Gå til sidens indhold

10.300 flere lønmodtagere i august

Beskæftigelse for lønmodtagere (md) august 2022

I august steg antallet af lønmodtagere med 10.300 personer, hvilket svarer til en stigning på 0,3 pct. sammenlignet med juli. I sektoren virksomheder og organisationer er lønmodtagerbeskæftigelsen steget med 7.400 fra juli til august, og i offentlig forvaltning og service er antallet af lønmodtagere steget med 2.900 i samme periode. I august var der 2.967.000 lønmodtagere, når der er taget højde for almindelige sæsonbevægelser.

Personer med lønmodtagerjob, sæsonkorrigeretKilde: www.statistikbanken.dk/lbesk03

Flere lønmodtagere i 15 ud af 19 brancher i august

I august steg antallet af lønmodtagere med 2.000 i branchen undervisning. Stigningen kommer efter et fald i juli. I videnservice, som omfatter juridisk bistand, revision, arkitekt- og ingeniørvirksomhed samt reklamevirksomhed, er lønmodtagerbeskæftigelsen steget med 1.500 personer i august, hvilket svarer til en stigning på 0,9 pct. Lønmodtagerbeskæftigelsen i industri er steget med 0,4 pct. i august, svarende til 1.400 flere personer. I offentlig administration, forsvar og politi steg antallet af lønmodtagere med 1.300 personer fra juli til august. Det svarer til en stigning på 0,8 pct.

Personer med lønmodtagerjob efter branche, sæsonkorrigeret. Udvikling i forhold til måneden før. August 2022*Kilde: www.statistikbanken.dk/lbesk03

Personer med lønmodtagerjob fordelt efter branche, sæsonkorrigeret. 2022*

 

Juni

Juli

August

 

antal

udvikling i pct.
ift. md. før

I alt

2958347

2956654

2966963

0,3

Landbrug, skovbrug og fiskeri

42453

42047

42672

1,5

Råstofindvinding

4080

4083

4081

0,0

Industri

324741

324782

326166

0,4

Energiforsyning

12236

12357

12548

1,5

Vandforsyning og renovation

13360

13431

13538

0,8

Bygge og anlæg

185246

185310

185516

0,1

Handel

456593

456627

456543

0,0

Transport

143925

143371

144044

0,5

Hoteller og restauranter

131374

132118

132711

0,4

Information og kommunikation

124597

124366

125039

0,5

Finansiering og forsikring

87269

87217

87321

0,1

Ejendomshandel og udlejning

44474

44316

44101

-0,5

Videnservice

173398

173831

175353

0,9

Rejsebureauer, rengøring og anden operationel service

163698

163413

163893

0,3

Offentlig administration, forsvar og politi

155849

155915

157217

0,8

Undervisning

229654

228438

230402

0,9

Sundhed og socialvæsen

541304

540657

541210

0,1

Kultur og fritid

59403

59492

59809

0,5

Andre serviceydelser mv.

64232

64400

64304

-0,1

Uoplyst aktivitet

463

484

495

..

*Foreløbige tal.
Kilde: www.statistikbanken.dk/lbesk03

Personer med lønmodtagerjob fordelt efter sektor, sæsonkorrigeret. 2022*

 

Juni

Juli

August

 

antal

udvikling i pct.
ift. md. før

I alt

2958347

2956654

2966963

0,3

Offentlig forvaltning og service

867900

866535

869476

0,3

Virksomheder og organisationer1

2089960

2089612

2096968

0,4

Uoplyst sektor

488

507

519

..

*Foreløbige tal.
1Virksomheder og organisationer omfatter den private sektor og offentlige virksomheder (offentlige selskaber og lignende med markedsmæssig produktion).
Kilde: www.statistikbanken.dk/lbesk04

Revision i forhold til seneste offentliggørelse

I forhold til seneste offentliggørelse er antallet af lønmodtagere i juli nedjusteret med 700 personer før sæsonkorrektion. Revisionen, der er normal for statistikken, er lille og skyldes, at datagrundlaget er blevet mere fuldstændigt. Efter at oplysninger for august foreligger, håndterer sæsonkorrektionsberegningen endvidere sæsonmønstret i den statslige uddannelsessektor på en mere hensigtsmæssig måde. Det betyder, at det sæsonkorrigerede fald i juli for sektoren offentlig forvaltning og service, for branchen undervisning og for økonomien som helhed er blevet mindre end ved seneste offentliggørelse.

                            

Nyt fra Danmarks Statistik

21. oktober 2022 - Nr. 357

Hent som PDF
Næste udgivelse: 21. november 2022

Kontakt

Kilder og metode

Statistikken belyser udviklingen i antal personer med lønmodtagerjob fra måned til måned. Statistikken bygger på arbejdsgivernes indberetninger til SKATs eIndkomst.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation