500,0

Oktober

341,5

397,1

460,0

 

355,3

403,3

466,2

November

340,6

412,9

450,0

 

349,3

430,4

467,7

December

343,9

406,9

.

 

390,8

465,5

.

Kilde: www.statistikbanken.dk/fiks11

Firmaernes salg i udvalgte erhvervshovedgrupper

 

Sæsonkorrigeret

Ikke-sæsonkorrigeret

 

Okt.
2022

 

Nov.
2022

 

Æn-
dring

 

Juni
2022
- Aug.
2022

Sep.
2022
-Nov.
2022

Æn-
dring

 

Nov.
2021

 

Nov.
2022

 

Æn-
dring

 

 

mia. kr.

pct.

mia. kr.

pct.

mia. kr.

pct.

I alt ekskl. energi mv.

460,0

450,0

-2,2

1399,5

1388,6

-0,8

430,4

467,7

8,7

I alt inkl. energi mv.

740,2

661,8

-10,6

2258,8

2236,7

-0,0

581,5

695,7

19,6

Heraf:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Landbrug, skovbrug og fiskeri

11,6

11,6

-0,2

34,1

34,9

2,3

11,0

12,5

14,1

Industri

90,2

91,8

1,7

276,8

274,7

-0,8

84,1

94,1

11,9

Bygge og anlæg

32,9

33,0

0,3

95,1

97,8

2,8

33,2

38,0

14,3

Handel

163,2

160,2

-1,8

491,2

493,3

0,4

156,8

170,0

8,4

Handel med biler og

 

 

 

 

 

 

 

 

 

motorcykler

17,1

16,0

-6,5

50,3

51,0

1,4

18,7

18,5

-0,6

Engroshandel

111,3

109,1

-2,0

336,5

337,2

0,2

100,4

113,6

13,1

Detailhandel

34,7

35,1

1,0

104,4

105,1

0,7

37,7

37,9

0,6

Transport

70,5

62,8

-11,0

232,0

210,0

-9,5

61,0

62,7

2,8

Hoteller og restauranter

7,2

7,2

0,5

20,1

21,1

4,6

6,2

7,2

15,1

Information og kommunikation

19,5

18,8

-3,2

56,4

58,0

2,8

18,8

19,2

2,2

Finansiering og forsikring

8,8

8,9

0,9

26,9

26,4

-2,0

9,5

9,8

3,2

Ejendomshandel og udlejning

7,3

8,5

15,4

21,7

23,4

8,2

4,7

6,4

38,0

Anm.: Visse ydelser er ikke momspligtige, fx personbefordring, så statistikken viser ikke alt salg.
Kilde: www.statistikbanken.dk/fiks11

Firmaernes salg ekskl. energi
Sæsonkorrigeret
450,0 mia. kr.
november 2022
-2,2%
oktober 2022 - november 2022

Nyt fra Danmarks Statistik

13. januar 2023 - Nr. 13

Hent som PDF
Næste udgivelse: 15. februar 2023

Kontakt

Kilder og metode

Statistikken er baseret på oplysninger, som firmaerne meddeler Skattestyrelsen ved moms-angivelsen. Yderligere oplysninger om Firmaernes køb og salg kan ses på www.dst.dk/fiks_info. Køb og salg i visse branchegrupper, fx landbrug, skovbrug og fiskeri, er for en stor dels vedkommende estimeret, da en stor del af firmaerne indberetter moms kvartalsvist eller halvårligt. Revisioner i disse branchegrupper er derfor normalt større end i andre branchegrupper. Køb og salg er opgjort i løbende priser uden moms, men inklusive punktafgifter. Der er anvendt indirekte sæsonkorrektion. For enkelte brancher er der ikke fundet sæsonbestemt variation. Firmaernes køb og salg består både af indenlandsk og udenlandsk handel, men oplysningerne om ikke-momspligtigt salg, herunder eksport, er behæftet med en vis usikkerhed. Det samme gælder dermed også firmaernes salg i alt. Se nærmere beskrivelse i statistikdokumentationen og på emnesiden. Branchefordelingen er foretaget af Danmarks Statistik i overensstemmelse med branchenomenklaturen Dansk Branchekode 2007 (DB07) efter firmaets hovedbranche.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation