Gå til sidens indhold

Laveste antal udmeldinger af folkekirken i 15 år

Sogne 1. januar 2022

Ikke siden 2007 har antallet af personer, der meldte sig ud af folkekirken, været så lavt. I 2021 udmeldte 8.961 personer sig af folkekirken mod 8.810 i 2007. I de mellemliggende år har det årlige antal udmeldelser dog varieret meget, og i 2016 toppede antallet med 24.728, hvilket var 2,8 gange flere end i 2021.

Udmeldelser af folkekirkenKilde: www.statistikbanken.dk/km2

Ti gange flere 18-årige end 17-årige melder sig ud af folkekirken

Ser man på aldersfordelingen blandt de personer, der i 2021 meldte sig ud af folkekirken, så skete der en meget markant stigning, da 18-års alderen indtraf. Antallet af 18-årige, der meldte sig ud af folkekirken var ti gange højere end for 17-årige. I gennemsnit var personerne, der i 2021 meldte sig ud af folkekirken 37 år.

Udmeldelser af folkekirken efter alder. 2021Kilde: www.statistikbanken.dk/km2

Fortsat faldende andel folkekirkemedlemmer

1. januar 2022 var 73,2 pct. af hele befolkningen i Danmark medlem af folkekirken. Denne opgørelse går tilbage til 1986 og gennem hele perioden har andelen af folkekirkemedlemmer været faldende. I 1986 var andelen på 88,4 pct., hvilket er 15,3 procentpoint højere end i dag.

Andel medlemmer af folkekirkenKilde: www.statistikbanken.dk/km1

Medlemmer af folkekirken opdelt på socioøkonomisk status

Hvis medlemmerne af folkekirken opdeles på socioøkomomisk status, ses der betydelige forskelle mellem personer i beskæftigelse og arbejdsløse. Blandt beskæftigede personer på 15 år og derover var 75,6 pct. medlem af folkekirken 1. januar 2021. Dette gjaldt kun for 61,7 pct. af arbejdsløse personer i samme aldersgruppe. Fem år tidligere var andelen for beskæftigede og arbejdsløse hhv. 79,0 pct. og 67,4 pct. Det var et fald på 3,4 procentpoint for beskæftigede og 5,7 procentpoint for arbejdsløse.

Andel medlemmer af folkekirken på 15 år og derover efter socioøkonomisk statusKilde: www.statistikbanken.dk/kmsta005

Nyt fra Danmarks Statistik

17. februar 2022 - Nr. 52

Hent som PDF
Næste udgivelse: 16. februar 2023

Kontakt

Kilder og metode

Statistikken baseres på oplysninger i Det Centrale Personregister (CPR). Indplaceringen i sogne sker efter adresserne i CPR. Ved opgørelsen af folketallet 1. januar er udgangspunktet de personer, der på denne dato står tilmeldt folkeregisteret (CPR).

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation