Gå til sidens indhold

Firmaernes salg faldt i juli

Firmaernes salg ekskl. energi
Sæsonkorrigeret
457,8 mia. kr.
juli 2022
-0,5%
juni 2022 - juli 2022

Firmaernes køb og salg juni og juli 2022

Firmaernes samlede salg ekskl. energi faldt 0,5 pct. fra juni til juli, mens det indenlandske salg faldt 2,7 pct. Når udviklingen i maj-juli sammenlignes med de foregående tre måneder, steg firmaernes salg ekskl. energi med 1,7 pct. I samme periode steg det indenlandske salg med 6,7 pct. Salget er korrigeret for normale sæsonudsving og effekten af handelsdage. Denne statistik opgøres i løbende priser, hvorfor resultaterne skal ses i lyset af den senere tids betydelige prisstigninger, læs mere nedenfor.

Firmaernes salg i løbende priser, sæsonkorrigeretKilde: www.statistikbanken.dk/fiks11

Fald i flere brancher men positiv fremgang i transporten

Udviklingen i firmaernes samlede salg ekskl. energi viste, at der var fald i brancherne landbrug, skovbrug og fiskeri, ejendomshandel og udlejning samt information og kommunikation på hhv. 17,5 pct., 3,0 pct. og 2,7 pct. Omvendt var der fremgang på 4,0 pct. inden for transportbrancherne.

Fortsat store stigninger i det faktiske salg

Det ikke-sæsonkorrigerede salg viste, at firmaernes samlede salg ekskl. energi steg 19,6 pct., når juli 2022 sammenlignes med juli 2021. Stigningen er især båret af stigninger inden for brancherne transport og industri, der havde stigninger på hhv. 68,1 og 20,8 pct. Dette skal ses i lyset af den senere tids betydelige prisstigninger.

Indenlandsk salg og producentprisindeks

Det indenlandske salg er beregnet som den indberettede værdi af firmaernes salgsmoms multipliceret med fire, og opgøres dermed ekskl. moms men med punktafgifter. Af figuren nedenfor ses udviklingen i det indenlandske salg sammenholdt med udviklingen i producentprisindekset. Det ses af figuren, at begge tidsserier er steget siden midten af 2021, dog er det indenlandske salg ikke steget med samme hastighed som producentprisindekset. Udviklingen i producentprisindekset er også beskrevet i Nyt fra Danmarks Statistik 2022:280.

Indenlandsk salg og producentprisindeks, 2015=100, ændring i forhold til samme måned året førKilde: Indenlandsk salg ekskl. energi: www.statistikbanken.dk/fiks11. Følgende beregninger er foretaget: Indeksberegning med 2015=100, sidste måned i et tre-måneders gennemsnit samt ændring i forhold til samme måned året før (pct.). Producentprisindeks: www.statistikbanken.dk/PRIS4315 ændring i forhold til samme måned året før (pct.)

Revisioner og særlige forhold

Det sæsonkorrigerede salg for maj var 448,7 mia. kr. i den seneste offentliggørelse af Nyt fra Danmarks Statistik 2022:254 og revideres i denne offentliggørelse til 458,5 mia. kr.

Firmaernes salg ekskl. energi mv.

 

Sæsonkorrigeret

 

Ikke-sæsonkorrigeret

 

2020

2021

2022

 

2020

2021

2022

 

mia. kr.

Januar

361,4

342,3

423,5

 

342,3

311,0

391,3

Februar

336,8

343,8

431,0

 

305,5

305,4

387,8

Marts

332,3

370,4

445,0

 

344,8

391,7

472,0

April

308,8

365,8

445,3

 

305,9

358,1

437,7

Maj

307,3

366,6

458,5

 

297,7

356,7

455,7

Juni

325,4

373,6

459,9

 

339,9

404,1

487,6

Juli

333,1

376,6

457,8

 

319,1

355,8

425,7

August

331,7

379,5

.

 

311,3

363,4

.

September

334,5

392,4

.

 

346,9

405,9

.

Oktober

341,9

396,4

.

 

355,3

402,9

.

November

341,0

412,5

.

 

349,3

430,3

.

December

345,6

409,9

.

 

390,8

465,2

.

Kilde: www.statistikbanken.dk/fiks11

Firmaernes salg i udvalgte erhvervshovedgrupper

 

Sæsonkorrigeret

Ikke-sæsonkorrigeret

 

Juni
2022

 

Juli
2022

 

Æn-
dring

 

Feb.
2022
- april
2022

Maj
2022
- juli
2022

Æn-
dring

 

Juli
2021

 

Juli
2022

 

Æn-
dring

 

 

mia. kr.

pct.

mia. kr.

pct.

mia. kr.

pct.

I alt ekskl. energi mv.

459,9

457,8

-0,5

1321,3

1376,1

4,2

355,8

425,7

19,6

I alt inkl. energi mv.

663,7

711,2

7,2

1923,0

2042,5

6,2

413,0

646,8

56,6

Heraf:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Landbrug, skovbrug og fiskeri

10,9

9,0

-17,5

31,3

30,4

-2,7

9,4

8,1

-13,9

Industri

90,4

91,2

0,9

267,3

274,3

2,6

68,4

82,6

20,8

Bygge og anlæg

31,7

31,5

-0,6

91,1

94,9

4,1

21,5

24,3

13,1

Handel

162,2

162,2

0,0

472,4

488,1

3,3

128,8

147,3

14,4

Handel med biler og

 

 

 

 

 

 

 

 

 

motorcykler

16,3

16,6

1,8

47,6

49,2

3,3

14,4

14,4

-0,1

Engroshandel

110,5

110,4

-0,1

319,3

332,6

4,2

81,1

98,3

21,3

Detailhandel

35,4

35,2

-0,3

105,5

106,3

0,7

33,4

34,6

3,8

Transport

75,1

78,1

4,0

193,8

225,9

16,6

46,1

77,4

68,1

Hoteller og restauranter

6,5

6,5

0,3

18,0

19,5

8,5

6,0

6,7

11,9

Information og kommunikation

18,4

18,0

-2,7

54,5

54,6

0,1

15,2

15,9

4,6

Finansiering og forsikring

8,4

8,3

-2,0

24,9

25,0

0,1

8,4

8,6

2,2

Ejendomshandel og udlejning

7,5

7,3

-3,0

21,3

22,4

5,1

9,7

11,0

13,4

Anm.: Visse ydelser er ikke momspligtige, fx personbefordring, så statistikken viser ikke alt salg.
Kilde: www.statistikbanken.dk/fiks11

Firmaernes salg ekskl. energi
Sæsonkorrigeret
457,8 mia. kr.
juli 2022
-0,5%
juni 2022 - juli 2022

Nyt fra Danmarks Statistik

15. september 2022 - Nr. 312

Hent som PDF
Næste udgivelse: 13. oktober 2022

Kontakt

Kilder og metode

Statistikken er baseret på oplysninger, som firmaerne meddeler Skattestyrelsen ved moms-angivelsen. Yderligere oplysninger om Firmaernes køb og salg kan ses på www.dst.dk/fiks_info. Køb og salg i visse branchegrupper, fx landbrug, skovbrug og fiskeri, er for en stor dels vedkommende estimeret, da en stor del af firmaerne indberetter moms kvartalsvist eller halvårligt. Revisioner i disse branchegrupper er derfor normalt større end i andre branchegrupper. Køb og salg er opgjort i løbende priser uden moms, men inklusive punktafgifter. Der er anvendt indirekte sæsonkorrektion. For enkelte brancher er der ikke fundet sæsonbestemt variation. Firmaernes køb og salg består både af indenlandsk og udenlandsk handel, men oplysningerne om ikke-momspligtigt salg, herunder eksport, er behæftet med en vis usikkerhed. Det samme gælder dermed også firmaernes salg i alt. Se nærmere beskrivelse i statistikdokumentationen og på emnesiden. Branchefordelingen er foretaget af Danmarks Statistik i overensstemmelse med branchenomenklaturen Dansk Branchekode 2007 (DB07) efter firmaets hovedbranche.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation