Gå til sidens indhold

Firmaernes salg steg i september

Firmaernes salg ekskl. energi
Sæsonkorrigeret
479,5 mia. kr.
september 2022
+1,1%
august 2022 - september 2022

Firmaernes køb og salg september 2022

Firmaernes samlede salg ekskl. energi steg 1,1 pct. fra august til september, mens det indenlandske salg steg 0,7 pct. Når udviklingen i juli-september sammenlignes med de foregående tre måneder, steg firmaernes salg ekskl. energi med 3,5 pct. I samme periode steg det indenlandske salg med 0,7 pct. Salget er korrigeret for normale sæsonudsving og effekten af handelsdage. Denne statistik opgøres i løbende priser, hvorfor resultaterne skal ses i lyset af den senere tids betydelige prisstigninger.

Firmaernes salg i løbende priser, sæsonkorrigeretKilde: www.statistikbanken.dk/fiks11

Fald i de store branchers salg med undtagelse af handlen

Udviklingen i firmaernes samlede salg ekskl. energi viser, at der var en negativ udvikling i salget inden for transport, industri, bygge og anlæg på hhv. 2,4, 0,7 og 0,6 pct. Kun udviklingen inden for handlen var positiv med 2,4 pct. Her bidrog handel med biler og motorcykler og engroshandel med stigninger på hhv. 3,9 og 2,7 pct. 

Fortsat store stigninger i det faktiske salg

Det ikke-sæsonkorrigerede salg viser, at firmaernes samlede salg ekskl. energi steg 23,1 pct., når september 2022 sammenlignes med september 2021. Stigningen er især båret af stigninger inden for brancherne transport, handel og industri, der havde stigninger på hhv. 57,1, 22,7 og 22,4 pct. Dette skal ses i lyset af den senere tids betydelige prisstigninger.

Vigende salg i brancherne inden for bygge og anlæg

Siden maj ses et vigende salg i brancherne inden for bygge og anlæg fra 31,8 mia. kr. til 31,5 mia. kr. i september. Denne udvikling ser ud til at kunne fortsætte, idet den sammensatte konjunkturindikator for bygge og anlæg viser, at der i brancherne generelt er negative forventninger til fremtiden, se Nyt fra Danmarks Statistik 2022:362

Firmaernes salg og sammensat konjunkturindikator for bygge og anlæg, sæsonkorrigeretKilde: Firmaernes salg fra tabel www.statistikbanken.dk/fiks11 samt "Sammensat konjunkturindikator for bygge og anlæg (brudkorrigeret) efter sæsonkorrigering, indikator og tid", sammensat konjunkturindikator, i alt, brudkorrigeret, tabel www.statistikbanken.dk/KBYG44K

Revisioner og særlige forhold

Det sæsonkorrigerede salg for august var 471,1 mia. kr. i den seneste offentliggørelse af Nyt fra Danmarks Statistik 2022:349 og revideres i denne offentliggørelse til 474,5 mia. kr.

Firmaernes salg ekskl. energi mv.

 

Sæsonkorrigeret

 

Ikke-sæsonkorrigeret

 

2020

2021

2022

 

2020

2021

2022

 

mia. kr.

Januar

361,4

342,3

423,0

 

342,3

311,1

391,1

Februar

336,9

343,8

430,6

 

305,5

305,5

387,6

Marts

332,4

370,5

445,0

 

344,8

391,8

471,8

April

309,1

366,4

446,2

 

305,9

358,2

437,9

Maj

307,6

367,2

459,5

 

297,7

356,7

455,9

Juni

326,2

374,9

462,3

 

339,9

404,2

488,5

Juli

333,6

377,5

461,5

 

319,1

355,9

428,1

August

330,9

378,4

474,5

 

311,3

363,5

465,3

September

333,4

390,6

479,5

 

346,9

405,9

499,5

Oktober

341,7

396,2

.

 

355,3

403,0

.

November

340,8

412,3

.

 

349,3

430,4

.

December

345,6

409,7

.

 

390,8

465,1

.

Kilde: www.statistikbanken.dk/fiks11

Firmaernes salg i udvalgte erhvervshovedgrupper

 

Sæsonkorrigeret

Ikke-sæsonkorrigeret

 

Aug.
2022

 

Sep.
2022

 

Æn-
dring

 

April
2022
- Juni
2022

Juli
2022
-Sep.
2022

Æn-
dring

 

Sep.
2021

 

Sep.
2022

 

Æn-
dring

 

 

mia. kr.

pct.

mia. kr.

pct.

mia. kr.

pct.

I alt ekskl. energi mv.

474,5

479,5

1,1

1368,1

1415,5

3,5

405,9

499,5

23,1

I alt inkl. energi mv.

848,4

844,6

-0,5

1985,5

2408,2

21,3

497,1

826,7

66,3

Heraf:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Landbrug, skovbrug og fiskeri

11,0

10,8

-2,5

32,0

31,7

-0,9

10,5

11,5

9,7

Industri

94,4

93,7

-0,7

272,7

279,5

2,5

81,3

99,5

22,4

Bygge og anlæg

31,7

31,5

-0,6

94,2

94,8

0,6

31,2

35,4

13,4

Handel

165,9

169,8

2,4

485,4

499,0

2,8

144,6

177,4

22,7

Handel med biler og

 

 

 

 

 

 

 

 

 

motorcykler

17,3

17,9

3,9

49,1

52,1

6,2

16,4

18,5

12,7

Engroshandel

113,4

116,5

2,7

330,7

341,4

3,2

95,9

124,4

29,7

Detailhandel

35,2

35,4

0,4

105,6

105,5

-0,1

32,3

34,5

7,0

Transport

79,0

77,1

-2,4

217,3

234,1

7,7

49,1

77,2

57,1

Hoteller og restauranter

7,3

7,3

-0,7

20,0

21,7

8,4

7,0

8,5

20,3

Information og kommunikation

18,9

19,8

4,8

56,0

57,2

2,2

18,4

20,5

11,6

Finansiering og forsikring

10,0

8,8

-12,4

25,3

27,1

7,2

9,0

8,9

-0,7

Ejendomshandel og udlejning

6,8

7,6

11,5

22,2

21,8

-1,8

6,6

6,5

-0,6

Anm.: Visse ydelser er ikke momspligtige, fx personbefordring, så statistikken viser ikke alt salg.
Kilde: www.statistikbanken.dk/fiks11

Firmaernes salg ekskl. energi
Sæsonkorrigeret
479,5 mia. kr.
september 2022
+1,1%
august 2022 - september 2022

Nyt fra Danmarks Statistik

15. november 2022 - Nr. 382

Hent som PDF
Næste udgivelse: 15. december 2022

Kontakt

Kilder og metode

Statistikken er baseret på oplysninger, som firmaerne meddeler Skattestyrelsen ved moms-angivelsen. Yderligere oplysninger om Firmaernes køb og salg kan ses på www.dst.dk/fiks_info. Køb og salg i visse branchegrupper, fx landbrug, skovbrug og fiskeri, er for en stor dels vedkommende estimeret, da en stor del af firmaerne indberetter moms kvartalsvist eller halvårligt. Revisioner i disse branchegrupper er derfor normalt større end i andre branchegrupper. Køb og salg er opgjort i løbende priser uden moms, men inklusive punktafgifter. Der er anvendt indirekte sæsonkorrektion. For enkelte brancher er der ikke fundet sæsonbestemt variation. Firmaernes køb og salg består både af indenlandsk og udenlandsk handel, men oplysningerne om ikke-momspligtigt salg, herunder eksport, er behæftet med en vis usikkerhed. Det samme gælder dermed også firmaernes salg i alt. Se nærmere beskrivelse i statistikdokumentationen og på emnesiden. Branchefordelingen er foretaget af Danmarks Statistik i overensstemmelse med branchenomenklaturen Dansk Branchekode 2007 (DB07) efter firmaets hovedbranche.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation