Gå til sidens indhold

Flest nye firmaer siden finanskrisen i 2008

Erhvervsdemografi 2020

Der blev skabt 34.779 reelt nye firmaer i 2020. Det er en stigning på 2,5 pct. i forhold til 2019. Antallet af nye firmaer var i 2020 på det højeste niveau siden 2008, hvor der blev skabt mere end 37.000 nye firmaer. Dermed er antallet af nye firmaer i 2020 det højeste, siden finanskrisen indtraf. Blandt de nye firmaer i 2020 havde 10.728 af dem ansatte lønmodtagere. Det er lidt lavere end niveauet i 2019 og svarer til 31 pct. af alle nye firmaer. Det er første gang siden 2015, at antallet af nye firmaer med ansatte falder.

Udvikling i antallet af reelt nye firmaer med og uden ansatteKilde: www.statistikbanken.dk/demo1

Ingen ændringer i hvilke brancher der har flest nye firmaer

Danske virksomheder fordeler sig over mere end 700 brancher i erhvervslivet, og af disse var der i 2020 fire brancher, som fik over 1.000 nye firmaer. Tilsammen udgør det ca. 16 pct. af alle nye firmaer i 2020. Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse fik med 1.856 nye firmaer flest i alt. Udlejning af erhvervsejendomme og tømrer- og bygningssnedkervirksomhed var de næststørste brancher, målt på nye firmaer i 2020. De fire brancher, som tiltrak flest nye firmaer i 2020, var de samme brancher, som havde flest nye firmaer i perioden 2015-2019.

Flest årsværk i branchen restauranter

Målt på flest årsværk i nye firmaer udgjorde de fem største brancher næsten 2000 årsværk tilsammen, svarende til ca. 20 pct. af alle årsværk i nye firmaer i 2020. Af de fem var restauranter den største branche med 770 årsværk i nye firmaer. Dette var over dobbelt så mange som i den næststørste branche, tømrer- og bygningssnedkervirksomhed med 372 årsværk. Disse to brancher havde også flest årsværk i nye firmaer i perioden 2015-2019.

Detaljerede brancher for nye firmaer i 2020, sorteret efter antal firmaer og årsværk

 

Firmaer

Årsværk

 

Antal

Top-5: sorteret efter antal firmaer (alle - med og uden ansatte)

 

 

Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse

1.856

262

Udlejning af erhvervsejendomme

1.387

23

Tømrer- og bygningssnedkervirksomhed

1.221

372

Konsulentbistand vedrørende informationsteknologi

1.025

243

Dyrkning af korn (undtagen ris), bælgfrugter og olieholdige frø

717

21

 

Top-5: sorteret efter antal årsværk (alle - med og uden ansatte)

Restauranter

655

770

Tømrer- og bygningssnedkervirksomhed

1.221

372

Taxikørsel

516

276

Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse

1.856

262

Konsulentbistand vedrørende informationsteknologi

1.025

243

Kilde: Særkørsel baseret på: www.statistikbanken.dk/demo1

En tredjedel af beskæftigelsen opstod inden for handel og transport

33 pct. af beskæftigede i reelt nye firmaer var i 2020 ansat inden for branchegruppen handel og transport mv. Det svarer til mere end 3.100 beskæftigede. Beskæftigelsen inden for handel og transport mv. var placeret i 6.350 nye firmaer. Med næsten 8.500 firmaer blev den største andel af nye firmaer skabt inden for den store branchegruppe erhvervsservice, som bl.a. indeholder virksomhedsrådgivning.

Nye firmaer fordelt på branchegrupper

 

Nye firmaer

Fuldtidsansatte

 

2019

2020

2019

2020

 

antal

årsværk

I alt

33930

34779

9078

9411

Landbrug, skovbrug og fiskeri

1769

2007

135

174

Industri, råstofindvinding og forsyningsvirksomhed

1510

1579

420

507

Råstofindvinding

19

16

2

2

Industri

1304

1384

391

458

Energiforsyning, vandforsyning og renovation

187

179

27

47

Bygge og anlæg

3398

3907

1186

1415

Handel og transport mv.

6349

6345

3105

3128

Handel

3198

3531

1122

1357

Handel med biler og motorcykler

542

628

164

196

Engroshandel

1001

1056

322

534

Detailhandel

1655

1847

637

627

Transport

1430

1336

759

550

Hoteller og restauranter

1721

1478

1223

1222

Information og kommunikation

2904

2693

694

737

Finansiering og forsikring

1567

1495

288

282

Ejendomshandel og udlejning

2304

2481

301

303

Erhvervsservice

8528

8457

1774

1768

Offentlig administration, undervisning og sundhed

2733

3109

722

646

Kultur, fritid og anden service

2866

2693

453

451

Uoplyst aktivitet

2

13

0

0

Kilde: Særkørsel på baggrund af www.statistikbanken.dk/gf7

Nyt fra Danmarks Statistik

18. maj 2022 - Nr. 175

Hent som PDF
Næste udgivelse: 16. maj 2023

Kontakt

Kilder og metode

Erhvervsdemografi er en registerbaseret opgørelse, der er baseret på regnskabs- og firmastatistikkerne samt den årlige erhvervsbeskæftigelse.
Reelt nye firmaer afgrænses som firmaer, der første gang får en aktivitet, der mindst svarer til aktivitetsgrænsen for aktive firmaer i Generel firmastatistik. Et firma, der har haft ringe aktivitet i en periode, men kommer over bagatelgrænsen i et givet år, betragtes som nyt i det pågældende år. Et firma, der opstår som følge af hel eller delvis overtagelse eller udskillelse af allerede igangværende aktiviteter, anses ikke for nyt.
Årsværk omfatter antal ansatte personer i de nye firmaer omregnet til fuldtidsansatte og er således eksklusive ejerne af personligt ejede firmaer.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation