Gå til sidens indhold

Firmaernes salg faldt i oktober

Firmaernes salg ekskl. energi
Sæsonkorrigeret
459,9 mia kr.
oktober 2022
-4,0%
september 2022 - oktober 2022

Firmaernes køb og salg oktober 2022

Firmaernes samlede salg ekskl. energi faldt 4,0 pct. fra september til oktober, mens det indenlandske salg faldt 2,0 pct. Når firmaernes samlede salg ekskl. energi for august-oktober sammenlignes med de foregående tre måneder, steg salget med 1,8 pct. I samme periode steg det indenlandske salg med 1,1 pct. Salget er korrigeret for normale sæsonudsving og effekten af handelsdage. Denne statistik opgøres i løbende priser, hvorfor resultaterne skal ses i lyset af den senere tids betydelige prisstigninger.

Firmaernes salg i løbende priser, sæsonkorrigeretKilde: www.statistikbanken.dk/fiks11

Kun bygge og anlæg samt hoteller og restauranter havde fremgang

Udviklingen i firmaernes samlede salg ekskl. energi viser, at konjunkturfølsomme brancher som hoteller og restauranter samt bygge og anlæg havde en positiv udvikling på hhv. 6,4 og 3,6 pct. fra september til oktober. Øvrige brancher oplevede en negativ udvikling i salget, herunder transport, handel og industri på hhv. 8,1, 4,2 og 2,8 pct.

Fortsat store stigninger i det faktiske salg

Det ikke-sæsonkorrigerede salg viser, at firmaernes samlede salg ekskl. energi steg 15,1 pct., når oktober 2022 sammenlignes med oktober 2021. Stigningen er især båret af stigninger inden for brancherne transport, industri og handel på hhv. 32,3, 16,3 og 13,2 pct. Dette skal ses i lyset af den senere tids betydelige prisstigninger. Inden for ejendomshandel og udlejning samt detailhandel ses fald på hhv. 4,7 og 0,1 pct.

Revisioner og særlige forhold

Det sæsonkorrigerede salg for september var 479,5 mia. kr. i den seneste offentliggørelse af Nyt fra Danmarks Statistik 2022:382 og revideres i denne offentliggørelse til 479,0 mia. kr.

Firmaernes salg ekskl. energi mv.

 

Sæsonkorrigeret

 

Ikke-sæsonkorrigeret

 

2020

2021

2022

 

2020

2021

2022

 

mia. kr.

Januar

357,0

337,8

416,3

 

342,3

311,1

391,4

Februar

336,5

343,5

430,7

 

305,5

305,5

387,7

Marts

335,1

374,8

450,0

 

344,8

391,8

471,9

April

310,1

367,7

449,8

 

305,9

358,2

437,8

Maj

309,1

369,4

461,8

 

297,7

356,7

455,9

Juni

327,4

376,4

463,5

 

339,9

404,4

488,4

Juli

333,7

377,9

463,2

 

319,1

356,0

428,7

August

330,6

377,8

475,2

 

311,3

363,5

466,0

September

334,2

390,2

479,0

 

346,9

406,1

500,4

Oktober

341,4

396,4

459,9

 

355,3

402,9

466,5

November

339,3

410,9

.

 

349,3

430,3

.

December

343,3

406,2

.

 

390,8

465,0

.

Kilde: www.statistikbanken.dk/fiks11

Firmaernes salg i udvalgte erhvervshovedgrupper

 

Sæsonkorrigeret

Ikke-sæsonkorrigeret

 

Sep.
2022

 

Okt.
2022

 

Æn-
dring

 

Maj
2022
- Juli
2022

Aug.
2022
-Okt.
2022

Æn-
dring

 

Okt.
2021

 

Okt.
2022

 

Æn-
dring

 

 

mia. kr.

pct.

mia. kr.

pct.

mia. kr.

pct.

I alt ekskl. energi mv.

479,0

459,9

-4,0

1388,5

1414,1

1,8

402,9

466,5

15,8

I alt inkl. energi mv.

838,4

746,8

-10,9

2033,7

2477,6

21,8

523,5

725,3

38,5

Heraf:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Landbrug, skovbrug og fiskeri

11,8

11,6

-1,5

32,9

35,7

8,3

9,7

11,6

20,0

Industri

92,8

90,2

-2,8

276,9

277,3

0,1

76,9

89,5

16,3

Bygge og anlæg

31,9

33,0

3,6

95,4

96,8

1,5

28,6

34,2

19,7

Handel

169,9

162,8

-4,2

491,8

498,4

1,3

142,2

161,0

13,2

Handel med biler og

 

 

 

 

 

 

 

 

 

motorcykler

17,9

17,2

-3,7

49,8

52,3

5,1

15,9

16,8

5,7

Engroshandel

116,6

110,7

-5,1

337,1

341,0

1,2

91,6

109,5

19,6

Detailhandel

35,3

34,8

-1,4

105,0

105,1

0,1

34,7

34,6

-0,1

Transport

76,8

70,6

-8,1

225,9

226,4

0,3

53,0

70,1

32,3

Hoteller og restauranter

6,8

7,2

6,4

19,8

20,9

5,1

6,5

7,4

13,5

Information og kommunikation

19,6

19,5

-0,5

56,1

58,1

3,5

18,6

20,1

8,3

Finansiering og forsikring

8,7

8,8

0,7

25,3

27,5

8,9

8,9

9,3

4,8

Ejendomshandel og udlejning

7,6

7,2

-4,1

22,6

21,5

-4,5

11,4

10,9

-4,7

Anm.: Visse ydelser er ikke momspligtige, fx personbefordring, så statistikken viser ikke alt salg.
Kilde: www.statistikbanken.dk/fiks11

Firmaernes salg ekskl. energi
Sæsonkorrigeret
459,9 mia kr.
oktober 2022
-4,0%
september 2022 - oktober 2022

Nyt fra Danmarks Statistik

15. december 2022 - Nr. 424

Hent som PDF
Næste udgivelse: 13. januar 2023

Kontakt

Kilder og metode

Statistikken er baseret på oplysninger, som firmaerne meddeler Skattestyrelsen ved moms-angivelsen. Yderligere oplysninger om Firmaernes køb og salg kan ses på www.dst.dk/fiks_info. Køb og salg i visse branchegrupper, fx landbrug, skovbrug og fiskeri, er for en stor dels vedkommende estimeret, da en stor del af firmaerne indberetter moms kvartalsvist eller halvårligt. Revisioner i disse branchegrupper er derfor normalt større end i andre branchegrupper. Køb og salg er opgjort i løbende priser uden moms, men inklusive punktafgifter. Der er anvendt indirekte sæsonkorrektion. For enkelte brancher er der ikke fundet sæsonbestemt variation. Firmaernes køb og salg består både af indenlandsk og udenlandsk handel, men oplysningerne om ikke-momspligtigt salg, herunder eksport, er behæftet med en vis usikkerhed. Det samme gælder dermed også firmaernes salg i alt. Se nærmere beskrivelse i statistikdokumentationen og på emnesiden. Branchefordelingen er foretaget af Danmarks Statistik i overensstemmelse med branchenomenklaturen Dansk Branchekode 2007 (DB07) efter firmaets hovedbranche.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation