Gå til sidens indhold

Stort fald i udvekslingsophold

Udvekslingsstuderende 2020/2021

Færre danske studerende tog på udvekslingsophold i udlandet i perioden 2020-2021 end i perioden 2019-2020. Det drejer sig om 7.756 færre udvekslingsophold eller et fald på 67 pct. Faldet er det største siden statistikkens begyndelse i 2010, og overgår markant faldet fra perioden 2018-2019 til perioden 2019-2020. Udviklingen skal ses i lyset af COVID-19 i 2020 og 2021. Den samme udvikling findes blandt de udenlandske studerendes ophold i Danmark, hvor antallet af ophold i perioden 2020-2021 er faldet med 4.553 ophold eller 56 pct.

Antal ind- og udgående udvekslingsopholdKilde: www.statistikbanken.dk/udvstd02

Udvekslingsophold i 2021 foregår tættere på Danmark

Til og med perioden 2019-2020 var USA klart den mest populære udvekslingsdestination for danske udvekslingsstuderende. Det ændrede sig dog i perioden 2020-2021. USA gik fra at modtage 1.300 udvekslingsophold til 121 ophold og faldt dermed fra en førsteplads til en 10. plads. Tyskland har overtaget USA's førsteplads fra en tidligere 6. plads, på trods af et lille fald i modtagne udvekslingsophold fra 481 i perioden 2019-2020 til 360 ophold i perioden 2020-2021.  Dette skal sandsynligvis ses i lyset af COVID-19 og håndteringen af pandemien i de enkelte lande.

Top-10 destinationer for danske studerendes udvekslingsophold

Top-10 2021
 

Ophold
i 2021

Ændring
fra 2020

 

Top-10 2020
 

Ophold
i 2020

Ændring
i 2021

 

antal

 

 

antal

Land

 

 

 

Land

 

 

Tyskland

360

-121

 

USA

1300

-1179

Norge

299

-128

 

Australien

872

-811

Storbritannien

262

-405

 

Storbritannien

667

-405

Spanien

245

-272

 

Canada

517

-473

Frankrig

239

-110

 

Spanien

517

-272

Filippinerne

147

-

 

Tyskland

481

-121

Nederlandene

136

-284

 

Kina

456

-405

Sverige

135

-85

 

Norge

427

-128

Italien

132

-51

 

Nederlandene

420

-284

USA

121

-1179

 

Frankrig

349

-110

Kilde: Særkørsel på Danmarks Statistiks udvekslingsregister

Tre store lande forsvundet fra top-10

Australien, Canada og Kina er ikke længere blandt de ti mest populære mål for danske studerendes udvekslingsophold. Antallet af udvekslingsophold er for alle tre lande faldet med over 400 ophold, så de i perioden 2020-2021 kun modtog mellem 40 og 70 udvekslingsophold. Især Australien har, ligesom USA, oplevet et meget voldsomt fald på 811 ophold.

Det har medført at landene Italien, Sverige og Filippinerne i stedet er rykket ind i top-10. Dette skyldes et meget lille fald i antal modtagne udvekslingsophold. I Filippinernes tilfælde har der ikke været en ændring, så landet i både perioden 2019-2020 og 2020-2021 modtog 147 udvekslingsophold.

Faldet findes især på fagområdet: Health and welfare

I perioden 2019-2020 udgjorde health and welfare 15 pct. (svarende til 1.696 ophold) af de danske studerende, som var på udvekslingsophold. I perioden 2020-2021 udgjorde health and welfare kun 7 pct. svarende til 249 ophold.

Dette står i stærk kontrast til de andre faglige områder, som også har oplevet et fald i antal udvekslingsophold, men som stadig udgør nogenlunde samme andel af det samlede antal udvekslingsophold. Eksempelvis gik 28 pct. (svarende til 3.253 ophold) af de danske studerende, som var på udvekslingsophold i 2019-2020 på en uddannelse inden for området business, administration and law. I perioden 2020-2021 udgjorde de 30 pct., svarende til 1.143 ophold.

Antallet af udvekslingsophold relateret til STEM-uddannelser udgør ligeledes en stabil andel af de samlede ophold. I perioden 2019-2020 var der 2.439 danske studerende, som tog på udvekslingsophold under en STEM-uddannelse, svarende til 21 pct. I 2020-2021 var dette faldet til 848 ophold eller 22 pct.

Udvikling i danske studerendes udvekslingsophold fordelt på ISCED field (fagområde)Kilde: Særkørsel på Danmarks Statistiks udvekslingsregister

Nyt fra Danmarks Statistik

19. april 2022 - Nr. 132

Hent som PDF
Næste udgivelse: 18. april 2023

Kontakt

Kilder og metode

Et udvekslingsophold er defineret som et meritgivende studie- eller praktikophold i udlandet for korte, mellemlange og lange videregående ordinære uddannelser. Udvekslingsopholdet skal være afsluttet i perioden 1. september til 31. august.
Indgående udvekslingsophold dækker over studerende der kommer fra udlandet og tager en del af deres uddannelse på en dansk uddannelsesinstitution. Udgående udvekslingsophold dækker over studerende indskrevet på danske uddannelsesinstitutioner, som tager til udlandet som en del af deres uddannelse

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation