Gå til sidens indhold

Ledigheden faldt med 1.800 i september

Arbejdsløsheden (md.) september 2022

Fra august til september faldt antallet af ledige med 1.800 til 74.500 personer, hvorved ledighedsprocenten faldt fra 2,6 til 2,5 pct. af arbejdsstyrken. Hermed faldt ledigheden for anden måned i træk efter forsommerens stigninger, som i høj grad skyldtes de nytilkomne ukrainere. Faldet i september skyldes 1.500 færre ikke-aktiverede ledige og 300 færre aktiverede ledige.

Ledigheden, sæsonkorrigeretKilde: www.statistikbanken.dk/aus07

I september var der 400 færre ukrainere ledige under særloven

Udviklingen i den samlede ledighed skal bl.a. ses i lyset af udviklingen i antallet af ukrainske flygtninge, der vurderes jobparate og via særloven modtager kontanthjælp i form af selvforsørgelses-, hjemsendelses- og overgangsydelse. Antallet af ledige ukrainere (under særloven) er faldet fra 5.800 i august til 5.300 i september (ikke sæsonkorrigeret).

Ledighedsprocenten faldt for kvinder

Fra august til september var der fald i ledigheden for såvel mænd som kvinder. Mænds ledighed fald med 1.000, mens kvinders faldt med 800, hvilket resulterede i en uændret ledighedsprocent for mænd på 2,3, mens kvinders ledighedsprocent faldt fra 2,9 til 2,8 pct. Fordelt efter alder faldt ledighedsprocenten med 0,1 procentpoint for de 25-29-årige, 30-39-årige og for de 60-66-årige, mens den forblev uændret for de resterende aldersgrupper.

Ledighedsprocenten faldt mest på Bornholm

Fra august til september faldt ledighedsprocenten på Bornholm med 0,2 procentpoint. I samme periode faldt ledighedsprocenten med 0,1 procentpoint i Byen København, Københavns omegn, Nordsjælland, Sydjylland og Østjylland. I de øvrige fem landsdele forblev ledighedsprocenten uændret. Hermed er Nordsjælland landsdelen med den laveste ledighed, mens det er Byen København, der har landets højeste ledighedsprocent i september.

Revisioner

De sæsonkorrigerede ledighedstal for juni, juli og august 2022 er i forbindelse med denne offentliggørelse nedjusteret med hhv. 200, 400 og 1.000. Disse revisioner skyldes både opdateringer af de faktiske indberetninger for de seneste måneder og selve sæsonkorrektionen af de opdaterede faktiske ledighedstal med inddragelse af de faktiske ledighedstal for september.

Ledige fuldtidspersoner fordelt på ydelsestype, køn, alder og landsdele, sæsonkorrigeret

 

Ledige

Ledighedsprocent1

 

2022

2022

 

Juni

Juli

Aug.

Sep.

Juni

Juli

Aug.

Sep.

 

1.000 personer

pct.

Ledige

74,9

78,0

76,3

74,5

2,5

2,6

2,6

2,5

Nettoledige

64,9

67,6

66,1

64,7

2,2

2,3

2,2

2,2

Dagpengemodtagere

53,5

55,4

54,5

53,3

Kontanthjælpsmodtagere

11,3

12,2

11,7

11,3

Aktiverede ledige

10,1

10,4

10,2

9,8

Dagpengemodtagere

6,8

7,0

6,6

6,3

Kontanthjælpsmodtagere

3,2

3,4

3,6

3,5

Mænd

35,1

36,1

35,8

34,8

2,3

2,4

2,3

2,3

Kvinder

39,9

41,8

40,5

39,7

2,8

3,0

2,9

2,8

16-24 år

4,4

4,6

4,7

4,7

1,0

1,1

1,1

1,1

25-29 år

14,3

15,7

14,8

14,2

4,5

4,9

4,6

4,5

30-39 år

22,3

22,9

22,6

22,2

3,7

3,8

3,8

3,7

40-49 år

13,4

13,8

13,6

13,4

2,1

2,2

2,1

2,1

50-59 år

12,6

12,9

12,7

12,4

1,9

1,9

1,9

1,9

60-66 år2

7,9

8,1

8,0

7,6

2,7

2,7

2,7

2,6

Heraf 65-66-årige3

1,5

1,5

1,6

1,5

Byen København

14,5

15,0

15,1

15,0

3,1

3,2

3,3

3,2

Københavns omegn

7,7

7,8

7,7

7,5

2,8

2,8

2,8

2,7

Nordsjælland

4,4

4,5

4,4

4,2

1,9

2,0

1,9

1,8

Bornholm

0,4

0,4

0,4

0,3

2,3

2,2

2,2

2,0

Østsjælland

2,8

2,9

2,9

2,8

2,2

2,3

2,2

2,2

Vest- og Sydsjælland

7,2

7,4

7,2

7,0

2,6

2,7

2,6

2,6

Fyn

6,4

6,9

6,6

6,6

2,7

2,9

2,8

2,8

Sydjylland

7,4

7,6

7,4

7,1

2,1

2,2

2,1

2,0

Østjylland

11,5

12,4

12,1

11,8

2,5

2,7

2,6

2,5

Vestjylland

4,0

4,3

4,0

3,9

1,9

2,0

1,9

1,9

Nordjylland

8,6

8,8

8,5

8,3

3,0

3,0

2,9

2,9

1Ledighedsprocenterne i tabellen beregnes altid i forhold til den senest opgjorte registerbaserede arbejdsstyrke. Fra og med denne offentliggørelse af arbejdsløsheden anvendes arbejdsstyrken med reference til ultimo november 2021.
2Fra januar 2019 til og med december 2022 er der potentielt set gradvist flere der kan indgå i denne gruppe pga. den gradvise forøgelse af folkepensionsalderen.
3Den separate opgørelse for 65-66-årige er ikke sæsonkorrigeret men er vist for at give en indikation af betydningen af den gradvise forøgelse af folkepensionsalderen for den samlede ledighedsudvikling.
Kilde: www.statistikbanken.dk/aus07 og www.statistikbanken.dk/aus08

Nyt fra Danmarks Statistik

31. oktober 2022 - Nr. 365

Hent som PDF
Næste udgivelse: 30. november 2022

Kontakt

Kilder og metode

Danmarks Statistik offentliggør på baggrund af et mindre detaljeret og mindre opdateret datagrundlag en hurtig, månedlig ledighedsindikator omkring 12 dage efter udgangen af referencemåneden. Ledighedsindikatoren er en tidlig indikation af, hvad bruttoledighedsstatistikken (denne offentliggørelse) for samme måned vil vise ca. 18 dage senere.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation