Gå til sidens indhold

Fortsat stigende byggeomkostninger

Byggeomkostningsindeks for boliger 4. kvt. 2022

I fjerde kvartal 2022 steg de samlede omkostninger ved at bygge nye boliger med 1,1 pct. i forhold til kvartalet før. Stigningen skyldes, at omkostningerne til både materialer og arbejdskraft steg med hhv. 1,4 pct. og 0,4 pct. Det samlede indeks er et vægtet gennemsnit af omkostningerne ved opførelse af enfamiliehuse og etagebyggeri. I fjerde kvartal 2022 steg omkostningerne for begge typer byggeri: 1,2 pct. for enfamilieshuse og 1,1 pct. for etageboliger. Materialeomkostningerne steg 1,5 pct. for enfamiliehuse og 1,4 pct. for etagebyggeri, mens arbejdsomkostningerne steg med 0,3 pct. for begge typer byggeri.

Byggeomkostningsindeks for boligerKilde: www.statistikbanken.dk/byg42

Omkostninger til materialer steg i alle byggefag

Omkostningerne til materialer steg i hele byggebranchen. Jord- og betonarbejde havde den største stigning på 2,5 pct., efterfulgt af murerarbejde med en stigning på 2,2 pct. De resterende byggefag havde stigninger i materialeomkostninger på mellem 0,6 pct. og 1,7 pct.

Arbejdsomkostningerne steg også

Overordnet set steg arbejdsomkostningerne i fjerde kvartal, om end i mindre grad end materialeomkostningerne. Tømrer-og snedkerarbejde havde med 0,6 pct. den største stigning i arbejdsomkostninger, efterfulgt af murerarbejde og vvs-arbejde, der begge steg med 0,5 pct. I den anden ende af skalaen faldt arbejdsomkostninger til el-arbejde, som den eneste branche, med 0,3 pct.

Byggeomkostningerne er markant højere end sidste år

Ser man på udviklingen i omkostningerne ved at bygge boliger over en lidt længere periode, var det i fjerde kvartal 2022 10,5 pct. dyrere at opføre en ny bolig sammenlignet med samme periode året før. Dette skyldtes særligt udviklingen i materialeomkostninger, der samlet set steg 13,7 pct. det seneste år. Særligt murerarbejde og jord- og betonarbejde havde relativt store stigninger i materialeomkostninger på hhv. 18,0 pct. og 16.4, mens el-arbejde havde den mindste stigning på 10,5 pct.

Arbejdsomkostningerne steg ligeledes inden for alle byggefag det seneste år, om end i mindre grad end materialeomkostningerne. Den samlede stigning i arbejdsomkostninger udgjorde det seneste år 2,7 pct. Jord- og betonarbejde havde den største stigning på 3,6 pct., mens malerarbejde med 1,5 pct. havde den mindste stigning.

Byggeomkostningsindeks for boliger, enfamiliehuse og etageboliger

 

 

2021

2022

Ændring
3. kvt. 2022

Ændring
4. kvt. 2021

 

Vægte

4. kvt.

1. kvt.

2. kvt.

3. kvt.

4. kvt.

- 4. kvt. 2022

- 4. kvt. 2022

 

 

Indeks, 2015 = 100

pct.

Byggeomkostningsindeks for

 

 

 

 

 

 

 

 

boliger i alt

1000

112,8

115,9

120,1

123,2

124,6

1,1

10,5

Materialer

713

111,8

116,4

120,8

125,3

127,1

1,4

13,7

Arbejdsomkostninger

287

115,0

114,5

118,1

117,6

118,1

0,4

2,7

Jord- og betonarbejde

167

111,4

114,6

119,3

123,0

125,2

1,8

12,4

Materialer

118

107,2

111,6

116,5

121,7

124,8

2,5

16,4

Arbejdsomkostninger

48

121,8

122,1

126,0

126,1

126,2

0,1

3,6

Betonelementarbejde

147

119,3

123,1

124,8

129,7

131,3

1,2

10,1

Materialer

124

119,2

123,8

125,0

130,9

132,8

1,5

11,4

Arbejdsomkostninger

23

120,5

120,4

124,2

124,1

124,4

0,2

3,2

Murerarbejde

123

108,8

111,7

117,0

120,4

122,4

1,7

12,5

Materialer

82

105,5

110,5

116,5

121,8

124,5

2,2

18,0

Arbejdsomkostninger

42

114,6

113,4

117,5

116,8

117,4

0,5

2,4

Tømrer- og snedkerarbejde

331

114,1

116,9

122,4

124,7

125,9

1,0

10,3

Materialer

236

115,5

119,6

125,9

129,4

130,9

1,2

13,3

Arbejdsomkostninger

95

110,9

110,2

113,6

112,7

113,4

0,6

2,3

Malerarbejde

70

110,0

112,0

115,3

117,4

118,5

0,9

7,7

Materialer

32

110,1

115,8

120,0

124,6

126,7

1,7

15,1

Arbejdsomkostninger

38

109,7

108,7

111,1

111,2

111,4

0,2

1,5

Vvs-arbejde

111

108,9

112,3

115,6

118,5

119,3

0,7

9,6

Materialer

84

107,9

112,4

115,8

119,6

120,4

0,7

11,6

Arbejdsomkostninger

27

111,5

111,4

114,6

114,5

115,1

0,5

3,2

El-arbejde

51

110,3

114,9

117,2

119,0

119,4

0,3

8,3

Materialer

37

107,8

114,0

115,6

118,4

119,1

0,6

10,5

Arbejdsomkostninger

14

116,2

116,3

120,5

119,6

119,2

-0,3

2,6

Byggeomkostningsindeks for

 

 

 

 

 

 

 

 

enfamiliehuse i alt

1000

112,9

116,0

120,4

123,6

125,1

1,2

10,8

Materialer

730

112,0

116,5

121,2

125,7

127,6

1,5

13,9

Arbejdsomkostninger

270

114,8

114,3

117,8

117,4

117,8

0,3

2,6

Byggeomkostningsindeks for

 

 

 

 

 

 

 

 

etageboliger i alt

1000

112,5

115,8

119,4

122,0

123,3

1,1

9,6

Materialer

655

111,0

116,1

119,7

123,9

125,6

1,4

13,2

Arbejdsomkostninger

345

115,5

115,1

118,6

118,2

118,6

0,3

2,7

Kilde: www.statistikbanken.dk/byg42

Nyt fra Danmarks Statistik

8. marts 2023 - Nr. 78

Hent som PDF
Næste udgivelse: 8. juni 2023

Kontakt

Kilder og metode

Byggeomkostningsindekset belyser udviklingen i omkostningerne ved at bygge en bolig og anvendes bl.a. til at prisregulere byggekontrakter.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation