Gå til sidens indhold

Ledigheden steg med 2.700 i december

Arbejdsløsheden (md.) december 2022

Fra november til december steg antallet af ledige med 2.700 til 80.800 personer, svarende til 2,7 pct. af den samlede arbejdsstyrke. Hermed ligger ledigheden på det højeste niveau siden november 2021. Stigningen i december skyldtes 1.600 flere ikke-aktiverede ledige og 1.100 flere aktiverede ledige.

Ledigheden, sæsonkorrigeretKilde: www.statistikbanken.dk/aus07

Markant stigning i antallet af ledige dagpengemodtagere

Fra november til december steg antallet af ledige dagpengemodtagere med 2.400, fordelt på 1.800 flere nettoledige og 500 flere aktiverede ledige. Samtidig steg antallet af ledige kontanthjælpsmodtagere med 300 personer, fordelt på 200 færre nettoledige og 500 flere aktiverede ledige.

Lidt færre ledige ukrainere under særloven

I december faldt antallet af ledige ukrainske flygtninge, der via særloven modtog kontanthjælp i form af selvforsørgelses-, hjemsendelses- og overgangsydelse, med 300 til 5.500 (ikke sæsonkorrigeret).

Ledighedsprocenten steg for næsten alle aldersgrupper

Fra november til december var ledighedsprocenten uændret for de 16-24-årige, mens den steg med 0,1 procentpoint for alle de øvrige aldersgrupper.

Ledighedsprocenten steg mest på Bornholm og i Nordjylland

Fra november til december steg ledighedsprocenten med 0,2 procentpoint på Bornholm og i Nordjylland. I samme periode lå ledighedsprocenten uændret i Østsjælland, mens den steg med 0,1 procentpoint i de resterende otte landsdele. Herefter var Nordsjælland fortsat landsdelen med den laveste ledighed, mens Byen København fortsat havde landets højeste ledighedsprocent i december.

Revisioner ved denne offentliggørelse

De sæsonkorrigerede ledighedstal for september, oktober og november 2022 er i forbindelse med denne offentliggørelse opjusteret med hhv. 400, 200 og 800. Disse revisioner skyldes først og fremmest sæsonkorrektionen ved inddragelse af de nye ledighedsindberetninger for december og kun i mindre grad opdateringer af indberetningsmaterialet for september, oktober og november.

Ledige fuldtidspersoner fordelt på ydelsestype, køn, alder og landsdele, sæsonkorrigeret

 

Ledige

Ledighedsprocent1

 

2022

2022

 

Sep.

Okt.

Nov.

Dec.

Sep.

Okt.

Nov.

Dec.

 

1.000 personer

pct.

Ledige

76,3

76,3

78,1

80,8

2,6

2,6

2,7

2,7

Nettoledige

66,2

66,1

67,8

69,4

2,3

2,2

2,3

2,4

Dagpengemodtagere

54,8

54,8

56,7

58,5

Kontanthjælpsmodtagere

11,5

11,3

11,1

10,9

Aktiverede ledige

10,0

10,2

10,3

11,4

Dagpengemodtagere

6,4

6,3

6,3

6,8

Kontanthjælpsmodtagere

3,7

3,9

4,1

4,6

Mænd

35,9

36,3

37,1

38,3

2,4

2,4

2,4

2,5

Kvinder

40,4

40,0

41,1

42,5

2,8

2,8

2,9

3,0

16-24 år

4,8

4,9

5,1

5,2

1,1

1,2

1,2

1,2

25-29 år

14,5

14,2

14,6

15,1

4,6

4,5

4,6

4,7

30-39 år

22,7

22,9

23,3

24,0

3,8

3,8

3,9

4,0

40-49 år

13,7

13,7

14,0

14,4

2,2

2,2

2,2

2,3

50-59 år

12,9

13,0

13,3

13,8

1,9

1,9

2,0

2,1

60-66 år2

7,7

7,7

7,9

8,3

2,6

2,6

2,7

2,8

Heraf 65-66-årige3

1,6

1,6

1,7

1,5

Byen København

15,3

15,1

15,3

15,6

3,3

3,3

3,3

3,4

Københavns omegn

7,6

7,5

7,6

7,8

2,7

2,7

2,7

2,8

Nordsjælland

4,3

4,2

4,3

4,4

1,9

1,9

1,9

2,0

Bornholm

0,4

0,4

0,4

0,4

2,2

2,3

2,4

2,6

Østsjælland

2,8

2,8

2,8

2,9

2,2

2,2

2,2

2,2

Vest- og Sydsjælland

7,2

7,2

7,3

7,5

2,6

2,6

2,6

2,7

Fyn

6,7

6,8

6,9

7,2

2,8

2,8

2,9

3,0

Sydjylland

7,4

7,5

7,9

8,2

2,1

2,1

2,2

2,3

Østjylland

12,1

12,1

12,5

13,1

2,6

2,6

2,7

2,8

Vestjylland

4,0

4,1

4,4

4,6

1,9

2,0

2,1

2,2

Nordjylland

8,5

8,5

8,8

9,1

3,0

3,0

3,0

3,2

1Ledighedsprocenterne i tabellen beregnes altid i forhold til den senest opgjorte registerbaserede arbejdsstyrke, der pt. refererer til ultimo november 2021.
2Fra januar 2019 til og med december 2022 er der potentielt set gradvist flere der kan indgå i denne gruppe pga. den gradvise forøgelse af folkepensionsalderen.
3Den separate opgørelse for 65-66-årige er ikke sæsonkorrigeret men er vist for at give en indikation af betydningen af den gradvise forøgelse af folkepensionsalderen for den samlede ledighedsudvikling.
Kilde: www.statistikbanken.dk/aus07 og aus08

Nyt fra Danmarks Statistik

31. januar 2023 - Nr. 30

Hent som PDF
Næste udgivelse: 2. marts 2023

Kontakt

Kilder og metode

Danmarks Statistik offentliggør på baggrund af et mindre detaljeret og mindre opdateret datagrundlag en hurtig, månedlig ledighedsindikator omkring 12 dage efter udgangen af referencemåneden. Ledighedsindikatoren er en tidlig indikation af, hvad bruttoledighedsstatistikken (denne offentliggørelse) for samme måned vil vise ca. 18 dage senere.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation