Gå til sidens indhold

Online dating er mest brugt af mænd

It-anvendelse i befolkningen (tema) 2020 netdating

Der er væsentligt flere mænd end kvinder, der forsøger at finde sin næste 'date' på nettet. Af de i alt 600.000 brugere af datings apps og hjemmesider er de 350.000 mænd, svarende til tre ud fem brugere. Blandt netdaterne er mændenes andel steget lidt siden 2011, hvor den lå på 56 pct. I 2020 er den samme andel 60 pct. Mænd dominerer online dating apps og hjemmesider uanset, hvad deres situation er. Kønsfordelingen er mest lige blandt par med eller uden børn, og den er mest skæv blandt enlige med eller uden børn.

Brug af dating apps og hjemmesider fordelt på køn og familietype. 2020Kilde: www.statistikbanken.dk/bebrit09 og særkørsel baseret på tal fra It-anvendelse i befolkningen 2020. Danmarks Statistik.

Hver fjerde enlige mand har brugt online dating

Andelen af brugere med familie type enlige udgør 58 pct. af det samlede antal netdatere, mens andelen af brugere i parforhold udgør 42 pct. Én ud af fire i gruppen enlige mænd med eller uden børn angiver at have brugt online dating i de seneste tre måneder. Den tilsvarende andel er 14 pct. blandt enlige kvinder med eller uden børn. Blandt mænd i parforhold svarer 9 pct., at de har netdatet inden for de seneste tre måneder - det samme gør sig gældende for 7 pct. af kvinder, der er registeret som værende i et parforhold

Brugerne strømmer til dating apps og hjemmesider

Første gang Danmarks Statistik estimerede udbredelsen af online dating var i 2011. På daværende tidspunkt havde 7 pct. af befolkningen mellem 16 og 89 år brugt netdating inden for de seneste tre måneder. Andelen er i 2020 på 12 pct. Online dating er blevet mere udbredt i alle aldersgrupper. Relativt størst stigning ses blandt de yngste og de ældste brugere. Stigningen i udbredelsen af netdating skal tolkes med et vist forbehold, da data er indsamlet under COVID-19, hvor fysisk samvær var begrænset grundet karantænen.

Brug af dating apps eller hjemmesider fordelt på alder og kønKilde: www.statistikbanken.dk/bebrit09.

Netdating er størst i Region Hovedstaden, som også har flest enlige borgere

I Region Hovedstaden er der godt 610.000 enlige mænd og kvinder med eller uden børn. Heraf angiver 23 pct., at de har datet online. Region Midtjylland har det næststørste antal enlige på 400.000 personer. Andelen af enlige, der bruger online datingsplatforme er 21 pct. i Region Midtjylland. Der er færrest enlige mænd og kvinder i regionerne Nordjylland og Sjælland. Disse to regioner har de to laveste andele af enlige netdatere. Det betyder, at de fleste enlige brugere af online dating har bopæl enten i Region Hovedstaden (41 pct.) eller i Region Midtjylland (25 pct.)

Antal personer med familietypen enlige og andel, som netdater, fordelt på regioner. 2020Kilde: Særkørsel baseret på tal fra It-anvendelse i befolkningen 2020. Danmarks Statistik. Tallene findes ikke i statistikbanken.

Skolegang gør ingen forskel

I modsætning til alder og køn, synes uddannelse ikke at gøre en forskel med hensyn til anvendelse af dating apps og hjemmesider. Uanset om der er tale om befolkningsgruppen med grundskole som den højeste fuldførte uddannelse eller gruppen med lang videregående uddannelse, er der ca. samme andel, som søger kærligheden på nettet.

Nyt fra Danmarks Statistik

4. august 2020 - Nr. 290

Hent som PDF
Næste udgivelse: 5. august 2020

Kontakt

Kilder og metode

Undersøgelsen er baseret på resultaterne fra ca. 5.500 gennemførte interview i marts-maj i året, blandt et repræsentativt udsnit af den danske befolkning i alderen 16-89 år. Stikprøven er dannet ved simpel tilfældig udvælgelse fra cpr-registret.

Internetbrugere er defineret som de personer, der har svaret ja til at bruge internet i de seneste tre måneder, i det seneste år eller for mere end et år siden.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation