Gå til sidens indhold

Fortsat fald i biblioteksudlån i 2021

Biblioteker 2021

I forbindelse med nedlukningerne i 2020 grundet COVID-19, faldt udlånstallene hos folkebibliotekerne fra 29,4 mio. i 2019 til 21,6 mio. i 2020 svarende til et fald på 27 pct. Fra 2020 til 2021 er der blevet udlånt 4,2 mio. færre materialer, hvilket svarer til et fald på 19 pct. Det fortsatte fald kan tilskrives, at 2021 ligeledes var ramt af nedlukninger. Det procentvise fald er højest i Midtjylland (23 pct.) og mindst i Hovedstaden (16 pct.). Til gengæld er det absolutte fald højest i både Midtjylland og Hovedstaden med 1,2 mio. færre udlån.

Udlån i alt fra folkebibliotekerne fordelt på regioner. 2019-2021Kilde: Statistikbanken.dk/BIB1

Stigende brug af folkebibliotekernes apps sammenlignet med hjemmesider

Apps har i de senere år vundet mere og mere frem, hvilket også gør sig gældende for de danske folkebiblioteker. I 2019 var der 33 mio. sidevisninger i alt på folkebibliotekernes apps, hvilket i 2021 er steget til 63 mio. visninger. Dette svarer næsten til en fordobling af sidevisninger på to år. Samtidig er visninger på bibliotekernes websites faldet fra 124 mio. til 78 mio., hvilket betyder, at niveauet for sidevisninger på biblitokernes websites og apps nærmer sig hinanden. Det er dog fortsat bibliotekernes websites, der anvendes mest.

Sidevisninger på folkebibliotekernes website og app i hele landet. 2019-2021Kilde: Statistikbanken.dk/BIB2B

Tre ud af ti har brugt bibliotekernes digitale tjenester

Kulturvaneundersøgelsen fra fjerde kvartal 2021 viser, at brugen af bibliotekernes digitale tjenester især er udbredt blandt personer under 55 år. Den højeste andel ses blandt de 16-24-årige og 35-44-årige, hvor hhv. 41 pct. og 37 pct. har brugt mindst én onlinetjeneste. Det samme gør sig gældende for hver fjerde af de 55-74-årige og 16 pct. af personerne over 75 år. Samlet set er det 30 pct. af befolkningen over 16 år, der har anvendt bibliotekernes digitale tjenester.

Besøgstal og aktiviteter er stadig ikke på samme niveau som før COVID-19

Nedlukningsperioden i starten af 2021 betød, at besøgstallene fortsat er lavere end før pandemien. I 2020 var der 21,7 mio. besøgende på de danske folkebiblioteker, hvilket i 2021 faldt til 17,8 mio. svarende til et fald på 18 pct. Sammenlignes der med 2019 er besøgstallene faldet 53 pct. Selvom besøgstallene var lavere i 2021 sammenlignet med året før, har der været en mindre stigning i antallet af arrangementer og gennemførte lektioner af brugerundervisning. At hovedbibliotekets og filialernes åbningstimer pr. uge med og uden betjening ikke er faldet skyldes, at åbningstimerne er indberettet for en normal uge. Effekten af nedlukningen afspejles derfor ikke i disse tal.

Udvalgte aktiviteter på folkebibliotekerne. 2019-2021Kilde: Statistikbanken.dk/BIB2B

Nyt fra Danmarks Statistik

7. september 2022 - Nr. 301

Hent som PDF
Næste udgivelse: 7. juli 2023

Kontakt

Kilder og metode

Statistikken bygger på spørgeskemaer udsendt til alle folkebiblioteker, filindberetninger fra bibliotekernes administrationssystemer samt supplerende informationer fra Slots- og Kulturstyrelsen. Formålet med folkebiblioteksstatistikken, der er blevet offentliggjort siden 2009, er at belyse bibliotekernes aktiviteter

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation