Gå til sidens indhold

Ledigheden steg med 1.200 i november

Arbejdsløsheden (md.) november 2022

Fra oktober til november steg antallet af ledige med 1.200 til 77.300 personer. Ledigheden udgjorde i november 2,6 pct. af den samlede arbejdsstyrke. Stigningen i november fordelte sig på 1.100 flere ikke-aktiverede ledige og 100 flere aktiverede ledige.

Ledigheden, sæsonkorrigeretKilde: www.statistikbanken.dk/aus07

I november var der 100 færre ledige ukrainere under særloven

I november var antallet af ledige ukrainske flygtninge, der via særloven modtog kontanthjælp i form af selvforsørgelses-, hjemsendelses- og overgangsydelse, faldet med 100 til 5.600 (ikke sæsonkorrigeret).

Ledighedsprocenten steg for de ældste aldersgrupper

Fra oktober til november steg ledighedsprocenten med 0,1 procentpoint for de 40-49-årige, de 50-59-årige og for personer over 60 år, mens den var uændret for de 16-24-årige, de 25-29-årige og for de 30-39-årige.

Ledighedsprocenten steg mest i Vestjylland

Fra oktober til november steg ledighedsprocenten med 0,2 procentpoint i Vestjylland. Ledighedsprocenten steg med 0,1 procentpoint i Nordsjælland, Sydjylland og Østjylland. I de øvrige syv landsdele var ledighedsprocenten uændret. Herefter var Nordsjælland fortsat landsdelen med den laveste ledighed, mens Byen København fortsat havde landets højeste ledighedsprocent i november.

Revisioner ved denne offentliggørelse

De sæsonkorrigerede ledighedstal for august, september og oktober 2022 er i forbindelse med denne offentliggørelse opjusteret med hhv. 300, 500 og 900. Disse revisioner skyldes først og fremmest sæsonkorrektionen ved inddragelse af de nye ledighedsindberetninger for november og kun i mindre grad opdateringer af indberetningsmaterialet for august, september og oktober.

Ledige fuldtidspersoner fordelt på ydelsestype, køn, alder og landsdele, sæsonkorrigeret

 

Ledige

Ledighedsprocent1

 

2022

2022

 

Aug.

Sep.

Okt.

Nov.

Aug.

Sep.

Okt.

Nov.

 

1.000 personer

pct.

Ledige

77,0

75,9

76,1

77,3

2,6

2,6

2,6

2,6

Nettoledige

66,8

66,0

66,1

67,2

2,3

2,2

2,2

2,3

Dagpengemodtagere

55,1

54,5

54,7

55,9

Kontanthjælpsmodtagere

11,7

11,5

11,4

11,3

Aktiverede ledige

10,2

9,9

10,0

10,1

Dagpengemodtagere

6,6

6,3

6,2

6,2

Kontanthjælpsmodtagere

3,7

3,6

3,8

3,9

Mænd

36,2

35,8

36,1

36,6

2,4

2,3

2,4

2,4

Kvinder

40,9

40,1

40,0

40,7

2,9

2,8

2,8

2,9

16-24 år

4,7

4,8

4,9

5,1

1,1

1,1

1,2

1,2

25-29 år

14,8

14,4

14,3

14,3

4,7

4,5

4,5

4,5

30-39 år

22,8

22,6

22,8

23,0

3,8

3,8

3,8

3,8

40-49 år

13,8

13,6

13,7

13,9

2,2

2,1

2,1

2,2

50-59 år

12,9

12,8

12,8

13,1

1,9

1,9

1,9

2,0

60-66 år2

8,0

7,7

7,6

7,9

2,7

2,6

2,6

2,7

Heraf 65-66-årige3

1,6

1,6

1,6

1,6

Byen København

15,2

15,2

15,1

15,3

3,3

3,3

3,3

3,3

Københavns omegn

7,7

7,5

7,5

7,5

2,8

2,7

2,7

2,7

Nordsjælland

4,4

4,3

4,2

4,2

1,9

1,9

1,8

1,9

Bornholm

0,4

0,4

0,4

0,4

2,3

2,1

2,3

2,3

Østsjælland

2,9

2,8

2,8

2,8

2,2

2,2

2,2

2,2

Vest- og Sydsjælland

7,3

7,2

7,2

7,2

2,6

2,6

2,6

2,6

Fyn

6,7

6,7

6,7

6,8

2,8

2,8

2,8

2,8

Sydjylland

7,5

7,3

7,5

7,7

2,1

2,1

2,1

2,2

Østjylland

12,3

12,1

12,1

12,4

2,6

2,6

2,6

2,7

Vestjylland

4,0

4,0

4,1

4,3

1,9

1,9

1,9

2,1

Nordjylland

8,6

8,4

8,5

8,7

3,0

2,9

3,0

3,0

1Ledighedsprocenterne i tabellen beregnes altid i forhold til den senest opgjorte registerbaserede arbejdsstyrke, der pt. refererer til ultimo november 2021.
2Fra januar 2019 til og med december 2022 er der potentielt set gradvist flere der kan indgå i denne gruppe pga. den gradvise forøgelse af folkepensionsalderen.
3Den separate opgørelse for 65-66-årige er ikke sæsonkorrigeret men er vist for at give en indikation af betydningen af den gradvise forøgelse af folkepensionsalderen for den samlede ledighedsudvikling.
Kilde: www.statistikbanken.dk/aus07 og aus08

Nyt fra Danmarks Statistik

6. januar 2023 - Nr. 3

Hent som PDF
Næste udgivelse: 31. januar 2023

Kontakt

Kilder og metode

Danmarks Statistik offentliggør på baggrund af et mindre detaljeret og mindre opdateret datagrundlag en hurtig, månedlig ledighedsindikator omkring 12 dage efter udgangen af referencemåneden. Ledighedsindikatoren er en tidlig indikation af, hvad bruttoledighedsstatistikken (denne offentliggørelse) for samme måned vil vise ca. 18 dage senere.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation