Gå til sidens indhold

Ejerlejlighedspriserne stiger fortsat

Ejendomssalg (kvt.) 2. kvt. 2022

Ændret 30. september 2022 kl. 14:00

Desværre var der tale om et prisfald på enfamiliehuse og ikke en prisstigning, som blev angivet i første afsnit. Det er rettet og markeret med rødt.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

På landsplan er priserne på ejerlejligheder steget med 1,0 pct. fra første til andet kvartal 2022, når man kigger på de sæsonkorrigerede tal. For enfamiliehuse var der tale om et prisfald på 0,3 pct., mens priserne på sommerhuse faldt med 1,1 pct. når der er korrigeret for sæsonudsving. Boligpriserne har generelt været stigende siden 2012, omend prisudviklingen på ejerlejligheder stagnerede i 2018-2019, og steg igen under COVID-19.

Prisindeks for enfamiliehuse, ejerlejligheder og sommerhuse på landsplan, faktisk og sæsonkorrigeret*Kilde: www.statistikbanken.dk/ej5 og ej12

Korrigeret for inflation er kun lejligheder dyrere end før finanskrisen

Trods stigningerne i boligpriserne siden 2012, er det kun priserne på ejerlejligheder, der ligger over niveauet fra før finanskrisen, når man korrigerer for prisudviklingen i det samlede Forbrugerprisindeks. For ejerlejligheder er prisen 12,2 pct. højere i andet kvartal 2022, end da priserne toppede i tredje kvartal 2006. For enfamiliehuse var prisen 3,8 pct. lavere i andet kvartal 2022, end da priserne toppede i første kvartal 2007, mens priserne på sommerhuse er 12,7 pct. lavere i andet kvartal 2022, end da priserne toppede i andet kvartal 2007.

Sæsonkorrigeret prisindeks i alm. fri handel korrigeret med Forbrugerprisindekset*Kilde: www.statistikbanken.dk/ej12 og pris113

Laveste salg af enfamiliehuse i Region Hovedstaden i ni år

Over hele landet har der været færre salg af enfamiliehuse i andet kvartal 2022 end i de foregående kvartaler, når der er korrigeret for sæsonudsving. I Region Hovedstaden skal man helt tilbage til slutningen af 2013 for at finde et handelsniveau, der er lavere end i andet kvartal 2022. I fjerde kvartal 2013 blev der handlet 2.156 huse, mens der blev handlet 2.159 huse i andet kvartal 2022. I Region Sjælland og Region Midtjylland skal man tilbage til andet kvartal 2019 for at finde et tilsvarende handelsniveau, mens man i Region Syddanmark og Region Nordjylland skal tilbage til første halvår 2020 for at finde et tilsvarende handelsniveau.

Sæsonkorrigeret antal salg af enfamiliehuse fordelt på regioner i alm. fri handel*Kilde: www.statistikbanken.dk/ej12

Laveste salg af ejerlejligheder i Region Hovedstaden i otte år

På tværs af hele landet har der været færre handler med ejerlejligheder i forhold til de foregående kvartaler, når man korrigerer for sæsonudsving. I Region Hovedstaden skal man tilbage til starten af 2014 for at finde det seneste kvartal med lavere handelsaktivitet end i andet kvartal 2022, hvor der blev handlet 2.397 ejerlejligheder i almindelig fri handel.

I Region Sjælland skal man tilbage til slutningen af 2015, mens man i Region Syddanmark skal tilbage til slutningen af 2016 for at finde et tilsvarende lavt handelsniveau. I Region Midtjylland skal man tilbage til slutningen af 2018, mens man i Region Nordjylland skal tilbage til medio 2019 for at finde et kvartal med lavere handelsaktivitet med ejerlejligheder end i andet kvartal 2022.

Sæsonkorrigeret antal salg af ejerlejligheder fordelt på regioner i alm. fri handelKilde: www.statistikbanken.dk/ej12 og ejen77

Handlen med sommerhuse faldt i andet kvartal 2022 over hele landet

Tiden med rekordmange sommerhussalg under COVID-19 er for længst forbi. I andet kvartal 2022 blev der handlet færre sommerhuse over hele landet end i de foregående kvartaler. Man skal tilbage til 2016-2017 for at finde en tilsvarende lav omsætning med sommerhuse. Fra første til andet kvartal 2022 er sommerhussalget faldet mest i de jyske regioner. I Region Syddanmark og Region Nordjylland faldt sommerhussalget med ca. 30 pct. fra første til andet kvartal 2022, når der korrigeres for sæsonudsving, mens det faldt med ca. 20 pct. i Region Midtjylland i samme periode. I Region Hovedstaden og Region Sjælland faldt sommerhussalget med ca. 10 pct.

Sæsonkorrigeret antal salg af sommerhuse fordelt på regioner i alm. fri handelKilde: www.statistikbanken.dk/ej12 og ejen77

Nyt fra Danmarks Statistik

30. september 2022 - Nr. 334

Hent som PDF
Næste udgivelse: 6. januar 2023

Kontakt

Kilder og metode

Statistikken dækker kun ejendomme solgt i almindelig fri handel. Beregningsprincipperne er identiske i den månedlige, kvartalsvise og årlige ejendomssalgsstatistik. Almindelig fri handel er salg mellem parter, der ikke er i familie med hinanden, og hvor der ikke er tale om en delvis gave. En ufyldestgjort panthavers videresalg af en ejendom, som er overtaget på tvangsauktion, er almindeligt frit salg; ufyldestgjort vil sige, at der ikke er opnået fuld dækning for tilgodehavender.
Familieoverdragelse er salg mellem ægtefæller eller mellem personer, der er beslægtede eller besvogrede, også selv om salget ikke indeholder en gave. Prisudviklingen er beregnet ud fra forholdet mellem den officielle ejendomsvurdering og den faktiske købesum.

Vis hele teksten » « Minimer teksten