Gå til sidens indhold

6.300 flere lønmodtagere i september

Beskæftigelse for lønmodtagere (md) september 2022

I september steg antallet af lønmodtagere med 6.300 personer, hvilket svarer til en stigning på 0,2 pct. sammenlignet med august. I sektoren virksomheder og organisationer er lønmodtagerbeskæftigelsen steget med 5.400, og i offentlig forvaltning og service er antallet af lønmodtagere steget med 900. I september var der 2.971.900 lønmodtagere, når der er taget højde for almindelige sæsonbevægelser.

Personer med lønmodtagerjob, sæsonkorrigeretKilde: www.statistikbanken.dk/lbesk03

Flere lønmodtagere i 14 ud af 19 brancher i september

Antallet af lønmodtagere steg i 14 ud af i alt 19 brancher i september. Den største stigning var i branchen industri, hvor lønmodtagerbeskæftigelsen steg med 1.800 personer. Det svarer til en stigning på 0,5 pct. I videnservice, som omfatter juridisk bistand, revision, arkitekt- og ingeniørvirksomhed samt reklamevirksomhed, steg lønmodtagerbeskæftigelsen med 1.700 personer i september, hvilket svarer til en stigning på 0,9 pct. Lønmodtagerbeskæftigelsen i sundhed og socialvæsen steg med 1.400 i september, svarende til 0,3 pct., og i offentlig administration, forsvar og politi steg antallet af lønmodtagere med 1.200 fra august til september, svarende til en stigning på 0,8 pct.

Færre lønmodtagere i bl.a. hoteller og restauranter samt undervisning

I hoteller og restauranter faldt antallet af lønmodtagere med 500 personer i september, hvilket svarer til et fald på 0,4 pct. I undervisning var der ligeledes et fald på 0,4 pct., svarende til 900 færre lønmodtagere i september. I branchen rejsebureauer, rengøring og anden operationel service faldt lønmodtagerbeskæftigelsen med 500 personer fra august til september. Det svarer til et fald på 0,3 pct.  

Personer med lønmodtagerjob efter branche, sæsonkorrigeret. Udvikling i september ift. august 2022*Kilde: www.statistikbanken.dk/lbesk03

Personer med lønmodtagerjob fordelt efter branche, sæsonkorrigeret. 2022*

 

Juli

August

September

 

antal

udvikling i pct.
ift. md. før

I alt

2957115

2965610

2971870

0,2

Landbrug, skovbrug og fiskeri

42061

42516

42418

-0,2

Råstofindvinding

4084

4092

4085

-0,2

Industri

325018

326176

327947

0,5

Energiforsyning

11886

12049

12265

1,8

Vandforsyning og renovation

13403

13496

13552

0,4

Bygge og anlæg

185356

185426

185554

0,1

Handel

457011

456823

457408

0,1

Transport

143335

143843

144024

0,1

Hoteller og restauranter

131514

131561

131062

-0,4

Information og kommunikation

124433

125083

125643

0,4

Finansiering og forsikring

87272

87413

87577

0,2

Ejendomshandel og udlejning

44395

44195

44302

0,2

Videnservice

174371

175861

177524

0,9

Rejsebureauer, rengøring og anden operationel service

162886

162765

162293

-0,3

Offentlig administration, forsvar og politi

155840

157060

158247

0,8

Undervisning

228243

230647

229739

-0,4

Sundhed og socialvæsen

541387

541685

543056

0,3

Kultur og fritid

59748

60235

60441

0,3

Andre serviceydelser mv.

64388

64208

64246

0,1

Uoplyst aktivitet

483

476

487

..

*Foreløbige tal.
Kilde: www.statistikbanken.dk/lbesk03

Personer med lønmodtagerjob fordelt efter sektor, sæsonkorrigeret. 2022*

 

Juli

August

September

 

antal

udvikling i pct.
ift. md. før

I alt

2957115

2965610

2971870

0,2

Offentlig forvaltning og service

866796

869563

870442

0,1

Virksomheder og organisationer1

2089836

2095571

2100941

0,3

Uoplyst sektor

483

476

487

..

*Foreløbige tal.
1Virksomheder og organisationer omfatter den private sektor og offentlige virksomheder (offentlige selskaber og lignende med markedsmæssig produktion).
Kilde: www.statistikbanken.dk/lbesk04

Revision i forhold til seneste offentliggørelse

I forhold til seneste offentliggørelse er antallet af lønmodtagere opjusteret med 200 personer i juli og nedjusteret med 2.000 personer i august før sæsonkorrektion. Revisionen er normal for statistikken og skyldes, at datagrundlaget er blevet mere fuldstændigt.

                            

Nyt fra Danmarks Statistik

21. november 2022 - Nr. 387

Hent som PDF
Næste udgivelse: 21. december 2022

Kontakt

Kilder og metode

Statistikken belyser udviklingen i antal personer med lønmodtagerjob fra måned til måned. Statistikken bygger på arbejdsgivernes indberetninger til SKATs eIndkomst.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation