Gå til sidens indhold

Færre museumsbesøg i 2021 end i 2020

Museer 2021

Antallet af besøgende på museerne var både i 2020 og 2021 meget stærkt påvirket af COVID-19-nedlukningerne. I 2021 var der 9,8 mio. besøg på museernes udstillinger, hvilket var 5,9 mio. færre end i 2019 og 540.000 færre end i 2020. Besøgstallene faldt især på de statslige og statsanerkendte museer, der i 2021 havde 702.000 færre udstillingsbesøg end i 2020 svarende til et fald på 9 pct. og 41 pct. færre end i 2019. De statslige og statsanerkendte museer er typisk større end de øvrige museer og nedlukninger og restriktioner kan derfor have haft større betydning for deres besøgstal. Færre turister i Danmark kan også have haft betydning. De nyeste tal fra Kulturvaneundersøgelsen i første kvartal 2022 viser dog tegn på, at gæsterne er på vej tilbage til museerne.

Besøg i udstillingen efter museumstypeKilde: www.statistikbanken.dk/mus1

De ti mest besøgte museer i 2021

Der var flest besøgende i udstillingen på kunstmuseet Louisiana med 335.000 gæster. Med 316.000 havde Aros næstflest besøgende i udstillingen efterfulgt af Den Gamle By med 296.000 besøgende. De ti mest besøgte museer stod for 25 pct. af det samlede antal besøgende i 2021 og havde tilsammen 2,4 mio. gæster. Det var 13 pct. færre, end hvad de ti mest besøgte museer i 2020 havde tilsammen og halvdelen af 2019, hvor de ti mest besøgte museer tilsammen havde 4,8 mio. gæster.

Ti mest besøgte museer i 2021

Navn

Besøg

 

1.000

Louisiana

335

Aros

316

Den Gamle By

296

Statens Naturhistoriske Museum

288

Statens Museum for Kunst

256

Moesgaard Museum

211

Ny Carlsberg Glyptotek

204

Christiansborg Slot

184

Prinsens Palais

157

Museum Østjylland, Ebeltoft

153

Kilde: Liste med besøgstal for statslige og statsanerkendte museer i 2021, 2020 og 2019 på emnesiden.

Kulturvaneundersøgelsen peger på, at museumsgæsterne er på vej tilbage

Kulturvaneundersøgelsen undersøger befolkningens brug af forskellige kulturaktiviteter herunder brugen af museer. Undersøgelsen er på nuværende tidspunkt offentliggjort til og med første kvartal 2022 og kan derfor give et mere aktuelt billede af besøgstallene end Museumsstatistikken. Andelen af den voksne befolkning, der havde besøgt en udstilling på et museum i 2021 lå på 5-7 pct. i de første to kvartaler. Andelen stiger til 19 pct. i tredje kvartal og 23 pct. i fjerde kvartal. Selvom andelen af museumsbesøgende derefter gik tilbage i første kvartal 2022 var der næsten tre gange så mange som i første kvartal 2021, og der er derfor tegn på, at museumsgæsterne er på vej tilbage.

Andel, der har besøgt et museum, hvor udstillingen var hovedformålet med besøgetKilde: www.statistikbanken.dk/kvumus3

Akvarier var hårdere ramt end Zoologiske haver under COVID-19

I 2021 var der i alt 3,6 mio. besøgende i zoologiske haver og akvarier. Det er en halv mio. færre gæster end i 2020, og 1,5 mio. færre end i 2019. Antallet af besøgende faldt mest i de zoologiske haver i absolutte termer, men relativt set var faldet i besøgstallene større for akvarierne. Akvarierne havde 694.000 besøg i 2021, hvilket var 128.000 færre end i 2020, svarende til et fald på 16 pct., og 446.000 og 39 pct. færre besøg end i 2019. De zoologiske haver havde 2,9 mio. besøgende i 2021, hvilket var 11 pct. færre end i 2020 og 27 pct. færre end i 2019. Akvariernes besøgstal faldt dermed 5 procentpoint mere end de zoologiske havers besøgstal i forhold til 2020 og 12 procentpoint mere sammenlignet med 2019.

Antal besøg pr. anlæg opdelt på zoologiske have og akvarierKilde: www.statistikbanken.dk/zoo2 samt egne beregninger

Nyt fra Danmarks Statistik

1. juli 2022 - Nr. 245

Hent som PDF
Næste udgivelse: 27. april 2023

Kontakt

Kilder og metode

Museumsstatistikken omfatter alle statsanerkendte museer (godkendt af Kulturarvsstyrelsen jf. museumsloven) og statsejede museer. Derudover indeholder opgørelsen en række museer, der er ejet af en museumsforening eller i privateje. De zoologiske anlæg, botaniske haver og akvarier indberetter tilsvarende årlige oplysninger.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation