Gå til sidens indhold

Stor stigning i energiforbrug i 2021

Energiregnskab for Danmark 2021

I 2021 steg energiforbruget for den danske økonomi med 8,1 pct. Det er den største stigning i energiforbruget siden 2006. Stigningen skal ses i lyset af det store fald i 2020, relateret til COVID-19, og et større varmebehov end de foregående år. Husholdningernes energiforbrug steg med 4,8 pct. og oversteg dermed forbruget i 2019 med 0,6 pct. Energiforbruget for virksomheder, eksklusive international transport, steg med 7,2 pct. i 2021, og niveauet endte 1,4 pct. under 2019. Energi til international transport omfatter køb i udlandet af brændstof til dansk opererede skibe, fly og køretøjer og udgjorde 509 PJ. Det var en stigning på 10,8 pct. fra 2020, men stadig 7,2 pct. under niveauet fra 2019. Samlet set var energiforbruget i 2021 3,5 pct. lavere end i 2019.

Energiforbrug efter brancher og husholdningerKilde: www.statistikbanken.dk/ene3h

COVID-19 påvirkede stadig visse brancher i 2021

Mens virksomhedernes samlede energiforbrug steg i 2021, brugte nogle brancher stadig markant mindre energi end før COVID-19 ramte Danmark. Hoteller og restauranter havde, på trods af en stigning i 2021, stadig et energiforbrug, der var 9,6 pct. lavere end i 2019, mens faldet i branchegruppen kultur og fritid var 7,0 pct. I transportbranchen var især transporten i Danmark stadig stærkt påvirket af COVID-19. På trods af en lille stigning i 2021 endte transportbranchens energiforbrug i Danmark stadig 16,5 pct. under niveauet i 2019, mens forbruget i udlandet var 7,1 pct. lavere. Der var dog visse brancher, hvis energiforbrug steg igennem hele perioden med COVID-19. Energiforbruget for it- og informationstjenester steg med 2,8 pct. i 2020 og 8,3 pct. i 2021.

Energiforbrug i husholdninger og udvalgte brancherKilde: www.statistikbanken.dk/ene3h

Husholdningernes forbrug af benzin og diesel stadig på lavt niveau

Husholdningernes forbrug af benzin og diesel til vejtransport i 2021 var stadig 11,8 pct. under niveauet fra 2019, og viste et lille fald fra 2020 til 2021. Husholdningernes samlede bruttoenergiforbrug var 0,6 pct. højere i 2021 end i 2019. Det skyldes øget energiforbrug til opvarmning, hvilket hænger sammen med, at 2021 var noget koldere end de foregående år.

Mere vedvarende energi, især biogas vinder frem

2021 var endnu et rekordår for vedvarende energi, og 40,6 pct. af det danske energiforbrug (uden international transport) kom fra vedvarende energi. Det er næsten dobbelt så stor en andel som i 2010. Fast biomasse, der bl.a. omfatter træpiller og skovflis, var den langt største vedvarende energikilde med 23,0 pct. af det samlede energiforbrug. Blandt andre vedvarende energikilder vandt især biogas frem. I 2021 stod biogas for 4,0 pct. af det samlede energiforbrug, hvilket er mere end en fordobling siden 2018.

Andel af vedvarende energi i energiforbruget efter typeKilde: www.statistikbanken.dk/ene2ha og ene3h

Nyt fra Danmarks Statistik

14. juni 2022 - Nr. 210

Hent som PDF
Næste udgivelse: 14. juni 2023

Kontakt

Kilder og metode

Det foreløbige energiregnskab er baseret på Energistyrelsens foreløbige energistatistik samt tal fra varestatistikken, udenrigshandel med varer og betalingsbalancen. Fordelingen på brancher er baseret på Energiregnskab for Danmark året før, hvor energiforbruget relevante steder er fremskrevet med indikatorer. Fx er energiforbruget relateret til opvarmning graddagekorrigeret.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation