Gå til sidens indhold

Lidt over 1 mio. færre teatergængere i 2020/2021

Scenekunst 2020/2021

I sæsonen 2020/2021 overværede 0,9 mio. tilskuere scenekunst, hvilket sammenlignet med sæsonen 2019/2020 er et fald på lidt over 1 mio. tilskuere svarende til 54 pct. Begge sæsoner var berørt af COVID-19, men sæsonen 2020/2021 var hårdest ramt. Tre ud af fire kvartaler i sæsonen 2020/2021 var berørt af forsamlingsforbud og restriktioner, mens kun ét kvartal var berørt i sæsonen 2019/2020. Tilskuertallet i 2020/2021 svarer til knapt en tredjedel af antallet af tilskuere i sæsonen 2018/2019, hvor kulturlivet ikke var påvirket af COVID-19. Der har også været et markant fald i antallet af produktioner og opførelser. I sæsonen 2018/2019 var der omkring 870 produktioner, der blev opført cirka 14.800 gange. I sæsonen 2020/2021 var der 660 produktioner og 9.400 opførelser, svarende til et fald på hhv. 24 og 36 pct. Antallet af produktioner faldt mindre end antallet af opførelser, hvilket kan skyldes, at produktionerne har været planlagt på forhånd, men blev grundet restriktioner opført færre gange.

Antal tilskuere, produktioner og opførelserKilde: www.statistikbanken.dk/scene10a

Tilskuertallet pr. opførelse halveret

I gennemsnit var der 14 opførelser pr. produktion i sæsonen 2020/2021, hvilket er et mindre fald i forhold til sæsonen 2019/2020 (15) og 2018/2019 (17). Tilskuertallet pr. opførelse var 93, hvilket var 43 pct. lavere end i 2019/2020, hvor i gennemsnit 163 tilskuere overværede en opførelse og 51 pct. færre end i 2018/2019, hvor tilskuertallet pr. opførelse i gennemsnit var 189. At antallet af tilskuere pr. opførelse i sæsonen 2020/2021 var halveret sammenlignet med 2018/2019 skal ses i lyset af, at der i sæsonen 2020/2021 har været forsamlingsforbud eller restriktioner som følge af COVID-19.

Antal opførelser pr. produktion og antal tilskuere pr. opførelseKilde: www.statistikbanken.dk/scene10a

Kulturvaneundersøgelsen peger på, at tilskuerne er på vej tilbage

Kulturvaneundersøgelsen undersøger, hvordan befolkningens forbrug af forskellige kulturaktiviteter har været inden for de seneste tre måneder og kan dermed også belyse forbruget af scenekunst. Hvor Scenekunststatistikken dækker fra tredje kvartal 2020 til og med andet kvartal 2021, se nedenfor, dækker kulturvaneundersøgelsen hvert kvartal frem til og med fjerde kvartal 2021. I andet kvartal 2020 faldt andelen, der havde set scenekunst live i teatret eller i det offentlige rum, med 12 procentpoint. Andelen var mindst i andet kvartal 2021, hvor kun 5 pct. havde overværet scenekunst live, hvilket var 8 procentpoint færre end samme kvartal i 2020, og 22 procentpoint færre end i 2019. Kulturvaneundersøgelsen viser en stigning i andelen af befolkningen, der så live scenekunst i tredje kvartal 2021. Andelen af personer, der har overværet mindst en live forestilling, nærmer sig samme niveau som før COVID-19 i fjerde kvartal 2021. Det tyder dermed på, at tilskuerne er på vej tilbage til teatrene.

Forbrug af scenekunst: Andel af personer, der har overværet live scenekunstKilde: www.statistikbanken.dk/kvusc1

Særlige forhold ved denne offentliggørelse

Nye statistkbanktabeller om scenekunst

Scenekunststatistikken er udvidet med nye teaterkategorier, genrer samt tilskuer- og publikumsgrupper. Der er i forbindelse med denne udgivelse udarbejdet nye tabeller med de nye kategorier, hvilket har medført et databrud. For at bevare en længere tidsserie er der udarbejdet en ny tabel www.statistikbanken.dk/scene10a, som indeholder kategorier, der er konsistente over tid og dermed giver mulighed for at se antal produktioner, opførelser og tilskuere tilbage til 2015/2016. De øvrige tabeller vil indeholde detaljleret kategorisering, såsom opdeling på turné eller teatrets egne scener, genrer, landsdele og teatrenes økonomi. Derudover arbejdes der på en længere tidsserie, som går tilbage til  1980'erne og som forventes offentliggjort senere på året.

Nyt fra Danmarks Statistik

19. maj 2022 - Nr. 176

Hent som PDF
Næste udgivelse: 22. december 2022

Kontakt

Kilder og metode

Oplysningerne kommer fra statistikken Scenekunst. Undersøgelsen er baseret på resultaterne fra indberetninger fra 237 aktive og 34 inaktive statsstøttede og ikke-statsstøttede teatre i statistikperioden. Dataindsamlingen pågik mellem september og december 2023.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation